Diverse morsomheter, tull og tøys
Trønderske ord
Trønderske veindinga
Oppdatert: 19.04.2019


Moro med språk!


Trøndersk ordlest
(PDF)


Trøndersk ordlest i
Excel-format

Utdrag frå ordlesta


Trønderske ord på
Verdalsbilder.no

Nasjonalbibliotket
har digalisert:


Trykk på bildet for å
lese hele boka på Nasjonalbiblioteket

Oversikt over alle
utgaver av boka


Toillbokk — Øl fra
Inderøy Gårdsbryggeri

TRØNDERMUSIKK!

Diverse Rotmo- og
Vømmølmusikk på YouTube

ROTMO-tekster


Åge Aleksandersen


Terje Tysland


< Trønderske ord | Trønderske ord 2018 og tidlear >

| Fotofekling | Jøssingvitsa | Trøndersk kanon? | Trønderskrøna | Utdrag frå ordlesta |

TRØNDERSKE ORD og VEINDINGA
Mang tå tingan på henn sida e heinta frå ting æ hi lagt ut på dialæktgruppa
«Heimbrøgga oL og uttrøkk» på facebook
.

16. april 2019 — Æ hi det som plommen i ægget!


16.04.2019: Fotofekling frå Botanisk hage på Tøyen i Oslo: Ha ei fertræffele fin påskehælg!

Tænk koffert


Ill.: Un bon viant. Postkort av ukjent kunstner rundt 1900. Les mer om kofferttænkning.

Poltur te Trondheim


Originalfoto: Erik Olsen. Trøkk på bildet for å lesa mer om polturen te Trondheim.

31. desember 2018 — Godt nyitt år

Godt nyitt år og tid fer fer ættertanke...

(Fritt etter Alf Gjersing, Verdalingen 24/6-2000)

Du skjønne kanskje mett korte namn,
æ som levve i følks håp og savn.
På kontoret hi æ min faste gang,
og på gata færdes æ da'n lang.
Æ avgjær avgang fer tog og fer trikk,
og minnje om dåggå og år som gjikk.
Og æ heill orden på rytme og takt.
Men glømme du mæ, må du vårrå på vakt.

Fer, æ e tida, deinn her tida som går,
mainn sei om mæ at æ læge aill sår.
Og mang gonga sei følk — at tida e lang,
innjte mainn sei, «det va ein gang».
Men, ætti at mangt har gått — og blitt bort,
sei følket, «koffer gjekk ailt så fort?»
Stadig på færde i liv og i død
og sjer følks gleda og sorga og nød.

Sammen med ungdommen går æ på fæst,
og æ e gammeltfølks ensomme gjæst.
Æ e ein sommår, høst, vintjer og vår,
døgnet som pulsere, og tima som slår.
Æ e tida, aill dæm åra som går,
my fortar einn ka flæstan ferstår.
Men frå øst og frå væst — frå nord og frå sør,
så sei mainn «— va det nu så likar før?»

24. juli 2018 — Tørskesåmmår i Sør-Norge


Nu hi vi deinnj værst tørsksåmmårn sia sjuogførreti! Stakkars bønder og aill ainner som lir!
Og i deinnj sist tida hi vi hatt mang skogbrainna i Norge, Sverige og akkurat når henne skrives
e det mang store skogbrainna i Hellas mens det rapporteres om over 70 døde pærsona. Trist!

Tørskesåmmår?
I år hi vei deinnj varmast såmmårn sia 1947 — og bønder, to- og firbeinte og insækt slit hardt i hen ekstremvarmen som breinne ailt vækk! Og mang plassa i Norge og Sverige hærje det skogbrainna.

Det finnjes så mang namn om (langvarig) rægnvêr/styggêr osv. Men æ greie itj å finnj eit einest synonym på 'tørskesåmmår' eiller «'tørkesommer» som det heite på bokmål. Akademisk ordbok fer-klare «tørkesommer» med «sommer med stor tørke». Men vi kainnj vel vårrå meir kreativ og lag nån nye oL. Kanskje finnjes det mang oL også? Vi kainnj sjølsagt sei «ekstremsåmmår» — men det kainnj jo vårrå både ein ekstrem varm og god såmmår eiller ein kaild og rægnfuill såmmår. Uansjett; Stakkars bønder — og stupvarmt fer to- og firbeinte vesen — i hen unormale ekstreme tropevarmen!

Men! Ætti å ha fundert litte på henne nån tima og spurdd om nån kuinnj hjølp mæ, kom æ fram te det henne: Ja kanskje det går an å sei nån tå dæm «nylaga» orda hen: 'brunsviddjsåmmår, 'knusktør-såmmår', 'skogbrainnsåmmår', 'solsteiksåmmår', 'solsviddjsåmmår' eiller 'svartbreintjsåmmår'???

Fer mang tå bøndern bli såmmårn hvertfaill eit svartår! Desvværre!

Eillers hi vi på trøndersk mang meir og minner gode oL med såmmår i: 'badeversåmmår', 'brainnbil-såmmår', brasåmmår', 'brunsviddjsåmmår', 'bysåmmår' (Bergen- Oslo-…),' ektremsåmmår' (både god og dårle), 'finsåmmår, 'finsåmmår', 'finversåmmår', 'godsåmmår, 'godversåmmår', 'kaildjsåmmår', 'knusktøsåmmår', 'medtsåmmår', 'pilssåmmår, 'rægnsåmmår', 'rytsåmmår', 'rægnverssåmmår', 'røyt-såmmår', 'sein-såmmår', 'sjænnsåmmår', 'skogbrainnsåmmår', 'solskjænnssåmmår', 'stupvarm-såmmår, 'tilesåmmår', 'tropesåmmår', 'tørskesåmmår, 'tørsåmmår', 'uårsåmmår, 'svartårsåmmår', «Sydenver-såmmår', 'utendørssåmmår', 'varmsåmmår' og sekkert mang-mang fleir.


Fint hen, men snart tørske ailt bort! Og bli det itj rægn nu snart, så lægg æ med i frysar'n!!!


Vi i korrekt ur av delingen gjær ailt fer å be kjæmp skrive feil!

< Trønderske ord | Trønderske ord 2018 og tidlear >

Diverse trønderske ord og vendinger
BILDER:

17. mai 2018

Nasjonalbibliotket
har digalisert:


Trykk på bildet for å
lese hele boka på
Nasjonalbiblioteket

Og koffer itj?


Trykk ovenfor for PDF-fil

Latinsk ordliste

Husregla uinner
viktige fotbaill-kampa


Olav den hellige
på Stekstad

Moro med
ord og uttrykk!

Inntrønderordboka

ORDLISTE
fra Hitra

POAS Dialektside

Trøndersk Quis

E du god
på trøndersk?

E du god
på trøndersk?
(del 2)

Se flere
Trønderquiz

TRØNDERMUSIKK!

Livets glade gutta
Trøndersang, syngi
tå ein «utlænding»

Asmund Bjørken
Frøsøminner...


Mye å finne for ein trønderpatriot på Steinkjerleksikonet!

Diverse trønderske ord og vendinger

...................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder | Trøndersk >>
.....................................................................................

Diverse trønderske ord og vendinger