Diverse morsomheter, tull og tøys
Trønderskrøna
Trøndervitsa
Oppdatert: 16.11.2018


Utdrag frå ordlesta

Nasjonalbibliotket
har digalisert:


Trykk på bildet for å
lese hele boka på Nasjonalbiblioteket

Oversikt over alle
utgaver av boka


| Fotofekling | Jøssingvitsa | Trøndersk kanon? | Trønderskrøna | Utdrag frå ordlesta |

UTVALGTE TRØNDERSKRØNA
Omskyrri eiller vanle slitasje?


Ein ska kanskje itj spøk med det å vårrå «omskåret» - eiller 'omskyrri' som mang sei i Trøndelag.
Omskjæring e eit kirurgisk ingrep på jeinta og guta. men ingrepet e eit ikkemedisinsk - og dermed
heilt unødveindig ingrep - les overgrep og kjønnslæmlæstels! (Tegningen er «lånt» fra Internett)

Deinn trønderske pasienten te lægen: - Næ, æ e itj omskyrri, næ! Det henne e bærre vanle slitasje!

Per I. Svingen frå Verdal'n
Hainn kjeinningen min, hainnj Per I. Svingen frå Verdal'n fløtta fer ei stuinn sia ned te Oslo og gjekk ruindt frå supermarsked te supermarsked fer å søk-sæ arbe. Og henne e historia akkurat som'n fertældd det sjøl:

«Æ trur æ hadd virri inom ei ein fæm-sæks supermarsked før æ fekk napp på arbe. På «Stor-Oslo Super» der dæm hi ailtj mule rart, fekk æ aillernådigst lov te å snakk med sjæfen sjøl.

— Har du noen selgererfaring?, spurdd kjøpesentersjæfen mæ:
Æ svårrå nu som saint e:
— Njaaaa, jooo, æ hi nu arbeiddt som sælgar i heimbøgda, nån år da.

Ætti å ha lagt fram nån attæsta, snakka litte fram og tebake, vyrti vist ruindt i heile supermarskedet og ætti at'n hadd spurdd mæ om ailt mule rart, så syntes'n tydeleligvis at æ verska trivele, litte frampå og verska brukanes som sælgar. Så hainnj bestæmt'n sæ fer å ansætt mæ, i sportsavdelinga — på prøve.

— Du kan begynne i morgen tidlig, sa'n.
— Jeg kommer ned etter vi har stengt i morgen kveld og ser hvordan du har hatt det første dag på jobb.
— Greittj fer mæ, æ ska gjørrå så godt æ kainnj, æ, svardd æ.

Ætti stængetid kom sjæfen ned te avdeling mi, akkurat som hainnj lova da'n før.
— Hvordan ble salget, hadde du bra salg?
— Næææ, det vart bærre eitt salg, men det vart nu ganske greittj, må æ vel sei, svardd æ.
— Bare ett!, sa sjæfen feruindra. Selgerne våre bruker å gjøre mange salg på en arbeidsdag. Hvor mye penger er det snakk om da?
— Øøøh, lætt mæ få summér litte. Øøøh, det bli ein million ni huinner og øilløv tusen eitt huinner og ått og trætti krona, svardd æ.
— 1 911 138 tusen kroner! Hva var det du solgte? sa sjæfen og bærre stod der og måpa!

— Først så sælgt æ'n ein liten feskkrok, så sælgt æ ein meillomstor feskkrok. Ætti det fekk æ'n te å kjøp ein styggstor feskkrok. Og så vart det jo eit fesksnør og da trøngt'n jo ei fesktang — og ei sneill. Da æ spurdd'n kor hainnj hadd tænkt sæ å fesk, svardd'n at hainnj sku neåt Hvaler. Og da sa æ, som saintj e, at'n heilt sekkert trøngt ein båt tå nå slag. Så da gjekk vi sammens te båtavdelinga. Der fekk æ sælgt deinnj båten som du visa mæ i går, deinnj på tilbud, ja deinnj med to døbble påhængsmotora. Men ættipå vist 'e sæ at bil'n hainnj kom med, ein liten Honda Civic, itj klardd å dråggå nybåten, så da mått æ ta-me'n ned te bilavdelinga, da. Og der fekk æ overtældd'n te å kjøp ein Honda firhjulstrækkar.

Sjæfen, som nu va i sjokktilstainn, sa da te mæ:
— Så du mener altså at en mann kom inn for å kjøpe en fiskekrok - og du greide å selge ham både en båt og en bil! Ikke dårlig!

— Næ, næ!, sa æ. Hainnj kom in i butikken og spurdd om kor hæn hainnj kuinnj få tak i tamponga te kjærringa si. Og da svarrd æ'n at hainnj lik godt kuinnj fårrå ut å fesk, ættersom hælga uansjett va ødelagt!»

(Trønderskrøn hørdd på puben - og gjænskrøna tå Kurt Evert)

Begravels
I begravelsa va ingen heilt sekker på dødsårsaken.
— Men va det ingen som heinta ein læge da?
— Nei, å dau, det klardd'n sjøl!

Deinnj tredje (trea) Verdalsuløkka
Som kjeint va deinnj føsst' Verdalsuløkka Verdalsraset, og deinnj ainnera va at Verdalsbruket vart sællt.

Det hadd kymmi ein ny apoteker på Verdalsøra, og ein tå ørabyggin træffe på nabo'n og spør:
— Kolles e e med deinnjder nye apotekarn. E e nå råd fer å få sæ ei flask hos'n, monn tru? ?
— Næ, de' trur æ e plent umule, sa nabo'n. Hainnj ska vårrå aildeles avholdsmainnj, deinnj kar'n!?
— Ja, va e itj det æ skjønt! Der har vi deinnj t r e a Verdalsuløkka!

Det va itj my det, næ!
I 1930 va det my fintfølk i Verdaln i ferbindjels med 900-årsjubileet fer slaget på Stiklestad.
Ein Stekstadbon' som hadd hæst skyssa ein prominent præst ned te stasjon', men det gjekk litte langsomt. — Du må kjøre fortere, vi kommer for sent til toget, sa præst'n.
— Det ska itj bli my det, næ, svardd bonden.
Så kjørdd dæm ei stuinn og ved Haug byinnt præsten og bli urole.
— Vi kommer for seint til toget på denne måten!
— Det ska itj bli my det, næ, sa Stekstadbon'. Da dæm svingt ned Væktergata hørdd dæm toget - og da dæm svingt ut te vænster i Jernbanegata såg dæm at Trondhjæmmstoget gjekk.
Der ser du, vi kom for seint til toget, sa præst'n morsk.
— Ååå, det va itj my det, næ!

Rask i replikken
Det traff sæ slik at tausa og drængen gjekk samtile på dass. Ja da, det va jo en skillevægg imillom, så dæm va da kvar fer sæ. Drængen får slik løst te å kjik litte på tausa og stekk hauvet ned-gjænnom hølet. Men ut tå det ainner hølet, får'n sjå det nysgjerrige fjæset te tausa.
— Øøh, kainnj du sei mæ kor mang klåkka e? spør drængen.

Avsides!
Hainn xx ifrå Nordvera va ein gong på 70-talet og besøkt barnbarnet sett i Oslo. … Da hainn va trøgt tebake i Vera vart’n spurdd om kolles det va i Oslo.
— Jo, i Oslo va det store bygg, jævlig my følk og enormt te trafikk. Men, men du værden så avsides det låg!

Det går opp og ned hen i livet
Det går opp og ned hen livet. Det e vel dæffer det e så mang tå ås?

Godt vant!
Barnehagen va på besøk på ein bongård, og da ein tå barnehagesmåknøttan villja våttå ka som dengla meillom beina på hæsten, svardd barnehageassisteinten ganske så bryiddj:

— Å, det denne! Næ, det e ittjnå tå betydning.
Men da veindtj bonden sæ mot 'a og sa:
— Jasså, frøken, da e du sainnele godt vant!

Heilt ålein
Det komm ein præst ferbi ein koinnåker som stod og bølga fint i vinndja der det før va urødda utmarsk. Præsten veindtj sæ mot bonden som hadd rødda fram åkern og pløggd og sådd, og snakke te’n på præsters vis:
— Det er en særs vakker åker du har fått til ved hjelp av Vårherres hjelp!
— Å ja, svardd bonden, men du skuill nu sjett kolles det såg ut hen da hainj styrdd heilt ålein!

Brøstsvømming
Det va svømmestevne ved kaia på Hylla, og det va møtt fram myttji følk fer å sjå på. Da det bli ropt ut «50 meter brystsvømming for damer», vart kaillan ivrig, og det va særle ein som villja sjå litte merr einn dæm ainneran. Så hainn brøyta sæ fram, gjekk heilt utpå kaikanten og stiljtj-sæ der. Men da hainn hadd sjett på deinn der svømminga ei stund, snudd'n sæ mot ræsten tå publikummet og sa:
— Det e bære joks og fainteri ailt i hop! Dæm bruke bættere arma'n, dæm der førkjlærvan!

Stoiltheiten!
Ein melaramp va i slåsskamp ein fredagskveill og fekk rivvi tå kjønnsorganet (stoiltheiten) sin utafer ein tvilsom pub på Verdal'n. Hainn vart seindt i hu og hast til sykehuset på Levanger, fer om mule å få transplaintert eit nyitt organ. Melabyggen fekk sjå flusst tå svartkvitbilda tå aktuelle organ, men hainn syntes aill va fer små.

— Når æ føsst skal ha ein ny, kainn æ vel få ein stor ein vel, sa'n te lægen - som straks tok fram eitt nyitt bilde frå bunken. Det va ein kjempestor sak, godt over trætti cm lang og sæksten cm i omkrets. Melabyggen vart storglad:
— Halloi! Hennin vilj æ ha, ja, deinn sku pass bra på mæ, ja!
— Det e bærre eit lite problem med hennin, sa lægen:
— Hainn den den hi vi bærre i sort!

Smekken e åpen!
Ei dam' sto og veinta på bussen da hu la mærske te at mainn' ved sida tå 'a hadd bokssmekken åpen. Dama prøvd å vårrå litte diskre og kveskra: — Pssst, buttikken e åpen!
Kar'n tok hijnte og lukka smekken kjapt. Med eitt blygt smil bemærska'n:
— Du såg vel itj nå te kjøpmainn'! håpe æ!
— Næ da, ailt æ såg va ein slapp ryddegut som og døsa meillom to hælvtomme mjølsækka!!!

Blainda følelsa!
Sønna i huset spurdd ein dag faren sin:
– Pappa, ka betyr blainda følelsa fer nåkkå?
Faren tænk sæ godt og læng om og svårrå:
– Det, guten min, e når du sjer svigermor fersvinnj utfer eit stup med nybiln din!

Aprilsnar!
PER: - Mamma, mamma! Pappa hi hængt-sæ på loftet!
(Mammi spreng fortest hu kainnj opp på loftet, men finnj ingen pappa der!)
MAMMA: - Ka du sei gutvott? Ingen pappa der!
PER: - Ha, Ha! Aprilsnar! Hainnj hi skytti-sæ i kjeillarn!

Nygifte
Eit nygift par fra Vinne overnatta vægg i vægg med fereildran hainnes, heim i barndomsheimen. Det va lyittj der, vældig lyittj, og da brudeparet begyint å ælsk, vart faren te brudgommen rættele kåt og sa te kjærringa:
— Æ føle mæ så ung igjæn. Æ trur vi gjær det såmmå som brudeparet!
Og så pågjekk ælskoven næsten heile natta, men ved fæmtida på mårrån ropt mora te brudgommen:
— Gji dæ nu, gut! Du tar livet tå faren din!

Skomaker'n
Midtbyn, Trondhjæmm: For mang år sia levd det ein skomaker som ved sia av skomakeryrket også va likbærer. Herre dobbeltstilljinga hadd te følge at kundan oft mått veint både læng og vel førri innjlevert sko blei ferdig. Men skomaker'n hadd no ailltid ein slags oinnskyldning på ståan fot.

Ein dag skomaker'n kom gåanes i fuill likbæreruniform ved sida av likvogna uinder ei begravels, passerte likfølget ein forretning der ein av ekspeditøran sto i døra. Vedkommende i døra hadd veinta læng på eit par sko som va te reparasjon. Skomaker'n huska det herre og syntes hainn mått gi ein oinnskyldning. Så hainn gjor-sæ ein rask avstekkar fra likfølget og gjekk bort til ekspeditør'n:
— Du må ha mæ oinnskylt idag, men næste gang bli det din tur!

Sukker på jordbera
En bonde i Verdal'n kom kjøranes med eit lass naturgjødsel, eiller frau som vi verdalingan sei. På vein møtt'n ein ferieranes bygut som va kjeint fer å vårrå litte sein og toskåt tå sæ.
— Ka ska du med aill dein møkka? spurdd byguten.
— Æ ska ha'a på jordbæra, svårrå verdalsbonden.
Men da koka det over fer byguten:
— Æ bruke no å ha sukker på jordbæra æ, men så e æ no bygut, æ, da!

Potetbrødran frå Frosta
Det va på deinn tida tå året at potet'n på Frosta skuill sælles. To middelaildranes «potetbrødra» brukt å ta fer sæ nerområdet og gjekk ruindt med sækka fer å sæll rætt på dørin te følk. Deinn eine broren, hainn Bjarne, banka på ei dør og ut kjæmm ei fantastisk flott og feianes dame - i bære neglisjé'n.

— E' det my' fer potet'n i år da? spurt dama.
— Øøh, øhh, søttetti krona sækken, svårrå Bjarne blygt.
— Men, einn hvess æ trække ned skuilderstroppan på neglisjé'n da?
— Tja, ein fæmti krona ska æ vel få det ned te, svårrå Bjarne ivrig.
— Men einn hvess æ tek tå mæ heile neglisjé'n da?, sa dama og gjord sæ ækstra lækker.
— Øøh, øhh, trætti krona sækken, sånn cerska, stamma Bjarne fram.
— Men einn hvess æ tek tå mæ trusa og gir dæ nåkkå ækstra, da?, sa dama og blenka lurt med augan.
— Næ, næ, DÆVEN! Da må æ spør broren min, hainn Ansgar, fer i fjor sælgt'n ein heil åker og betalinga snakka'n aillder om!


Erstatt, erstatt!
Præst'n kjørdd ein syinndagsmårrån i bil'n sin te kjerska, men uinnervægs va'n så uiheildig at'n kjørdd over hanen te nabokjærringa. Hu vart sintj og og kjæfta'n opp ætti nota. Præst'n prøvd å trøst 'a og tilbyidd sæ og erstatt hanen.
— Erstatt, erstatt ! — beit nabokjærringa av'n.
— Tuill åt mæ! Kain du vårrå opp kvar mårrå klokka fæm og vårrå klar te å arbe!?

Valgkvala
Nånn dåggå førri stortingsvalget besøke Martin sin gamle vænn og partikamerat, hainn Peder - som legg alvorle sjuk. Bægge kaillan e over netti år nu. Peder legg i sænga og det e Martin som føre ordet:
— Æ hi tænkt på det æ, Peder, at du må fårhåindsstæmm i år. Så dårle som du e, så e det ittj sekkert at du levve over valgda'n. Æ ska ta med mæ leinsmainn hit i mårrå, så du kainn bærre gjørrå dæ klar.
- Greit det, sei Peder, bærre ta med dæ leinsmainn' hit i mårrå!

Da'n ættipå møte Martin opp hos Peder, med både stæmmesedla og lænsmainn. Peder, som sjer litte dårle og fer tida e rættele sjuk, har litte problem med å finnj deinn rætte stæmmesæddel'n, og ber dæffer lænsmainn' om hjølp:

— Stæm ska æ gjørrå, ja. Og æ hi bestæmt mæ fer å stæm Høyre deinn hen gånnjen.
Det henne kom nærmest som eit sjokk på Martin, fer bægge hadd da trofast stæmt på NKP i aill sine år. Og valget i år va da som ailltid - særs viktig.
— Høyre! Men ka i all værden e det du sei, Peder! Nu e du ittj klår længer, du som ailltid stæmme med haue og hjærtet!!
— Æ, klår? Klår ja, kjæmpeklår! Men du ferstår det, Martin, at æ hi liggi i heile natt og funndert. Og så hi æ kymmi te at det e likar det dør ein høyremainn einn ein NKP-er!

På toget
Det va i de dager da gamle «Socialdemokraten» æksistert, men avisa vart av «de fiinere» rægna for å vær svært simpel, rætt og slætt lik vulgær som arbeidsfolk kuinn vær. På toget fra Trondheim til Stjørdal'n kom det innj ein kar på Leangen. Hainn va god i farta, og satt sæ ved siden av ein fornem herre som satt og lest i Adræssa.

— Sei mæ, e det ittj «Socialdemokraten» du heill i hainda, sa nykommer'n.
— Jeg holder den saktens, men jeg leser den ikke, svart hainn med Adræssa.
— Ka gjør du med deinn, da?
— Jeg tørker meg bak med den!
— Ja, bærre gjørra det du, så bli du betterdø snart klokar i rævva einn du e i haue!

Forkjøla lamo-gutt
Ei eildre aktverdig dame ble ein dag sittanes vis á vis ein lamo'gutt på trikken. Pjokken va øyensynlig forkjøla og snufsa i sæ i det ueindelige. Te slutt brast det ut av damen:
— Si meg, har du ikke lommtørkle, du da, vennen min?
— Ja, det har æ, men æ låne de' ittj bort te ukjeinte!

Godt råd fer bytur'n
På ein gård på Innderøya va det to voksne sønna, hain Per Johan og hain Anders. Det hadd sæ son at Per Johan ein dag skuill reis' te Trondheim i by'n med ein oksi som va sællt, og samtile ta i mot pængan fer oksin. Da hainn og oksin va godt plassert om bord i «Innherredsbåten» og skuill lægg-ifrå kai, rope Anders som stod igjænn på kaia:
— Du må itj klatter bort nå pæng i by'n, no da! Kjøp breinnvin fer ailt ihop!

Norskamerikaner på heimebesøk
Ein norskamerikaner kom tebake te Trondheim på besøk ætter mange år i New York. Hainn stormforælska sæ i ei trondheimspi, og villja ha'a med sæ tebake te USA.
Bæstkameraten hainnes følt sæ forplikta te å si fra om at dama va kjein for å vær litt lett på trå'n.
— Æ skjønne at du e forælska, men deinn dama ha vært te sængs med halve Trondhjæmm.
Deinn hjæmveindte dvelt litt ved herre, før hainn sa:
— Vel, vel, Trondheim e ikke så stor ein by, da.

Konge!
Ein trønder stod naken og beuindra sæ sjøl i speilet.
— 3 cm høger og æ villja ha virri konge, sa'n.
Ja, sa kona og såg ned stoiltheiten hainnes:
- 3 cm kortar, og du villja virri ei dronning!

Hard mainn på flaska
Han Johannes Frå Ila va ein hard mainn på flaska, ein skikkele haLing. Gang på gang vart'n inbrakt i fyillearræst'n nærmest i flytanes tilstaind. Hainn visst godt kor dæm ferskjellige pola i by'n befaint sæ - både offentlige og dæm av meir privat karakter. Likeledes kjeint'n kvær celle i fyllearræsten.
En dag da'n vart slepa ut fra arræsten syntes vakthavende konstabel at'n mått spørr:
— Kolles ha du vorte så fæl te å drekk, du da, Johannes?
— Åååå det e ittjnå rart. Far min e fødd i Drammen og mor mi på Løten, og æ sjøl e fødd i sæksognitti.

Fuill som ein dupp
En kar frå Verdaln kom fuill som ein dopp sjanglanes innj på ein bar i Trondheim og vefta med eit norsk flagg mens hainn rætte på papirhatten på hauvet.
— Du, det e ittj nyttårsaften no, sa bartendern. Det e lørdag 10. april.
— Oi, faen og, utbrøyt verdalingen. Nu bli kjærringa fly ferbainna. Fer så seint hi æ aillder kymmi heim før.

Febersjuk kjærring
En kaill ringt og ba distriktslægen kommå fer å undersøk kjærringa si. Hu hadd vyrti sjuk og hadd høg feber. Kor høg tæmperaturen va ?
Nææ, det kuinna-itj kaill'n svårrå på, fer det vesst'n itj.
— Så du har itj tatt tæmperaturen da?
— Næææ...! Men at'n e tæmmele høg og at hu trøng dokter, det e tæmmele sekkert, fersekra kaill'n.
— Men du kainn vel itj våttå at feberen e så høg når du itj har målt'n?
— Jo da, du skjønne det, dokter, sa kaill'n. Da æ spøtta på ho, da fræst' a!

Aildersproblema
Tri mainnfølk diskutert ailderdommen på sykehjemmet.
— 60 e den værst aildern, sa 60-åringen. Du føle bestaindig at du må pess. Og mæsteparten tå tida, står du framferr toalættet og ingenting kjæm-ut.
— Åh, det e ingenting, sa 70-åringen. Når du e 70, kainn du'tj eingong drit længer. Du tar avføringsmiddel, hive i dæ fiberkost, sett på toalættet heile da'n og INGENTING kjæm ut.
— Faktisk, sei 80 åringen. 80 e deinn værste aildern!
— Har du problema med å tisse? spurdd 60-åringen.
— Nææ, iegentle ikke. Æ tisse kvar mårrå kl sæks, og det rinnj som ein foss. Itj'nå problem i det heile tatt.
— Hi du problem med å bæsj da?
— Nææ, nææ! Æ drit kvar mårrå kl hælv sju, sa 80-åringen.
Bitter i målet sei 60-åringen:
— Så du sei at du tisse kl sæks kvar mårrå og drit kl hælv sju. Ka e så ille med å vårrå 80, da?
— Æ våkne-itj før kl sju, sjø!

Avlshingsten
Hainn Ola dreiv og pløyd utpå åker'n da nabo'n kom-ferbi.
— Æ skjønne mæ ittj på dæ, som bruke deinn fine avlshingsten te å pløy med når du hi fir traktora?
— Jo, da, æ e klar over det, men æ ska vis deinn der jævla hingsten at livet ittj berre e' erotikk!

Ulydige høna!
Uinner 2. værdenskrig fekk aill bønder som dreiv med høna pålægg om å levér ægg dirækte te nærmeste tyskerleir. På Mela i Verdal'n fekk også småbrukarn, hainn Lars Kåla ordre om å levér ægg direkte te deinn nærmast tyskerleiren. Men tyskeran fekk itj eit einast ægg frå småbruket te'n Lars, og Lars mått deffer møt på lænsmainnskontoret fer å forklar sæ.
— Æ slo opp pålægge i hønshuse, æ, så hønan sjøl kuinn få sjå at det henne va alvor! Men da det ittj hadd kymmi eit einast ægg ætti sju dåggå, mått æ nu bærre avliv hønan fer sabotasje, æ!

Heimvætt
E det itj saint, så e det godt lygi — og son huske æ historia!:
Det va ein gutvott frå Sør-Læksdala (Sør-Leksdalen, Verdal) som hadd fått beskjed at hainnj sku bli pappa. Såmmå da'n vart'n bedd om å gå ein snåptur på butikken på Stekstad (Stiklestad) ferr å kjøp melk te mora si. Det vara og det gjekk, men ingen melk og gutvott kom. Ja, det gjekk både år og dag, men itj eit knyst frå guta.

Men ætti aten år kom ungdommen tebake! Men da hadd'n rykki og vyrti godt vaksin, òg. Ja næsten førreti år hadd'n vyrti.

— Sei mæ! Har du ittj heimvætt, du? Sei mora. — Og kor i hutiheita hi du virri hæn? Itj hi æ hørdd nå frå dæ, heiller! Og på bøgda går det røkta om at du hi ein gut på over søtten år! Itj hi du skamvætt heiller, heilt uhørdd! Nææ!
Fy Farao!

— Ja, «shame on me, mama! Æ fekk bærre sååå utfærdstrang, mamma! Melka drakk æ opp mens æ gjekk te fots te jernbanestasjona på Verdalsøra, og da toget stod der, så syntes æ det passa med ein snåptur te Trondheim. Framm i Trondheim gjekk æ mæ ein tur nirri Ravnkloka og kjøpt mæ nån reker, så havna æ på pub — på Trubadur, og om mårrån så va det ein kar æ hadd træft-på på Trubadur som sa hainnj hadd ordna mæ hyr på ein lastebåt som skuillj te Amerika.

— Da kom æ på melka di, mamma! Og på hu som påsto at æ hadd kjørdd på tjukken! Men æ mått bærre ein tur på sjø'n føsst! Så heimvætt og heimvætt, mamma! Det vart bærre så my som hæfta mæ! — Og i mårrå får du storfræmmen te gårds, ja heile familien min i Amerika!

Grisfødsel
Ein bonde oppi Vuku hadd fått sæ ny dræng og føsstjobben va å pass ei grispursk som skuilla ha unga. Utpå kveill'n tok bonden sæ ein tur borti i fjøset fer å sjå kolles det gjekk med både dræng og grisa. I det såmmå hain kom in i fjøset, fersvaint ein grisunge ned gjænnom gapet te purska.
— Nei, nei, dræng-gut. Du må pass' på!
— Ta det bærre heilt me' ro, hainn kjæm ut igjænn. Det henne va tian gongen!

Låvvånes beskrivels
I naturfagtimen i småskolen i ei Intrønderbygd utbryt plutselig ein litt pjokk:
— Vi hi fått ein kælv heim te ås i natt!
— Kolles såg deinn ut da, spør lærar'n.
— Hainn va akkurat som verdalingn i fyilla, sa'n pappa. Hainn va sløngiin og blaut ikring mulen, og så stødd'n se inte veggja og sa bø!

På kjerskgård'n
På kjerskgård'n på Stekstad satt to heiller lite arbeidssomme gravera og kvilt-sæ seg og smatta på snaiddan, da ein Vukubygg kom kjøranes ferbi. Da hainn såg dæm toan sa'n høgt te sæ sjøl:
— Nei, sjå der du, der e det to som e' såpass fresk at dæm får byunn å sitti opp litte!

Nyitt svømmebasseng
En rotvolling skrev begeistra heim og fortældd at no va det lovede svømmebassenget med stupebrett ferdig:
— Det vart innvia igår og vi har ailldri hatt det så arti før. Men fra i mårra bli det ittj nå arti meir, for da ska dæm ha vatn i bassænge!

Avisannonse
En gammel ænkemainn' fra Steinkjer skuill annonsér ætti ny kjærring, og hainn gjekk-in på ækspedisjon' i Trønder-Avisa fer å få hjølp te å utform annonsetæksten.
Ækspeditrisa bak desken spurdd:
— Ska det værra ein eiller to spailta?
Kaill'n vart storøgd og lent'sæ ivrig over desken idet hainn fekk stønna ut:
— Dæven, ja fijnnes dæm med to spailta og? Ja, sætt det i annonsen du!

Kjerskgravar
I ei Trøndelagsbygd hadd kjersksoknet ein gong ein gravar som var så god te å svar fer-sæ. Ein dag kom præsten ferbi, idet hainn hoildtjpå å finpuss nerri ei tå gravom. Præsten syntes grava va litte gruinn og spurdd:
— Graver du ikke for grunt nå, Peder?
Peder rætta-sæ litte opp og såg lurt på presten og sa:
— Sei mæ, har du sjett nån hi komme opp igjæn du, kanskje?

Ungdomskjæresta
Hu Kristiane frå Verdal'n hadd virri på sykehuset på Levanger og hatt ein blinnjtarmoperasjon. Ein søndag like ætterpå va'a på Levangsturtur med ungdomskjæresten sin, hainn Arne. Hu Kristiane syntes det va så fint i Bruborg-området og der va det brukbar utsikt over by'n. Så hu villja gjern spassér ein tur oppi bakkan der. I eit friareale ved Elvestien spør Kristiane hainn Arne.
— Du Arne, har du løst te å sjå kor æ vart operert?
— Ja! svare Arne og sætt opp nån forveintningsfuille auga.
— Der! svare Kristiane og peke ned på sykehuset.

Væksling
Det va fuillt på toget te Steinkjer og lang kø utafer toalettet. Fyr'n som sett på do'n gløtte fersektig ut tå døra og spør:
Sei mæ, e det nån som veit kor det finnjes dasspapir?
Svaret va negativt. Ei stund ættipå gløtte'n ut tå døra igjæn:
Oinnskyld, men e det nå'n som kain væksel ein hoinnerlapp i ti tiera eiller to fæmtilappa?

Værnesko
To murera frå Verdal'n sto på ein byggeplass og sparska kvareinner i skrettet. Ein mainn kom ferbi og spurdd ferfærda om det itj gjord ondt. Mureran svardd i kor:
-Ondt, nææ! Vi hi da på ås værnesko, sjø!

Gotteriet
Det va ein sprænngkaild ætterjulsdag, og folk på Øra på Verdaln hadd, i likhet med fælk flæst like ætti krigen, ikke særlig my pæng å rutt med. Så det vart itj kvar dag ungan fekk ækte kjøpagodta.
Men akkurat deinn da'n va det at ei fir-års gammel veitjung hadd fått-sæ ein orntle «kjærlighet på pinne». Hu hadd store sælbuvotta på i kulda, og det va itj frittj fer at kjærligheten etti kvart vart klissåt og samla my lo frå votten.
Ein eildre herre fra Trondheim, opprinnjle verdaling, va på Verdalsbesøk deinn da'n, og hainn fekk sjå veitja og godteriet heinnes. Haiin fekk faktisk løst te å slå av en prat me'a.
Neimen, har du fått hår på godtet dett, du da, veitja mi? spurdd mainn' smilanes.
Men hælle Gud da mainn! Æ e da bælle file ål! replisert øraveitja kontant.

Gud, himmel, hælvete eiller liv ætti døden?
Ein ateist satt nemme ei lita veitj på mårråsflyet frå Værnes te Oslo. Ætti at flyet hadd letta og næsten i marsjfart, snuiddj'n sæ mot 'a og sa:
— Villj du prat litte? Flyreisa går så my fortar vess 'n prate med nånn.
Litjveitja sjer opp på'n og svare:
— Ka villj du prat om da?
— Å, æ veit itj, men ka meine du om at det itj finnjs nån Gud, himmel, hælvete eiller liv ætti døden?
— OK, sa veita. Det kainnj vårrå interessangt å snakk om det henne, ja. Men lætt mæ stillj dæ eit spørsmål føsst: Ein hæst, ei ku og eit rådyr et aill sammen gras. Koffer bæsje da hæsten klompa, kua store, blaute klatta, mens rådyra bæsje små harde kula?
Ateisten, overraska over litjveitjas intelligens - tænke sæ litte om og sei:
— Hm, ingen anels!
Veitja, sjer opp på'n og sei litte betænkt:
— Kjeinne du dæ verskele kvalifisert te å diskutér Gud, himmel, hælvete eiller liv ætti døden når du itj kainnj ferklar ein dritt!

Høne
Det va ei fin frue frå dala som kom te kjøttbutikken på Verdalsøra fer å kjøp sæ ei høn te medda'n. Hu inleda med:
Jeg skal ha ei god høne!
Ja, æ hi hørdd rykta om det ja, svart butikkækspeditør'n.

Tjuvjakt
I ei bygd i Trøndelag heindt det sæ ein gong at ein fyr, vi kaill'n bærre Nils, braut sæ in te sjølveste lænsmainn'. Inbruddstjuven va uheildig, fer plutsele sto lænsmainn' sjøl i døra. Nils hoppa ut gjænnom eit vinjdaug ... og så begyint ei villj ferfølgelsesjakt.

Nils sprang det hainn orska, og lænsmainn', som va både tjukk og tung, klardd ittj å ta'n igjænn. Hainn låg heile tida eit godt stykke ætti. Te slut orska hværsken lænsmainn eiller tjuv meir, og bægge sætt sæ ned i veikant'n fer å pust ut. Og der satt dæm da - og skula litte støgt på kvareinner. Nils som var sprekest tå dæm toan, sa ætti ei stuind:
- Næ, nu e trur æ pausen over, så vi må væl te å spreng igjen vi, lænsmainn!

Vaskemaskina
Eit æktepar frå Vuku bosætt sæi ei leiligheit på Verdalsøra. Paret hadd lagt te sæ uvanen med å bråk nå ferfærdele når dæm hadd sæ nerri loppkassa. Men det va lyittj i blokka - og ferr å fersøk å dækk-over sængekosen, og itj gjørrå naboan mestænksom, pleid dæm å sætt på vaskemaskina kvar gong det fresta med ei hyrdestuinn.

Ein kveill kaill'n satt i stuggua, sa'n te kjærringa:
Ska vi sætt på vaskemaskina?
Nei, protestert frua: Det blir itj aktuelt! Æ e så sliten ætti ein hard arbeidsdag at nu vilj æ bærre liggi her på sofa'n - og slapp av litte.

Litt seinar på kveill'n va det imidlertid kjærringa som ymta fram-på om dæm alikavel itj sku sætt på vaskemaskina.
-Nei, itj nu næ! Æ e nok reidd fer at det e fer seint, æ hi aillerede tatt mæ ein håinnvask
!

Snåsakartet
Hainn Ole ifrå Snåsa hadd virri ein bytur på polet i Steinkjer. På heimvein kom'n te å tænk på at'n kanskje kuinn møt-på kjeintfølk, og tok like godt og pakka flaska innj i eit kart hainn også hadd skaffa sæ.
Så møtt'n nypræsten, og dæm kom i prat. Præsten spurdd ka mainn bar på uinder arma.
— Å det, det e bærre eit kart over Snåsa, det sjø! fersøkt Ole sæ.
— Men æ synes tydele at det sei klukk, klukk, sa præsten.
— Å ja, det e nok bærre Snåsavatnet, det sjø!

Farskapssak
Det va farskapssak i rætten og Alfred, deinn påståtte barnefaren nækta fer å ha virri lamme eiller virri på mora, hu Annemor. Men Annemor hævda at det heile skjedd ætti ein ein fæst i turnforeninga. Men Alfred blånækta, og sa at ailt va bærre tuill.
Og dessuten va æ så fuill at æ umule kuinna ha fått te nå sånt, sjøl om æ villja.
Men så hadd det sæ son at ein ainna hadd sjett dem sammen og vart kaillt in som vitne. På sorenskrivarns spørsmål svardd'n:
Jau, så my såg æ ja, at øvelsan dæm foretok sæ, både ved karskbordet i karsksalen og utafer husnåva, dæm står ittj i no gymnastekkprogram, næ!

Restaurantgjæsten på snarvei over kjerskgården
Ein restaurantgjæst va lovle seint ut «i de små timer» på vei heim, tok snarvei'n gjænnom kjerskgård'n og ramla like godt ned i ei åpen grav. Der vart'n ligganes og hyl og skrik om hjælp.
Ætti ei stoinn kom kom ein ainna restaurantgjæst deinn samma snarvei'n, hørdd ropan og skrikan og vakla bort te gravkainten.
— Ka e det du skrik fer? spurt deinn sist ankomne.
— Æ frys! Æ Frys! kom det fra gravas dyp.
— Ja, det e vel ittj nå rart det, når du har jo sparka tå dæ aill jorda!

Polturen
Ein fisker fra Frøya måtte inn til Trondheim. Han skulle på Vinmonopolet og kjøpe drikkevarer til sønnens bryllup. Men han hadde aldri vært på polet før, så han måtte spørre seg fram. Han stoppet en mann i Nordre gate og spurte hvor polet var, hvorpå denne sa;
— Gå nedover Kjøpmannsgata, der vil du se en lang kø. Der er det. Mannen tusla nedover den nevnte gata, og i enden av gata hadde en sekt tilfeldigvis dåp den dagen. Det var lang kø av folk som skulle døpes, og Frøyværingen stilte seg opp i køen, i den tro at her var polet.

Tiden gikk og lenge og vel etter ble det hans tur, og to kraftige karer dukket ham under vann, dro ham opp igjen og spurte høyt:
— Så du Jesus?
— NEI! svarte fiskeren.
De dukket ham under igjen, dro ham opp og spurte
— Så du Jesus, no da?
— NEI! svarte han igjen.
Under med ham igjen, opp igjen.
— Så du Jesus?!
— NEI!!!!!" ropte mannen fortvilet.
Etter at dette hadde gjentatt seg mange ganger ble mannen lei og ropte:
— NEI!!! E' dåkker sikker på at de' va' her hainn drukna da?

DUE?
Veit du kolles du ska få en trønder te' å høres ut som ei due?
- Nææi...
- Du peke ut i romme' å sei: - Sjer du dein karskflaska den? Og da svare trønder'n:
- Kor? Kor? Kor?

Og ein tør ein!
— Veit du kæm som hi Clint Eastwood utover gølvet?
— Kanskje det va dirty Harry?

Ein 'olagsom' situasjon' - skildret i på adressa.no


Trykk på bildet fer å lesa meir om tildragelsen. Lure du på ka det betyr, kainnn du trøkk hen.

Livet e ein tøff greie!
Husk at livet e ein tøff greie! Særle f'dæm føsst huinner åran!

Falsk 50-lapp!Gut'n: I dag fainn æ ein falsk 50-lapp, pappa!
Pappa:
Kolles veit du at'n va falsk?
Gut'n: Det va ein ækstra null pån!
Pappa:
Kor hi du gjort tå pængen?
Gut'n: Æ hi kastan ijjni varmin i omna...

Nån «bløte» påskevitsa

— Kelner, kelner, kæm e det som skrik på kjøkenet?
— Å det! Det e bærre kokken som piske ægga!

Så va det høna som hadd fått feber - og bærre la hardkokt ægg.

Lærerinnja: — Veit du ka som skjedd med Jesus i påska, Tore?
Tore: — Nææ, frøken, vi va på fjellet i påska, vi.

Det var ein gong to grisa som hadd bingen sin like ved hønsehuset.
Den eine grisen va bestaindig i godt humør, mens deinn ainnern støtt va enormt grinåt og sur tå sæ.
— Koffer e du ailltid så negativ? spurt deinn glad-grisen ein dag.
— Jo, svårrå deinn ainnern med ein heiller sur mine, — Kvar gong æ hørrre dæm ækle hønan kakkel, kjæm æ te å tænk på ægg og bacon.

Koffer lægg hønan ægg?
Vess dæm kasta dæm, villja dæm knustes!

Diverse trønderske ord og vendinger
BILDER:


På bar i trønderhovedstaden

Livet e ein tøff greie!
Husk at livet e ein tøff greie! Særle f'dæm føsst huinner åran!

Diverse trønderske ord og vendinger

...................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder | Trøndersk >>
.....................................................................................

Diverse trønderske ord og vendinger