Hummer og Kanari
El-sparkesykler
Ståmopeder
Oppdatert: 08.04.2024

Hummer og kanari

7. november 2019
Sykkelgalskap i
Torgata i Oslo

29. oktober 2019:
el-sparkesykkel-
forsøpling på
Karl JohanEl-sparkesykkel
eller ståmoped

FACEBOOK:
La oss ta
fortauene tilbake!

Ta fortauet tilbake
el-sparkesyklene må bort fra fortauet. Nå må politikerne ta til vettet


Vi blir nok aldri helt
kvitt el-sparkesyklene.
Så hvorfor ikke?


farlig trafikant!


Sammenleggbar
el-sparkesykkel


Når den blinde
skal lede...


Snille trafikanter
tar hensyn!


Farlig i trafikken


Miljøvennlig
feriedoning!


Vi blir nok aldri helt
kvitt el-sparkesyklene.
Så hvorfor ikke?


De viktigste
sykkelreglene

< Elsparkesykler | Farlige trafikanter >

Bedre med en ordentlig tråsykkel til begjær, enn mange henslengte el-sparkesykler til besvær!

20. juli 2021 — Forsøpling av det offentlig rom på Karl Johans gate


20. juli 2021: Privat forsøpling av det offentlige rom nederst på Karl Johans gate i Oslo.

Trist at det skal se slik ut helt nederst på hovedgata i Oslo, paradegata Karl Johans gate! Og veldig trist at turister som kommer med tog til Oslo Sentralbanestasjon får dette synet som et førsteinntrykk av byen vår! Har blitt noe bedre med elsparkesyklene i det siste året — og bedre etter innføring av strengere regler, men firmaene som leier ut elsparkesykler og ikke minst brukerne har langt igjen før det blir anstendige forhold — og trygt for gående!


Trist at det skal se slik ut helt nederst på hovedgata i Oslo, paradegata Karl Johans gate!

Større bilder på min konto på Google Foto

Meld deg inn i Facebook-gruppa «La oss ta fortauene tilbake!»


Fotomontasje. Trykk på bildet for å melde deg inn i gruppa «La oss ta fortauene tilbake!»

17. juli 2020 — El-sparkesykler foran Rådhusplassen ved Aker brygge!


Jeg elsker Oslo! Veldig trist at Oslo skal forsøples slik! Få galskapen bort fra fortauene!
Trykk på bildet over for å melde deg inn i Facebook-gruppa «La oss ta fortauene tilbake»!

Slik så det ut på Rådhusplassen foran Aker brygge fredag 17. juli 2020. Trist, dumt og unødvendig! Men vi får håpe at Samferdselsdepartementet straks kommer på banen og at Stortinget vedtar lover og konsesjonsvilkår, slik at trafikketatene i Norges kommuner skal få nødvendig myndighet til å gjøre noe med el-sparkesykkelproblemet. Uansett politivedtekter og generelle trafikkregler, hevder rep-resentanter for Bergen og Oslo kommunes trafikketater at de mangler nødvendig lovhjemmel og myn-dighet for å regulere dette i dag.

Uansett: el-sparkesyklene (eller «ståmopedene», som kanskje er et bedre navn) er kommet for å bli — og det er myndighetenes ansvar og plikt å lage lover, konsesjonsvilkår og retningslinjer som gjelder for utleie og bruken av disse. Likeledes må det bestemmes krav til utleiefirmaene slik at bruken av de elektriske sparkesyklene blir til minst sjenanse og til fare for andre trafikanter. Og da inngår selvsagt det å ta byrommet, fortauene og gågatene tilbake!


Et forsøk på en humoristisk måte å vise galskapen med el-sparkesyklene vi sliter med for tiden.


For å være mer seriøs! Sånn kunne det sett ut desom en hadde sykkelstativ for sammenleggbare
el-sparkesykler som ble plassert ut ved T-banestasjoner, bussholdeplasser og større åpne plasser.

Ta fortauene tilbake!
Ser på Internett at det er flere byer (Moskva, Helsinki... ) som har slike el-sparkesykler og slike stativ som vist ovenfor. At vi skal få bort alle syklene er naivt og tullete. Men slike sammenleggbare sykler og slike stativ bør vel være et greit krav til utleiebedriftene. Hvor mange sykler og hvor slike stativ skal stå, må være en oppgave for trafikketaten å bestemme. Mitt forslag er at «El-sparkesykkelstativene plasseres ut ved T-banestasjoner, bussholdeplasser, parkeringsplasser og større åpne torg eller plasser definert nærmere av kommunen.

At mange el-sparkesykkelbrukere dessverre på en uansvarlig måte kjører rundt i opptil 20 kilometer på fortau, i gågater, i parker og på åpne plasser og at mange slenger el-sparkesyklene fra seg på alle tenkelige og utenkelige steder, må møtes med lovgivning, konsesjonsvilkår, regler og holdnings-kampanjer. Har lite til overs for et forbud, og disse syklene har nok (som skrevet før) kommet for å bli. Se nedenfor for å se et foreløpig forslag som kan være med å få ordna opp i problematikken.

Samferdselsdepartementet bør også vurdere om at det skal stilles krav til at syklene programmeres slik at de ikke virker i spesielle strøk/gater av byene. Så lenge disse «stå-syklene» faktisk har GPS, er jo også dette teknisk mulig.

13. juli 2020 — El-sparkesykkelgalskap på Olaf Ryes plass


Et forsøk på en humoristisk måte å vise galskapen med el-sparkesyklene vi sliter med for tiden.

En skal ikke spøke med alt! Men trist med alle el-sparkesyklene (ståmopedene) som står til sjenanse og flyter omkring og skaper problemer for svaksynte, blinde, folk med bevegelseshemninger og for oss som ikke er vant med tullete og fulle folk som kjører på fortauene uten å ta hensyn til andre enn seg selv. Nå [etter dommen i Bergen av 31. juli 2020] er det det på tide at myndighetene kommer på banen, tar samfunnsansvar og lager lover og gir kommunene muligheten til å lage kommunale bestemmelser som regulerer problemet. Burde som minimum vært slik at:

 • Oslo kommune må sette ned et utvalg bestående av folk fra trafikketaten, Oslo politi, Oslo legevakt, nødhjelpsetatene og brukerorganisasjoner som f. eks. Blindeforbundet og Handikap-forbundet. Utvalget har mandat til å vurdere bruken av el-sparkesykler (ståmopeder) og mandat til å foreslå nødvendige endringer og begrensninger av bruken.
 • Oslo kommune setter et tak på tillatte el-sparkesykler og «el-sparkesykkelstativer»
 • Alle selskap skal ha konsesjon for å drive utleievirksomhet av el-sparkesykler
  • og alle som søker om konsesjon for utleie skal være registrert i Brønnøysundregistrene og betale skatt til Norge
 • Ingen selskap har lov til å sette ut el-sparkesykler før de har innhentet konsesjon fra den enkelte kommune
  • og fått henvist hvor det skal settes opp egnede «el-sparkesykkelstativer» ved. f.eks. jernbanestasjoner, T-Banestasjoner, ved bussholdeplasser, parkeringsplasser og på større åpne torg eller plasser definert nærmere av kommunen
  • Alle utleieselskap skal betale kommunale vedtatte leiepriser for sin bruk av offentlig rom
  • Alle el-sparkesykler skal være sammenleggbare
 • Alle el-sparkesykler skal parkeres i egnede «el-sparkesykkelstativer» for sammenleggbare el-sparkesykler
 • Alle brukere betaler for sitt leieforhold inntil el-sparkesyklene er parkert tilbake i slike stativer
 • Alle el-sparkesykler programmeres til max-fart på 5 km i timen i bykjernen
 • Den enkelte kommune gis retten til å samle inn feilparkerte og henslengte el-sparkesykler og kreve opp til 2000 kroner per sykkel i avgift for å levere sykler tilbake til eierfirma.
 • Gjentatte brudd på konsesjonen møtes med bøter og evt. inndragelse av konsesjon.
 • Oslo kommune må pålegge Politiet å håndheve «Forskrift om politivedtekt, Oslo kommune, Oslo» — «Kapittel 3. Sikring av ferdselen» — § 3-1.Hindringer.

I TILLEGG GJELDER:

 • Ingen datatrafikk som utleivirksomheten innhenter fra brukerne kan selges til 3. parts firma
 • 18 årsgrense
 • Promillegrensen er som ved bil og andre transportmidler på land
 • Kun én person på hver el-sparkesykkel
 • PÅBUDT å bruke hjelm
 • FORBUDT å bruke hodetelefoner/(h)ørepropper
 • IKKE LOV med bruk av el-sparkesykler på fortau og i gågater
 • Bruker skal ha ansvarsforsikring

Tror vi med ovenstående som et utgangspunkt for en mer detaljert offentlig regulering, hadde kommet langt på vei for å fjerne denne forsøplinga av det offentlige rom, samt vært et bidrag til å redusere trafikkproblemet. Slik det er nå, er det ingen som er tjent med!

Men, en skal ikke la seg gremmes av alt her i verden — og i en stor periode var det mye bedre enn da jeg f.eks. gikk tur fra Rodeløkka over Olaf Ryes plass og ned Markveien over til Torggata og oppover Karl Johans gate i 29. oktober i fjor. Så det er håp! Men i slutten av juli 2020 ble det dessverre satt ut flere tusen nye sykler og Oslo har sett ut som en svinesti med feilparkerte og henslengte ståmopeder på alle tenkelige og utenkelige steder i byen.

Uansett: «Take care» for tettpakka restauranter, korona og for uoppmerksomme, egenrådige og livs-farlige el-sparkesyklister!

7. november 2019 — Els-sparkesykler til besvær!


Olaf Ryes plass, 7. november 2019: El-sparkesykler står linet opp utenfor Grünerhaven.
Hvorfor disse ståmopedene er plassert nesten midt på plassen er ganske så uforståelig!

7. november var jeg på en spsertur fra Rodeløkka ned til Oslo sentrum. Trist med alle stå-mopedene som enten står plassert aller steder og ligger henslengt rundt omkring i byen!


Olaf Ryes plass, 7. november 2019: Synd at El-sparksyklene skal ligge slik! Trist og stygt!


Olaf Ryes plass veed Marksveien: Synd at El-sparksyklene skal ligge slik!


Markveien 7. november 2019: El-sparkesykler står linet opp utenfor Søstrene Greene. Men
det idiotiske og det store problemet er jo at de står plassert midt i sykkelstien i Markveien.


Markveien 7. november 2019: El-sparkesykler står linet opp utenfor Søstrene Greene. Men
det idiotiske og det store problemet er jo at de står plassert midt i sykkelstien i Markveien.


Utenfor Kulturkirken Jakob ved hjørnet av Hausmanns gata og Torggata i Oslo sentrum.


Utenfor Kulturkirken Jakob ved hjørnet av Hausmanns gata og Torggata i Oslo sentrum.

7. nov. 2019 — Skal man le eller gråte av EL-sykkelgalskapen i Torggata?


Veltede el-sparkesykler i Torggata i Oslo sentrum. Trist og dumt at noen driver på slik!

Vet ikke om man skal le eller gråte av den forsøplingen som EL-sparkesyklene representerer for tiden. Utleiefirmaer setter opp sykler på alle tenkelige og utenkelige steder. Noen steder ser det brukbart ut, men syklene blir ofte satt opp slik at de sperrer for andre gående.

Noen gående «el-sykkelhatere» driver dessverre og velter oppstilte sykler som en slags krisemaksi-mering. Men det gjør problemet bare værre. Syklene har nok kommet for å bli, det er bruken av de og antall uttleiesykler som må reguleres — ikke ved hjelp av selvtekt og velting av sykler! Uansett er det alt for mange utleiesykler i Oslo!


7. november 2019: Torggata ved Arbeidersamfunnets plass: Ser brukbart ut her!


7. november 2019: Torggata ved Arbeidersamfunnets plass: Ser ikke brukbart ut her!


7. november 2019: Arbeidersamfunnets plass: Ser delvis brukbart ut her!


7. november 2019: Arbeidersamfunnets plass: Ser brukbart ut her!

Større bilder på min konto på Google Foto

29. oktober 2019 — «El-sparkesykkelforsøpling» på Karl Johan


Lurer på hva som rører seg i hodet på folk som parkerer slik! Trykk på bildet for større bilder.

Gikk Karl Johans gate fra Slottet ned til Egertorget 29. oktober. Karl Johan er veldig fint høstpynta for tiden! Men det er trist at det ligger så mange el-sparkesykler (ståmopeder) slengt på fortauet langs hele gata! Ja, forferdelig trist at egoistiske og samfunnsødeleggende el-sparkesyklister greier å være så uansvarlige som de beviselig er. Ikke noe særlig å vise for turister slik paradegaten vår i Oslo ser ut nå!

Så også en yngre «el-sparkesykkelidiot» i fin dress og spisse sko i hjørnet Grensen/Møllergata i går som kjørte på rødt lys mens han sjekka mobilen samtidig! Rart at det ikke er enda flere ulykker! Nå må lokal- og rikspolitikerne og regjeringen komme på banen for å vedta anstendige lover/regler for få bort denne galskapen. For det kan da vel ikke være sånn at denne forsøplingen er en konsekvens av den personlige, liberale friheten — og enkeltmenneskets rettigheter!?

Har tenkt litt på hva vi skal kalle slike egoistiske, uansvarlige og trafikkfarlige el-sparkesyklister. Her er i alle fall noen forslag til nye ord vi kan starte med:

«elsparkesykkelterrorister» «elsparkesykkelgærninger» «elsparkesykkelforsøplere»
«elsparkesykkelidioter» og elsparkesykkeltullinger» eller bare «elsparker???
Etter min mening er det nok bedre med en ordentlig tråsykkel til begjær, enn mange henslengte el-sparkesykler til besvær!


Lurer på hva som rører seg i hodet på folk som parkerer slik! Trykk på bildet for større bilder.


Slik så det ut ved skulpturen av krigshelten Gunnar «Kjakan» Sønsteby 29. oktober 2019. FY!

På hjemmesiden til Oslo kommune står det:
«Meld fra om feilparkerte biler
Du kan melde fra om feilparkerte og uregistrerte kjøretøy til vaktsentralen:

Telefon: 23 48 21 00 (døgnåpen)

Epost: vaktsentralen@bym.oslo.kommune.no (mandag -fredag 07:00-22:30, lørdag 08:00-16:00)»

Etter som de elektroniske ståmopedene er «uregistrerte kjøretøy», bør en vel anta at ståmopedene komme under samme retningslinjer!?


29. oktober 2019: Det er vel ikke denne friheten Gunnar «Kjakan» Sønsteby kjempet for! Nei,
bedre med en ordentlig tråsykkel til begjær enn mange henslengte el-sparkesykler til besvær!

Forskrift om politivedtekt, Oslo kommune, Oslo
Ǥ 3-1.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, salgsboder, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, stands, markiser, reklameskilt og annen løsfotreklame, som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen og tilgjengeligheten for alle til offentlig sted..» Lovdata

Og dersom Oslo kommune ikke er villig til å ta denne paragrafen i bruk, vil det være fint om byråds-lederen forklarer hvorfor de ikke kan bruke denne pragrafen!


Det er trist at det ligger så mange el-sparkesykler slengt på fortauet langs hele Karl Johan!
Bedre med en ordentlig tråsykkel til begjær enn mange henslengte el-sparkesykler til besvær!


29. oktober 2019: Tviler på at frigjøringshelten Gunnar «Kjakan» Sønstebø kjempet for dette!


Selv om man kan bli forbanna på «elsparksykkelgærningene», bør man være blid og leke seg litt!


Ved Nationaltheatret: Statuen av Johan Halvorsen står egentlig på andre siden av paviljongen.


29. oktober 2019: Snart framme ved Stortingen. T.h. utenfor bildet har vi «Spikersuppa».


Oslo er en fin by og vi skal være stolt av Karl Johan! Men anstendige folk vil ikke ha det slik
som her utenfor Thostrup-kjelleren (med «Dasslokket» uteservering på sommers tid).
Trykk på bildet over for å se mer «normale» bilder fra Karl Johans gate i Oslo.


< Elsparkesykler | Farlige trafikanter >

< Hummer og kanari 2017 | 2016 | Hummer og kanari fra 2015 og før >

Oslobilder
BILDER:


farlige trafikanter!

BERLIN/OSLO (NRK):
Dødsulykker og kaos
– nå strammer flere
land inn reglene for elsparkesykler


farlig trafikant!


El-sparkesykkel
eller ståmoped?


Miljøvennlig
feriedoning!


Farlig syklist


Sammenleggbare
el-sparkesykler


og «spøkelses-
trafikanter» må
en passe seg for!


Vi blir nok aldri helt
kvitt el-sparkesyklene.
Så hvorfor ikke?


Farlig i trafikken


Når den blinde
skal lede...


Feilparkerte
ståmopeder


Regler for
elektriske løbehjul

Hummer & kanari

 

Oslobilder

................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder | Oversikt Google Foto >>
....................................................................................

Oslobilder