Hummer og Kanari
Farlige trafikanter!
Hummer og kanari
Oppdatert: 03.08.2020

Hummer og kanari

29. oktober 2019:
elsparkesykkel-
forsøpling på
Karl Johanelsparkesykkel
eller ståmoped?

FACEBOOK:
La oss ta
fortauene tilbake!

Ta fortauet tilbake
Elsparkesyklene må bort fra fortauet. Nå må politikerne ta til vettet


Vi blir nok aldri helt
kvitt elsparkesyklene.
Så hvorfor ikke?


farlig trafikant!


Sammenleggbar
elsparkesykkel


Snille trafikanter
tar hensyn!


Miljøvennlig
feriedoning!


Vi blir nok aldri helt
kvitt elsparkesyklene.
Så hvorfor ikke?
< Hummer og kanari | Bryggerier | Farlige trafikanter | Klassekampen | Oslogenseren |
| Skremmende | Ulvepolitikk | Viken fylkeskommune | Yatzy >

17. juli 2020 — Elsparkesykler foran Rådhusplassen ved Aker brygge!


Jeg elsker Oslo! Veldig trist at Oslo skal forsøples slik! Få galskapen bort fra fortauene!
Trykk på bildet over for å melde deg inn i Facebook-gruppa «La oss ta fortauene tilbake»!

Slik så det ut på Rådhusplassen foran Aker brygge fredag 17. juli 2020. Trist, dumt og unødvendig! Men vi får håpe at Samferdselsdepartementet straks kommer på banen og at Stortinget vedtar lover og konsesjonsvilkår, slik at trafikketatene i Norges kommuner skal få nødvendig myndighet til å gjøre noe med problemet. Uansett politivedtekter og generelle trafikkregler, hevder representanter for Bergen og Oslo kommunes trafikketater at de mangler nødvendig lovhjemmel og myndighet for å regulere dette i dag.

Uansett: Elsparkesyklene er kommet for å bli — og det er myndighetenes ansvar og plikt å lage lover, konsesjonsvilkår og retningslinjer som gjelder for utleie og bruken av disse. Likeledes må det bestemmes krav til utleiefirmaene slik at bruken av de elektriske sparkesyklene blir til minst sjenanse og til fare for andre trafikanter. Og da inngår selvsagt det å ta byrommet, fortauene og gågatene tilbake!


Et forsøk på en humoristisk måte å vise galskapen med elsparkesyklene vi sliter med for tiden.


For å være mer seriøs! Sånn kunne det sett ut desom en hadde sykkelstativ for sammenleggbare
el-sparkesykler som ble plassert ut ved T-banestasjoner, bussholdeplasser og større åpne plasser.

Ta fortauene tilbake!
Ser på Internett at det er flere byer (Moskva, Helsinki... ) som har slike elsparkesykler og slike stativ som vist ovenfor. At vi skal få bort alle syklene er naivt og tullete. Men slike sammenleggbare sykler og slike stativ bør vel være et greit krav til utleiebedriftene. Hvor mange sykler og hvor slike stativ skal stå, må være en oppgave for trafikketaten å bestemme. Mitt forslag er at «Elsparkesykkel-stativene plasseres ut ved T-banestasjoner, bussholdeplasser, parkeringsplasser og større åpne torg eller plasser definert nærmere av kommunen.

At mange elsparkesykkel-brukere dessverre på en uansvarlig måte kjører rundt i opptil 20 kilometer på fortau, i gågater, i parker og på åpne plasser og at mange slenger elsparkesyklene fra seg på alle tenkelige og utenkelige steder, må møtes med lovgivning, konsesjonsvilkår, regler og holdnings-kampanjer. Har lite til overs for et forbud, og disse syklene har nok (som skrevet før) kommet for å bli. Se nedenfor for å se et foreløpig forslag som kan være med å få ordna opp i problematikken.

Samferdselsdepartementet bør også vurdere om at det skal stilles krav til at syklene programmeres slik at de ikke virker i spesielle strøk/gater av byene. Så lenge disse «stå-syklene» faktisk har GPS, er jo også dette teknisk mulig.

13. juli 2020 — Elsparkesykkelgalskap på Olaf Ryes plass


Et forsøk på en humoristisk måte å vise galskapen med elsparkesyklene vi sliter med for tiden.

En skal ikke spøke med alt! Men trist med alle elsparkesyklene som står til sjenanse og flyter omkring og skaper problemer for svaksynte, blinde, folk med bevegelseshemninger og for oss som ikke er vant med tullete og fulle folk som kjører på fortauene uten å ta hensyn til andre enn seg selv. Nå [etter dommen i Bergen av 31. juli 2020] er det det på tide at myndighetene kommer på banen, tar samfunnsansvar og lager lover og gir kommunene muligheten til å lage kommunale bestemmelser som regulerer problemet. Burde som minimum vært slik at:

 • Alle selskap skal ha konsesjon for å drive utleievirksomhet av elsparkesykler
  • og alle som søker om konsesjon for utleie skal være registrert i Brønnøysundregistrene og betale skatt til Norge
 • Ingen selskap har lov til å sette ut elsparkesykler før de har innhentet konsesjon fra den enkelte kommune
  • og fått henvist hvor det skal settes opp egnede «elsparkesykkelstativer» ved. f.eks. jernbanestasjoner, T-Banestasjoner, ved bussholdeplasser, parkeringsplasser og på større åpne torg eller plasser definert nærmere av kommunen
  • Alle elsparkesykler skal være sammenleggbare
 • Alle elsparkesykler skal parkeres i egnede «elsparkesykkelstativer» for sammenleggbare elsparkesykler
 • Alle brukere betaler for sitt leieforhold inntil elsparkesyklene er parkert tilbake i slike stativer
 • Den enkelte kommune gis retten til å samle inn feilparkerte og henslengte elsparkesykler og kreve opp til 2000 kroner per sykkel i avgift for å levere sykler tilbake til eierfirma.
 • Gjentatte brudd på konsesjonen møtes med bøter og evt. inndragelse av konsesjon.

I TILLEGG GJELDER:

 • Ingen datatrafikk som utleivirksomheten innhenter fra brukerne kan selges til 3. parts firma
 • 18 årsgrense
 • Promillegrensen er som ved bil og andre transortmidler på land
 • Kun én person på hver elsparkesykkel
 • PÅBUDT å bruke hjelm
 • IKKE LOV med bruk av elsparkesykler på fortau og i gågater
 • Bruker skal ha ansvarsforsikring

Tror vi med ovenstående som et utgangspunkt for en mer detaljert offentlig regulering, hadde kommet langt på vei for å fjerne denne forsøplinga av det offentlige rom, samt vært et bidrag til å redusere trafikkproblemet. Slik det er nå, er det ingen som er tjent med!

Men, en skal ikke la seg gremmes av alt her i verden — og i en stor periode var det mye bedre enn da jeg f.eks. gikk tur fra Rodeløkka over Olaf Ryes plass og ned Markveien over til Torggata og oppover Karl Johans gate i 29. oktober i fjor. Så det er håp! Men i slutten av juli 2020 ble det dessverre satt ut flere tusen nye sykler og Oslo har sett ut som en svinesti med feilparkerte og henslengte sykler på alle tenkelige og utenkelige steder i byen.

Uansett: «Take care» for tettpakka restauranter, korona og for uoppmerksomme, egenrådige og livs-farlige elsparkesyklister!

 


Et forsøk på en humoristisk måte å vise galskapen med elsparkesyklene vi sliter med for tiden.


Et forsøk på en humoristisk måte å vise galskapen med elsparkesyklene vi sliter med for tiden.

21. mai 2020 — Heldigvis har vi ikke slike trafikanter på Solvang 1!


Det er heldigvis sjelden vi ser slike syklister i Oslo eller her i Solvang kolonihager, avdeling 1.


Koronastengningen av forsamlingshuset på Solvang kolonihager, avdeling 1 er endelig over.
Men det er veldig bra at Gubbelaget på Solvang 1 har tryggere framkomstmidler enn dette!

5. november 2019 — Farlige trafikanter på Carl Berners plass


5. november 2019: T.v. Oslo Taxi i Trondheimsveien 100 like nedenfor Carl Bernes plass i Oslo.

Egentlig ganske fint til alle årstider i området rundt Carl Berners plass — eller Carl Berner som det blir kalt i dagligtale. På selve plassen er det alltid mye trafikk og masse liv og røre. I den siste tida har jeg irritert meg mer og mer over alle elsparkesyklistene som bryter alle trafikkregler. Ja de kjører på rødt lys og suser forbi oss fotgjengere i full fart på fortauene. Ikke minst er jeg irritert på alle de hundrevis av elsparkesyklene som ligger spredt omkring på alle tenkelige og utenkelige steder og forsøpler hele Oslo!

Ingen er kjent med en slik forsøpling, så jeg håper at lokal- og rikspolitikerne og lovgivende myndig-heter tar tak i dette forsøplingsproblemet og lager regler/lover som forbyr elsparkesyklistene å kjøre på fortauene og at det lages regelverk for at det settes opp egne utlånsstativer for syklistene og at disse syklene kun kan leies fra slike stativ — akkurat på samme måte som det det er med vanlige by-sykler! Time will show, som det heter på godt norsk!


Slik blir muligens el-syklene satt opp hver morgen, men i løpet av dagen blir det ofte kaos.


Ser greit ut når elsparkesyklene står slik og ikke ligger og flyter og utgjør en fare for gående.


5. november 2019: Trist at elsparkesylene blir liggende slik og gjøre det farlig for alle gående!

29. oktober 2019 — «elsparkesykkelforsøpling» på Karl Johan


Lurer på hva som rører seg i hodet på folk som parkerer slik! Trykk på bildet for større bilder.

Gikk Karl Johans gate fra Slottet ned til Egertorget 29. oktober. Karl Johan er veldig fint høstpynta for tiden! Men det er trist at det ligger så mange elsparkesykler slengt på fortauet langs hele gata! Ja, forferdelig trist at egoistiske og samfunnsødeleggende elsparkesyklister greier å være så uansvarlige som de beviselig er. Ikke noe særlig å vise for turister slik paradegaten vår i Oslo ser ut nå!

Så også en yngre «elsparkesykkelidiot» i fin dress og spisse sko i hjørnet Grensen/Møllergata i går som kjørte på rødt lys mens han sjekka mobilen samtidig! Rart at det ikke er enda flere ulykker! Nå må lokal- og rikspolitikerne og regjeringen komme på banen for å vedta anstendige lover/regler for få bort denne galskapen. For det kan da vel ikke være sånn at denne forsøplingen er en konsekvens av den personlige, liberale friheten — og enkeltmenneskets rettigheter!?

Har tenkt litt på hva vi skal kalle slike egoistiske, uansvarlige og trafikkfarlige elsparkesyklister. Her er i alle fall noen forslag til nye ord vi kan starte med:

«elsparkesykkelterrorister» «elsparkesykkelgærninger» «elsparkesykkelforsøplere»
«elsparkesykkelidioter» og elsparkesykkeltullinger» eller bare «elsparker???
Etter min mening er det nok bedre med en ordentlig tråsykkel til begjær, enn mange henslengte elsparkesykler til besvær!


Lurer på hva som rører seg i hodet på folk som parkerer slik! Trykk på bildet for større bilder.


Slik så det ut ved skulpturen av krigshelten Gunnar «Kjakan» Sønsteby 29. oktober 2019. FY!


29. oktober 2019: Det er vel ikke denne friheten Gunnar «Kjakan» Sønsteby kjempet for! Nei,
bedre med en ordentlig tråsykkel til begjær enn mange henslengte elsparkesykler til besvær!


Det er trist at det ligger så mange elsparkesykler slengt på fortauet langs hele Karl Johan!
Bedre med en ordentlig tråsykkel til begjær enn mange henslengte elsparkesykler til besvær!


29. oktober 2019: Tviler på at frigjøringshelten Gunnar «Kjakan» Sønstebø kjempet for dette!


Selv om man kan bli forbanna på «elsparksykkelgærningene», bør man være bli og leke seg litt!


Ved Nationaltheatret: Statuen av Johan Halvorsen står egentlig på andre siden av paviljongen.


29. oktober 2019: Snart framme ved Stortingen. T.h. utenfor bildet har vi «Spikersuppa».


Oslo er en fin by og vi skal være stolt av Karl Johan! Men anstendige folk vil ikke ha det slik
som her utenfor Thostrup-kjelleren (med «Dasslokket» uteservering på sommers tid).
Trykk på bildet over for å se mer «normale» bilder fra Karl Johans gate i Oslo.

21. oktober 2019 — Fare på færde! Se opp for farlige trafikanter!


Pass opp for farlige bilister, mopedister, motorsykkelister, syklister og og livsfarlige fotgjengere!
Før musa over bildet for å få opp et «trafikkskilt» med en like trafikkfarlig situasjon i gatebildet.

Trafikanter; personer som færdes i trafikken; bilister, bussførere, elsparkesyklister, fotgjengere, lastebilførere, mopedister, motorsykkelister, syklister, togførerer, trikkeførere… og saktekjørende søndagskjørere med hatt.

Men farligere enn råkjørerne og uforsiktige syklister finner vi de farligste trafikantene: fotgjengere som er helt i sin egen verden mens de stirrer forslukt ned i mobilen og ikke følger med på trafikken rundt seg!


Etter en tur på puben i går: Men også småunger, rånere og fulle folk kan være farlig i trafikken!


Verken automobiler eller mobiltelefoner var nok spesielt vanlig da Ivar Aasen levde.


Det har blitt vanlig å se folk som er mer interessert i mobilen sin enn verden omkring seg!


< Hummer og kanari | Hummer og kanari 2017 | 2016 | Hummer og kanari fra 2015 og før >

Oslobilder
BILDER:


farlige trafikanter!

BERLIN/OSLO (NRK):
Dødsulykker og kaos
– nå strammer flere
land inn reglene for elsparkesykler


farlig trafikant!


elsparkesykkel
eller ståmoped?


Miljøvennlig
feriedoning!


Farlig syklist


Sammenleggbare
Elsparkesykler


og «spøkelses-
trafikanter» må
en passe seg for!


Vi blir nok aldri helt
kvitt elsparkesyklene.
Så hvorfor ikke?

Hummer & kanari

 

Oslobilder

................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder | Oversikt Google Foto >>
....................................................................................

Oslobilder