Hummer og Kanari
Viken
fylkeskommune
Oppdatert: 08.04.2024


Fylkeslogo
Viken fylke

Schweigaardsgate
ligger derimot i
Bydel Gamle Oslo


< Bryggerier | Farlige trafikanter | Klassekampen | Månen | Oslogenseren | Politikk >
< Skremmende | Ulvepolitikk | Viken fylkeskommune | Yatzy >

21. januar 2020 — Fylkeskommunal galskap — eller et norsk Absurdistan?

Absurd! Viken fylkeskommune har eller har hatt kontorer i Schweigaardsgate 10 og 12 i Oslo!

Var en tur innom Galleri Oslo i dag og så tilfeldigvis at det nye Viken fylkeskommune har eller har hatt kontorer i Galleri Oslo på adressene Schweigaardsgate 10 og Schweigaardsgate 12! Regner da med at det må være diverse fylkeskommunale byråkrater som har sittet eller sitter der nå og planlegger (les dyrker) galskapen med den nye fylkeskommunen som er slått sammen av de tidligere fylkene Østfold, Akershus og Buskerud — med grenser fra Sverige i øst og Hardangervidda i nord-vest og Telemark i sør-vest!

Det nye Viken fylkesting er visstnok uenig om mangt, flere partier lover å oppløse fylkeskommunen dersom de kommer til makten ved Stortingsvalget i 2021 og hele fylkeskommunen holder allerede på å gå i oppløsning før fylkestinget knapt har kommet i gang! Sist i dag er det dagen der på for FRP og i dag var det representanter for FRP som ville ha omkamp — og legge ned hele fylkeskommunen.

Før dette gigantiske fylket evt. blir nedlagt, tror jeg vi vil se en absurd dragkamp om hvilken by som pga. kjøttvekta og egen storhetsfølelse vil føle seg mest skikket og derfor forlange å få hovedfylkes-administrasjonen. Er det Asker, Drammen, Moss, Fredrikstad, Halden... som kommer seirende ut av denne absurde drakampen? Uansett; hittil er lokaldemokratiet den tapende part.

Men noen demokratiske og «kloke» hoder har tydeligvis valgt å lokalisere mange administrative opp-gaver til Galleri Oslo i Schweigaardsgate her i Oslo! Helt sprøtt, spør dere meg!

Datidens Romerrike gikk i oppløsning bl.a. på grunn av størrelsen. Det kan virke som høyrekreftene i Norge tror at alt som er stort er bra. I min verden blir det heller mer et «ABSURDISTAN — der giganto-manien settes foran!» Jeg tror nok ikke siste ord i denne gigantomanien ennå er sagt. I mine øyne har Viken fylkeskommune blitt et gigantisk Absurdistan, men alle vet vi jo hvor komplisert det er å lage fred i land som har endelsen «-stan»...!

.....................................................................
22. januar 2020
: Har nå fått med meg at det er bevisst at administrasjonen til Viken fylkeskommune ligger i Schweigaardsgate 4, 10 og 12! Fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna (Ap, og som selv visstnok er i mot fylkeskommunen) sier i et intervju med NRK at «Oslo var det naturlige valget å ha kontorene, da hovedstaden er i sentrum av Viken.» og slik vil også reisekostnadene gå ned! ! Monica Meland (H) sier om at de tre fylkene som nå er blitt ett skal styres fra kontorer midt i Oslo, er et stort paradoks. Men de «har ikke blitt ett» — med den nye Fylkeskommunen er faktisk tvangsammenslått av av samme regjering Meland selv er medlem av!

Bygdepolitisk talsperson i Norges Bygdeungdomslag Sofie Sangnæs, sier derimot «— Det synes jeg er veldig rart. Det er ikke her akershusingene, østfoldingene, og buskerudfolket bor. De bor jo ute i distriktet og ute på landet. De har egne små byer. Hvis politikerne vil til byen kan de finne en by i en av de tre fylkene.»

Ja ordet «paradoks» blir brukt av «tvangssammenslåingsstatsråd» Meland. Mitt retoriske spørsmål blir derimot: Tror noen at Ål kommune, Hallingdal eller Moss eller Fredrikstad, Halden, Asker... stemte for at fylkesadministrasjonen av Viken skulle legges til Oslo og dermed styres fra en by som selv ikke er med i Fylkeskommunen! Absurd! Kanskje vi heller skal flytte selve administrasjonen tilbake til Danmark eller Sverige — slik at byråkratene i Schweigaardsgate rapporterer direkte dit? Eller satse på billigste anbud og evt. flytte alt til India?


Absurd! Viken fylkeskommune har eller har hatt kontorer i Schweigaardsgate 10 og 12 i Oslo!
Paradoksalt! Trykk på bildet overfor for å lese om Fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna (Ap)
som «sier Oslo var det naturlige valget å ha kontorene, da hovedstaden er i sentrum av Viken.
»!

Nå etter at ovenstående ble skrevet og etter at vi fikk ny regjæring i dag 24. januar 2020, har det i de siste dagene vært veldig uklart hvem som mener hva. Framskrittspartiet stemte for en tvangssammen-slåing av Akershus, Buskerud og Østfold mens de satt i regjering, men nå når de er ute av regjeringen, ja nå er de muligens på vikende front og for oppløsning av den gigantomane Viken fylkeskommunen!?

Som en kamerat kommenterte dette på Facebook: «Viken er i utgangspunktet på vik-ende front. Et av-vik, som i dagens form ber om å bli av-vik-let.»


< Hummer og kanari 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Hummer og kanari fra 2015 og før >

Oslobilder
BILDER:

Hummer og kanari

Hummer & kanari

 

Oslobilder

................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder | Oversikt Google Foto >>
....................................................................................

Oslobilder