Kunstig Intelligens
Oprøreren Jesus
Kunstig intelligens
Oppdatert: 08.04.2024

Kunstig intelligens

27. mars 2024:
Opprøreren Jesus


Jesu inntog til Jerusalem
AI-generert Jesus-bilde


Jesu inntog til Jerusalem
AI-generert Jesus-bilde

...............

! Diverse laget med
kunstig intelligens på
kurtevert.blogspot.com

< Påsken 2024 | Hyttepåske | Jesu inntog Jerusalem | Jesu siste dager | Langfredag >
<Opprøreren Jesus Kristus | Påskehilsen fra «Pieter Brueghel» | Påskemorgen >

27. mars 2024 — Opprøreren Jesus Kristus

Opprøreren Jesus Krstus laget ved hjelp av kunstig intelligens.
Opprøreren Jesus Kristus protesterer mot Israels krigrøring mot det palestinske folket på Gaza!

I forbindelse med påsken 2024 var jeg så heldig at jeg i dag tidlig møtte på den palestinske og jødiske opprøreren Jesus Kristus og fikk lov til å gjøre et kort intervju og ta en del bilder av ham på et hemmelig sted i Midt-Østen - i skjul for Mossad og andre morderbander utsendt av dagens forbryterregjering i Israel.

Jesus snakket om sin egen historie og om alle de forferdelige pogromene mot jødene og om Holocaust under 2. verdenskrig, men la vekt på at «et offer som ikke har lært noe av sin bøddel, har ikke for-stått en tøddel!» Han understrekte videre at det ikke er jødene og jødedommen som er problemet, men at det er den politiske sionismen som i dag er både rasistisk og undertrykkende, og som derfor må bekjempes i tanke, ord og gjerning!

Jesus kunne også fortelle at han var «veldig skuffa og forbanna, ja rett og slett sint og opprørt over den sionistiske staten Israels krig og forsøk på folkemord mot det undertrykte palestinske folket på Gaza» — og minnet på nytt om at han selv for omtrent to tusen år siden ble forrådt av jødiske fariseere og korsfesta av romerske okkupanter.

— Så sann mine ord! I dag bomber staten Israel Gaza tilbake til steinalderen og dreper barn og uskyldige, og Israel forråder med dette Guds budskap om at folk skal leve i fredelig sameksistens med respekt for hverandres tro og meninger og være nestekjærlig og leve etter de ti bud.

Og Jesus understreket at «for hver bombe Israel slipper over Gaza, fødes det nye fanatiske og volde-lige Hamas-krigere som med stor sannsynlighet blir styrt av hevntanker og derfor vil hevne hver drept mor, far, søsken og alle sine myrdede slektninger. «Dette fører bare til mer vold og er ikke veien videre fram mot forsoning, respekt for menneskeliv, respekt for andres tro, håp og drøm om et godt liv, sameksistens og fred på jord!»

Ellers kunne han fortelle at hans far, Gud på ingen som helst måte er rasist og aldri har valgt seg ut et eget folk, og at settlerne på Vestbredden dermed må anses som forbryterske okkupanter av pale-stinske landområder — akkurat slik romerne gjorde for omtrent to tusen år siden. Og nå er det opp til Krigsforbryterdomstolen i Haag å få Benjamin Netanyahu og hans morderiske regjering tiltalt og dømt for krigsforbrytelser mot våre brødre, det lidende palestinske folket!

Og like før Jesus starta opp motor­syk­kel­en og skulle vid­ere for å pro­test­ere mot Israels krig-føring, henviste han til den tidligere norske statsministeren Kåre Willoch som hadde sagt noe slikt: at for hver dag staten Israel herser med og behandler det palestinske folket som undermennesker, vil det fødes et nytt monster, en hatefull, hevngjerrig og voldelig Hamas-kriger!»

Kloke ord fra en opprører!

AMEN!

Opprøreren Jesus Krstus laget ved hjelp av kunstig intelligens.
Opprøreren Jesus Kristus protesterer mot Israels folkemord på det palestinske folket på Gaza!

Opprøreren Jesus Krstus laget ved hjelp av kunstig intelligens.
Opprøreren Jesus Kristus protesterer mot Israels folkemord på det palestinske folket på Gaza!

Opprøreren Jesus Krstus laget ved hjelp av kunstig intelligens.
Opprøreren Jesus Kristus protesterer mot Israels folkemord på det palestinske folket på Gaza!

Opprøreren Jesus Krstus laget ved hjelp av kunstig intelligens.
Opprøreren Jesus Kristus er sint grunnet Israels folkemord på det palestinske folket på Gaza!

Opprøreren Jesus Krstus laget ved hjelp av kunstig intelligens.
Opprøreren Jesus Kristus protesterer mot Israels folkemord på det palestinske folket på Gaza!

Større og flere bilder på min konto på Google Foto | Mobilvennlig utgave på kurtevert.blogspot.com

< Påsken 2024 | Hyttepåske | Jesu inntog Jerusalem | Jesu siste dager | Langfredag >
<Opprøreren Jesus Kristus | Påskehilsen fra «Pieter Brueghel» | Påskemorgen >

Kunstig intelligens
BILDER:


Kunstig intelligens


Jesu inntog til Jerusalem
AI-generert Jesus-bilde


Jesu inntog til Jerusalem
AI-generert Jesus-bilde

...............

Mer vanlige bilder
fra påsken 2024

Kunstig intelligens

 

Kunstig intelligens

................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

< Kunstig intelligens | Diverse laget med KI | Jul- og nyttårsbilder | Påskebilder | Wien >
....................................................................................

Kunstig intelligens