Kunstig Intelligens
Hagearbeid
Kunstig intelligens
Oppdatert: 26.06.2024

Kunstig intelligens

11. juni 2024:
Hagearbeid i Solvang 1
laget ved hjelp av KI


Hagearbeider laget og dypetsa ved hjelp av Kunstig intelligens


Hagearbeider laget og dypetsa ved hjelp av Kunstig intelligens


Hagearbeider laget og dypetsa ved hjelp av Kunstig intelligens


Hagearbeidere laget og dypetsa ved hjelp av Kunstig intelligens


Hagearbeider laget og dypetsa ved hjelp av Kunstig intelligens


Hagearbeidere laget og dypetsa ved hjelp av Kunstig intelligens


Hagearbeidere laget og dypetsa ved hjelp av Kunstig intelligens


Hagearbeider laget og dypetsa ved hjelp av Kunstig intelligens


Hagearbeidere laget og dypetsa ved hjelp av Kunstig intelligens

 

 

 

 

< Index fra Solvang | Hagearbeid på Solvang 1 >

11. juni 2024 — Hagearbeid i «Solvang kolonihager, avd. 1» generert med KI

Hagearbeid i «Solvang kolonihager, avd. 1» generert med kunstig intelligens.
11. juni 2024: Hagearbeid i «Solvang kolonihager, avd. 1» generert med Kunstig intelligens.

TIRSDAG 11. JUNI 2024
Jeg har ennå i år ikke fått rota meg til å gå rundt i hele Solvang kolonihager, avd. 1, men det må vel skje snart! Jeg har gjennom de over 30 årene jeg har holdt til her på Solvang 1, tatt enormt mange bilder her i sommerparadiset vårt. Etter at jeg begynte med å lage en del bilder ved hjelp av Kunstig intelligens, har jeg også etterhvert fått generert en del bilder her fra «Solvang 1».

Her har jeg bedt Bing Billedskaper lage noen bilder med instruksjoner (prompter) om at det skal være bilder fra en norsk kolonihage, med kvinnelige og mannlige hagearbeidere som klipper plen, at personene skal ha skarpe og detaljerte ansikter, at det skal være små hytter, at bakgrunnen skal være skarp og at det hele skal være realistisk.

(Microsoft har også en litt annen variant som heter Microsoft Designer. Alt som trengs er god fantasi og relativt presise instruksjoner (promter) som den Kunstige intelligensen må ha for å generere omtrent de bildene du vil ha. Vi du prøve å lage bilder selv, foreslår jeg Bing Billedskaper, som jeg kjenner best.)

IKKE SÆRLIG REALISTISK!
Så veldig realistisk er det nok ikke og dette ligner ikke alt for mye på Solvang 1 og ellers ble mange av personene i bakgrunnen på bildene relativt uskarpe. Har ellers forstørra alle bildene ved hjelp av KI i dataprogrammet ZOOM#2 og deretter brukt KI ved hjelp av dataprogrammet Remove.bg til å fjerne bakgrunnen (dypetse) mange av personene fra mange av bildene. Og til slutt har jeg brukt PhotoShop til å legge på ei hvit ramme og til å montere inn dypetsningene for å lage noen, kanskje litt sære fotomontasjer.

På mange av bildene med tvilsomme detaljer eller med uskarpe bakgrunner har jeg sløret ned bakgrunnen og montert inn en del dypetsninger fra de samme bildene som jeg fikk generert i dag. Disse fotomontasjene ligger i en egen seksjon helt nederst.

MORSOMT Å LEKE MED KUNSTIG INTELLIGENS!
Veldig morsomt å leke seg med Kunstig intelligens. Tror jeg begynner å få taket på bruken av KI når det gjelder bilder og synes ellers at det er veldig viktig å prøve å forstå hvordan KI fungerer — før EU vedtar sterke restriksjoner eller forbyr deler av hele teknologien — og før at Google, Microsoft og andre datafirmaer som tilbyr KI-tjenester begynner med å ta betaling for tjenestene sine.

META ALDRI METT PÅ Å SNOKE?
Og det siste nå er at META (sel­kapet bak Facebook) vil bruke private bilder som folk har lagt ut offentlig på Face­book til å trene opp METAS KI. Regner med at det, i alle fall i Norge, blir mye bråk om dette i forhold til Lov om personvern og Åndsver­loven. Myndighetene med Datatilsynet og Forbrukerrådet har nå tatt tak i problematikken og jeg håper og tror at det nå kommer begrens-ninger på META sine forsøk på å bruke private bilder og andres åndsverk til å trene opp sin egen KI.

KI HAR KOMMET FOR Å BLI!
Synes selv at flere av bildene her ble brukbare, og uansett hva man mener om denne teknologien, så har Kunstig intelligens kommet — og kommet for å bli. Så det er best å lære så mye som mulig om hvordan man skriver presise instruksjoner for å få best mulige KI-genererte svar, særlig når det gjelder tekst og mer seriøse ting. Brukt som her så synes jeg at KI bare er morsomt! Men nå må vi vente på hvordan myndighetene svarer på META sitt krav og ønske om å bruke folks private bilder og andres åndsverk til egen KI-teknologisk utvikling og helt sikkert; et ønske om større økonomisk vinning.

Hagearbeid i «Solvang kolonihager, avd. 1» generert med kunstig intelligens.
11. juni 2024: Hagearbeid i «Solvang kolonihager, avd. 1» generert med Kunstig intelligens.

Hagearbeid i «Solvang kolonihager, avd. 1» generert med kunstig intelligens.
11. juni 2024: Hagearbeid i «Solvang kolonihager, avd. 1» generert med Kunstig intelligens.

Hagearbeid i «Solvang kolonihager, avd. 1» generert med kunstig intelligens.
11. juni 2024: Hagearbeid i «Solvang kolonihager, avd. 1» generert med Kunstig intelligens.

Hagearbeid i «Solvang kolonihager, avd. 1» generert med kunstig intelligens.
11. juni 2024: Hagearbeid i «Solvang kolonihager, avd. 1» generert med Kunstig intelligens.

Hagearbeid i «Solvang kolonihager, avd. 1» generert med kunstig intelligens.
11. juni 2024: Hagearbeid i «Solvang kolonihager, avd. 1» generert med Kunstig intelligens.

Hagearbeid i «Solvang kolonihager, avd. 1» generert med kunstig intelligens.
11. juni 2024: Hagearbeid i «Solvang kolonihager, avd. 1» generert med Kunstig intelligens.

Noen, kanskje sære fotomontasjer fra «Solvang kolonihager, avd. 1»

Fotomontasje laget med KIunstig intelligen og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».
11. juni 2024: Fotomontasje laget med KI og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».

Fotomontasje laget med KIunstig intelligen og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».
11. juni 2024: Fotomontasje laget med KI og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».

Fotomontasje laget med KIunstig intelligen og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».
11. juni 2024: Fotomontasje laget med KI og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».

Fotomontasje laget med KIunstig intelligen og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».
11. juni 2024: Fotomontasje laget med KI og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».

Fotomontasje laget med KIunstig intelligen og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».
11. juni 2024: Fotomontasje laget med KI og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».

Fotomontasje laget med KIunstig intelligen og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».
11. juni 2024: Fotomontasje laget med KI og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».

Fotomontasje laget med KIunstig intelligen og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».
11. juni 2024: Fotomontasje laget med KI og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».

Fotomontasje laget med KIunstig intelligen og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».
11. juni 2024: Fotomontasje laget med KI og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».

Fotomontasje laget med KIunstig intelligen og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».
11. juni 2024: Fotomontasje laget med KI og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».

Fotomontasje laget med KIunstig intelligen og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».
11. juni 2024: Fotomontasje laget med KI og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».

Fotomontasje laget med KIunstig intelligen og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».
11. juni 2024: Fotomontasje laget med KI og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».

Fotomontasje laget med KIunstig intelligen og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».
11. juni 2024: Fotomontasje laget med KI og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».

Fotomontasje laget med KIunstig intelligen og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».
11. juni 2024: Fotomontasje laget med KI og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».

Fotomontasje laget med KIunstig intelligen og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».
11. juni 2024: Fotomontasje laget med KI og PhotoShop fra «Solvang kolonihager, avd. 1».

Mobilvennlig utgave på kurtevert.blogspot.com: Hagearbeid fra «Solvang 1»

< Index fra Solvang | Hagearbeid på Solvang 1 >

Kunstig intelligens
BILDER:


Kunstig intelligens


Hagearbeider laget og dypetsa ved hjelp av
Kunstig intelligens


Hagearbeidere laget og dypetsa ved hjelp av Kunstig intelligens


Hagearbeider laget og dypetsa ved hjelp av Kunstig intelligens


Hagearbeider laget og dypetsa ved hjelp av Kunstig intelligens


Hagearbeidere laget og dypetsa ved hjelp av Kunstig intelligens

Hagearbeidere laget og dypetsa ved hjelp av Kunstig intelligens


Hagearbeidere laget og dypetsa ved hjelp av Kunstig intelligens


Hagearbeidere laget og dypetsa ved hjelp av Kunstig intelligens


Hagearbeider laget og dypetsa ved hjelp av Kunstig intelligens

11. juni 2024:
kurtevert.blogspot.com:
Hagearbeid fra «Solvang 1» laget ved hjelp av KI

...............

! Diverse laget med
kunstig intelligens på
kurtevert.blogspot.com

Kunstig intelligens

 

Kunstig intelligens

................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

< Kunstig intelligens | Diverse laget med KI | Jul- og nyttårsbilder | Påskebilder | Wien >
....................................................................................

Kunstig intelligens