Manipulerte bilder
Fotofikling fra
Torgallmenningen
Oppdatert: 06.09.2021


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonument
på Torgallmenningen


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonument
på Torgallmenningen


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonument
på Torgallmenningen


Detaljav Dyre Vaaes
Sjømannsmonumentet


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonument
på Torgallmenningen


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonument
på Torgallmenningen

...................

Bybilder fra Bergen

Vanlige bilder fra
Torgallmenningen

Fotomontasjer
fra Bergen

«Oljemalerier»
fra Bergen
Fotofikling, fotomontasjer, fotomanipulasjoner...
<< Fotomontasjer bybilder Bergen | Byparken | Fløyen | Torgallmenningen >>

6. august 2021 — Sjømannsmonumentet på Torgallmenningen i Bergen


6. august 2021: Dypetsninger av diverse figurer av Dyre Vaaes Sjømannsmonumnent.
Vet ikke helt hva skulpturen «Varg Veum» gjør her, men det gjør han ikke selv heller.

«Sjømannsmonumentet er et monument på Torgallmenningen i Bergen, utformet av kunstneren Dyre Vaa i årene 1939—45 og avduket i 1950. Monumentet består av tolv mannsfigurer og relieffer i to høyder, støpt i bronse, montert på en stor firkantet sokkel i granitt. Monumentet ble finansiert med innsamlede midler, og har siden blitt supplert med en vannoverflate ved sokkelens fot.» Les mer på Wikipedia

«Sjømannsmonumentet, nasjonalmonument over norske sjøfolks innsats på havet, fra vikingtiden til det 20. århundre, bekostet ved innsamlede midler og avduket 7. juni 1950. I sjøfartsbyen Bergen sa det seg selv at et minnesmerke viet nettopp denne viktige og ærerike yrkesgruppen måtte tilgodeses en sentral plass i byen. Dette kravet ble til fulle innfridd da kommunen lot Dyre Vaas ruvende, syv meter høye skulpturelle hyllest til sjømannsstanden dominere den østlige enden av byens hovedgate, Torgallmenningen.» Les mer på Bergen byleksikon

6. aug. 2021: Dypetset detalj av Dyre Vaaes: Sjømannsmonument på Torgallmenningen i Bergen.


6. aug. 2021: Dypetset detalj av Dyre Vaaes: Sjømannsmonument på Torgallmenningen i Bergen.


6. aug. 2021: Fotomontaje fa figurer fra Sjømannsmonument på Torgallmenningen i Bergen.


6. aug. 2021: Detalj av Dyre Vaaes: Sjømannsmonument på Torgallmenningen i Bergen.


6. aug. 2021: Dypetset detalj av Dyre Vaaes: Sjømannsmonument på Torgallmenningen i Bergen.

<< Fotomontasjer bybilder Bergen | Byparken | Fløyen | Torgallmenningen >>

<< Fotomontasjer bybilder Bergen | Fotomontasjer Byparken | Fotomontasjer Fløyen >>

<<< Dypetsinger | Dypetsninger 2018 | Dypetsninger 2017 og tidligere >>>

Oversikt over manipulerte bilder
BILDER:


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonument
på Torgallmenningen


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonument
på Torgallmenningen


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonument
på Torgallmenningengen


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonument
på Torgallmenningen


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonument
på Torgallmenningen


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonumentet
på Torgallmenningen

Manipulerte bilder

Oversikt over manipulerte bilder

................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder | Oversikt bilder på Google >>
....................................................................................

Oversikt over manipulerte bilder