Manipulerte bilder
Fotofikling fra
Lillestrøm
Oppdatert: 08.04.2024


Tore Bjørn Skjølsvik:
«Sagarbeideren»
LILLESTRØM


Bjørn Sørvang Hansen:
Kunstmaleren
Henrik Sørensen


Tore Bjørn Skjølsvik:
«Sagarbeideren»
LILLESTRØM


Bjørn Sørvang Hansen: «STEGET» med
Tom Lund, LSK

Vanlige bilder
fra Lillestrøm
Fotofikling, fotomontasjer, fotomanipulasjoner...

26. mars 2022: Tore Bjørn Skjølsviks «Sagarbeideren» ved Lillestrøm stasjon


26. mars 2022: Dypetsninger av Tore Bjørn Skjølsviks «Sagarbeideren» ved Lillestrøm stasjon.

Sagarbeideren

Tore Bjørn Skjølsvik

2007

Før dampsagenes tid bodde bare en håndfull mennesker
på det området som senere skulle bli Lillestrøm. Da sagbrukene kom,
fra 1960 og fremover, økte folketallet eksplosjonsartet.
I flere tiår arbeidet mer enn halvparten av de yrkesaktive på
sagbrukene. Denne statuen er reist til minne om dem.

Gave til Lillestrøms befolkning fra
Gamle Lillestrøms befolkning BA
LillestrømBanken
Sparebank 1 Lillestrøm
Skedsmo kommune


26. mars 2022: Dypetsninger av Tore Bjørn Skjølsviks «Sagarbeideren» ved Lillestrøm stasjon.


26. mars 2022: Dypetsning av Tore Bjørn Skjølsviks «Sagarbeideren» ved Lillestrøm stasjon.


26. mars 2022: Dypetsninger av Tore Bjørn Skjølsviks «Sagarbeideren» ved Lillestrøm stasjon.


26. mars 2022: Dypetsninger av Tore Bjørn Skjølsviks «Sagarbeideren» ved Lillestrøm stasjon.

Tore Bjørn Skjølsviks «Kona ved vannposten» ved Lillestrøm stasjon


Dypetsning av Tore Bjørn Skjølsviks «Kona ved vannposten» ved Lillestrøm stasjon.

Kona ved vannposten

Tore Bjørn Skjølsvik

2014

-Kvinners slit ble tatt for gitt-

Gave fra
Jørn Sindre Amundsen med familie
Foreningen Gamle Lillestrøm
Skedsmo kommune


26. mars 2022: Fotomontasje av Tore Bjørn Skjølsviks «Kona ved vannposten»i Lillestrøm.


26. mars 2022: Fotomontasje av Tore Bjørn Skjølsviks to skulpturer i Lillestrøm.

Vanlige bilder fra samme dato

24. mai 2019 — Skulptuen «Reasons to hang around» i Storgata på Lillestrøm


Skulptuen «Reasons to hang around» av Irene Nordli. Les mer om Nordli på Wikipedia.


<<< Dypetsinger | Dypetsninger 2018 | Dypetsninger 2017 og tidligere >>>

Oversikt over manipulerte bilder
BILDER:Tore Bjørn Skjølsvik:
«Sagarbeideren»
LILLESTRØM


Tore Bjørn Skjølsvik:
«Kona ved vannposten»
LILLESTRØM


Hammering Man
Lillestrøm


Bjørn Sørvang Hansen: «STEGET» med
Tom Lund, LSK


Byvandring blant
skulpturer i Lillestrøm

Manipulerte bilder

Oversikt over manipulerte bilder

................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder | Oversikt bilder på Google >>
....................................................................................

Oversikt over manipulerte bilder