Manipulerte bilder
Fotofikling fra
Olaf Ryes plass
Oppdatert: 08.04.2024

OSLOBILDER


Tegninger


THEKA restaurant
Olaf Ryes plass


Hobbyfotograf


Theka restaurant
Olaf Ryes plass


Høst på
Olaf Ryes plass


Eilert Sundt

 
Fotofikling, fotomontasjer, fotomanipulasjoner...
< Manipulerte bilder Grünerløkka
| Manipulerte bilder Grünerløkka 2019 og tidligere >
< Birkelunden | Olaf Ryes plass | Rodeløkka | Schous plass | Sofienbergparken >

30. juli 2022 — Fotomontasje fra Olaf Ryes plass på Grünerløkka


Slikik kunne det vært på Olaf Ryes plass!? I alle fall før.... Trykk på bildet for mer normale bilder.

27. mai 2021 — Fint på Olaf Ryes plass! Fotomontasjer


27. mai 2021: Fotomontasje fra Olaf Ryes plass på Grünerløkka i Oslo. Fin park i Oslo!


27. mai 2021: Fint at koronapandemien har gått tilbake og at restaurantene har åpnet igjen i Oslo!

Vanlige bilder fra Olaf Ryes plass | «Oljemalerier» fra Olaf Ryes plass

21. mars 2021 — Rask tur over Olaf Ryes plass


Fotomontasje fra Olaf Ryes plass. Trykk på bildet for å se alle bildene fra samme dag.

5. januar 2020 — Spøke med koronakrisen?


5. januar 2021. En litt tullete fotomontasje fra Olaf Ryes plass på Grünerløkka i Oslo.

SPØKE MED KORONA?
En skal ikke spøke for mye av koronapandemien som rammer verden så hardt sosialt, psykologisk og økonomisk med konkurser, permitteringer, arbeidsløshet og nød. Bildet her, som er en enkel foto-montasje fra Olaf Ryes plass på Grünerløkka i Oslo, er et lite forsøk på å lage et humoristisk bilde av tristessen en kan føle for tiden. (Trykk på bildet for mer tekst og større bilde.)

13. juli 2020 — Elsparkesykkelgalskap på Olaf Ryes plass


Et forsøk på en humoristisk måte å vise galskapen med elsparkesyklene vi sliter med for tiden.

En skal ikke spøke med alt! Men trist med alle elsparkesyklene som står til sjenanse og flyter omkring og skaper problemer for svaksynte, blinde, folk med bevegelseshemninger og for oss som ikke er vant med tullete og fulle folk som kjører på fortauene uten å ta hensyn til andre enn seg selv. Nå det det på tide at myndighetene kommer på banen, tar samfunnsansvar og lager lover og gir kommunene muligheten til å lage kommunale bestemmelser som regulerer problemet. Burde som minimum vært slik at:

  • Ingen selskap har lov til å sette ut elsparkesykler før de har innhentet konsesjon fra den enkelte kommune
    • og fått henvist hvor det skal settes opp egnede «elsparkesykkelstativer»
  • Alle elsparkesykler skal parkeres i egnede «elsparkesykkelstativer»
  • Alle brukere betaler for sitt leieforhold inntil elsparkesyklene er parkert tilbake i slike stativer
  • Den enkelte kommune gis retten til å samle inn feilparkerte og henslengte elsparkesykler og kreve opp til 2000 kroner per sykkel i avgift for å levere sykler tilbake til eierfirma.
  • Gjentatte brudd på konsesjonen møtes med bøter og evt. inndragelse av konsesjon.

Tror vi med ovenstående som et utgangspunkt for en mer detaljert offentlig regulering, hadde kommet langt på vei for å fjerne denne forsøplinga av det offentlige rom, samt vært et bidrag til å redusere trafikkproblemet. Slik det er nå, er det ingen som er tjent med!

Nei, en skal ikke la seg gremmes av alt her i verden — og det er heldigvis mye, mye bedre i Oslo nå enn da jeg f.eks gikk tur fra Rodeløkka over Olaf Ryes plass og ned Markveien over til Torggata og oppover Karl Johans gate i 29. oktober i fjor. Så det er håp!

Og ellers var det som vanlig veldig fint på Olaf Ryes plass! Og enda bedre er det at koronapandemien heldigvis holder på slippe taket her i Norge! Men før du ligger der; «Take care» for tettpakka restauranter, korona og for uoppmerksomme, egenrådige og farlige elsparkesyklister!

 


Et forsøk på en humoristisk måte å vise galskapen med elsparkesyklene vi sliter med for tiden.


Et forsøk på en humoristisk måte å vise galskapen med elsparkesyklene vi sliter med for tiden.


Og med den gamle kiosken på Olaf Ryes plass kunne det sett slik ut i Grüners gate...

2. mai 2020— Snart ølservering på Grünerhaven igjen!


Onsdag 5. mai åpner ølkranene i Oslo igjen. Vi er forberedt!

Lørdag 25. april 2020 — Det våres på Olaf Ryes plass på Grünerløkka!


25. april 2020: Olaf Ryes plass sett fra hjørnet av Markveien og Sofienberggata.


25. april 2020: Det er bruken av telelinse som gjør at det som ut folk går mye tettere en det de
faktisk gjør! Bildet er tatt i fra nederst på Olaf Ryes plass i hjørnet Sofienberggata og Markveien.


25.04.2020: Fotomontasje fra Olaf Ryes plass. «Olaf Rye», kan beskue bautaen av seg «selv»...


25.04.2020: Fotomontasje fra Olaf Ryes plass. «Olaf Rye» er på inspeksjon på Olaf Ryes plass.


25. april 2020: «Korona-stille» i Grüners gate på Olaf Ryes plass.

Mer «normale» bilder fra samme dato

18. april 2020 — Olaf Ryes plass på Grünerløkka i Oslo


18. april 2020: Olaf Ryes plass og Seven Eleven på hjørnet av Thv. Meyers gt. og Grüners gate.

9. april 2020 — Skjærtorsdagstur på Grünerløkka


9. april 2020:Kanskje det burde vært Jazz på Olaf Ryes plass — hver lørdag?


9. april 2020:Kanskje det burde vært Jazz på Olaf Ryes plass — hver dag?


Olaf Ryes plass med bysten av «den norske samfunnvitenskapens far«, Eilert Sundt.


Byste av Eilert Sundt, «norsk samfunnsvitenskaps far» og «Mannen som oppdaget Norge».

29. mars 2020 — Søndagstur på Grünerløkka


29. mars 2020: Fotomontasje utenfor PURENKEL Galleri i Grüners gate 3 på Grünerløkka.


Dypetset og litt manipulert maleri i butikkvinduet til PURENKEL galleri i Markveien 2.


29. mars 2020: Fotomontasje fra hjørnet av Markveien og Grüners gate på Grünerløkka.


29. mars 2020: Fotomontasje fra Grüners gate ved Olaf Ryes plass på Grünerløkka.

Noen mer «normale» bilder fra søndagsturen

7. november 2019 — Fake News fra Grünerhaven på Grünerløkka


«Fake News», 7. november 2019. Fotomontaje fra Grünerhaven på Grünerløkka, Oslo.


«Fake News». Fotomontaje fra Grünerhaven på Grünerløkka . Trykk på bildet for å se mer.

1. oktober 2019 — restaurant Theka i Grüners gate på Olaf Ryes plass


1. oktober 2019: Utenfor den indiske restauranten Theka på Olaf Ryes plass på Grünerløkka.


1. oktober 2019: Utenfor den indiske restauranten Theka på Olaf Ryes plass på Grünerløkka.


1. oktober 2019: Utenfor den indiske restauranten Theka på Olaf Ryes plass på Grünerløkka.


1. oktober 2019: Utenfor den indiske restauranten Theka på Olaf Ryes plass på Grünerløkka.

23. januar 2019 — Ulv observert på Olaf Ryes plass på Grünerløkka!


Freiagutten, Thv. Meyer, Frederik A. Schleppegrell, meg, Olaf Rye og ulver på Olaf Ryes plass.


Freiagutten, Thv. Meyer, meg, Frederik A. Schleppegrell, Olaf Rye og ulver på Olaf Ryes plass.


Thv. Meyer, Freiagutten, Olaf Rye, Frederik A. Schleppegrell, meg og ulver på Olaf Ryes plass.


Litt overdreven stoooor måne, kanskje! Men artig å leke seg i Photoshop!

Januar 2019 — Fotomontasjer og litt tull og tøys fra Olaf Ryes plass


Olav Ryes plass med meg, Freiagutten, Olaf Rye, Thv. Meyer, Frederik A. Schleppegrell og ulver.

5. mai 2018 — Vårstemning på Olaf Ryes plass på Grünerløkka


Grünerløkkas Thorvald Meyer inspiserer Sofienberggata og Olaf Ryes plass på Grünerløkka.


Grünerløkkas Thorvald Meyer inspiserer hjørnet av Thv. Meyers gate og Sofienberggata.


Hva passer vel bedre enn å lese KK på Grünerhaven på Olavs Ryes plass på Grünerløkka i Oslo?!


Hva passer vel bedre enn å lese KK på Grünerhaven på Olavs Ryes plass på Grünerløkka i Oslo?!

< Manipulerte bilder Grünerløkka | Manipulerte bilder Grünerløkka 2019 og tidligere >
< Birkelunden | Olaf Ryes plass | Rodeløkka | Schous plass | Sofienbergparken >

<<< Manipulasjoner | Manipulasjoner fra 2015 | Manipulasjoner 2016 | Manipulasjoner 2017 >>>

Oversikt over manipulerte bilder
BILDER:


Olaf Rye


Theka restaurant
Olaf Ryes plass


Thvorvald Meyer


BYDEL GRÜNERLØKKA

Vanlige bilder fra
Olaf Rys plass

Manipulerte bilder

 

 

Oversikt over manipulerte bilder

................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder | Oversikt bilder på Google >>
....................................................................................

Oversikt over manipulerte bilder