Manipulerte bilder
Fotofikling fra
Schous plass, Oslo
Oppdatert: 08.04.2024

OSLOBILDER


Tegninger


Dypetsninger


Skulptur utført av
Hanna Jessen, 1953

Amok med kamera
på Schous plass
9. mai 2018

KULTURHISTORIE:


Ølbæreren fra
Schous bryggeri


Ølkasse fra Schous


Ølbæreren fra
Schous bryggeri


Ølkasse fra Schous


Shous pils!


Ølbrikke Schous

Edvard Munchs
bosteder her
på Grünerløkka

Vanlige bilder fra
Schous plass

 
Fotofikling, fotomontasjer, fotomanipulasjoner...
< Manipulerte bilder Grünerløkka
| Schous plass | Manipulerte bilder Sofienbergparken >

.......................................................................................................................................................

25. april 2020 — Det blomstrer på Schous plass!


25. april 2020: Diverse kjente figurer fra Grünerløkkaområdet har inntatt Schous plass.

Det blomstrer veldig fint på Schous plass for tiden, så hvorfor dra til Hardanger når man kan dra til Schous plass!? Synd for bildenes del at jeg kun hadde med meg telelinse-kamera og at de driver og pusser opp der, men Schous plass og hele Thv. Meyers gate vil nok bli en veldig fin Miljøgate med tiden! Og fortsatt gjenstår mye igjen av anleggsarbeidet i og rundt Thv. Meyers gate. Gata skal i framtida bli «Miljøgate», dvs. bli ei gate kun for gående og for trikken. Biler skal kun få kjøre inn med varer til butikker og bygningen, men ellers skal gata være bilfri. Thv. Meyers gate blir ikke prioritert som sykkelgate, da Markveien allerede er det. Og så får vel folk mene hva de vil om det. Men en nødvendig opprusting av gata, dét er det! (Les mer om miljøgater.)

Prosjektet er antatt helt ferdigstilt i løpet av 2021. Mer om prosjektet kan du lese på Oslo kommunes hjemmeside.

Ellers er det synd at «Mills-veggen» er nedtagga helt nederst mot bakken, men det var nok et smart trekk å male kunstverket så høyt oppe på veggen som de gjorde!


Blir nok fint i hele Thv. Meyers gate og her på Schous plass når hele Miljøgata blir ferdig i 2021.

Mer «normale» bilder fra blomstringa på Schous plass

22. mars 2020 — Kort pasertur på Grünerløkka


20. mars 2020: Denne sokkelen på Schous plass står tom, men kunne vært benytta til noe bedre.


20. mars 2020: Denne sokkelen på Schous plass står tom, men kunne vært benytta til noe bedre.


20. mars 2020: Synd at«Millsveggen nå er tilgriset og tagga ned!

26. april 2019 — Fantastisk blomstring på Schous plass!


Fantastisk fint på Schous plass for tiden! Trykk på bildet for å se flere bilder fra Schous plass...


26. april 2019: Hanna Jessens skulptur har gått en tur og vil være med på bildet...


26. april 2019: Hanna Jessens skulptur har gått en tur og vil være med på bildet...


26. april 2019: Ølbæreren fra Shous bryggeri har levert øl på Shoushallen...


26. april 2019: Fotofikling fra Schous plass på Grünerløkka i Oslo. Trykk på bildet for å se mer...

GRAFFITI PÅ VEGGER PÅ GAMLE NEDLAGTE FABRIKKER?
Veggen med reklamen for Freia melkesjokolade var veldig flott og dagens erstatning, «Millsveggen» på Schous plass, er også stilig og pynter fint opp i gatebildet.

Kanskje en idé for Grünerløkka historielag å kartlegge om det finnes nedlagte fabrikker på Grüner-løkka og i bydelen med «ledige» vegger som kunne blitt brukt til «historisk tidsriktige graffitivegger» — som både kan pynte opp og være med å dokumentere mye av arbeider-, industri og kulturhistorien i bydelen!?

Kunne sikkert blitt mange fine prosjekter for studenter på kunstmalerlinja på Kunsthøgskolen i Oslo, dét...! Den første bydelen i Oslo med «historisk riktig» graffiti!


Neste gang veggen males kunne det vært stilig med en historisk «Schous vegg på Schous plass!

Januar 2019 — Fotomontasjer og litt tull og tøys fra bydel Grünerløkka!


Millsveggen: Freiagutten, meg, Olaf Rye, Frederik A. Schleppegrell ogThv. Meyer og ulver.

Synes det er veldig morsomt å leke meg i Photoshop. Heldigvis er påstanden om at det er observert ulv på Grünerløkka kun «Fake news!» Og bra er det! Men nevner du i en bisetning at du mener at ulv (og bjørn) hører naturlig hjemme i norsk natur, kan du risikere å bli utstøtt fra det gode selskap og havne i et underlig verbalt bikkjeslagsmål! Men jeg sitter vel ganske så trygt her i hiet mitt foran PC-en og leker og lager tull og tøys i Photohop!?

Figurene spredt litt rundt omkring på bildene er dypetsinger av Olaf Rye (med sverd), Thorvald Meyer (Svart-hvitt-bilde), Frederik A. Schleppegrell (til hest), «Freia-gutten», en moderne postbil, meg selv — og diverse ulver.


Millsveggen: Freiagutten, meg, Olaf Rye, Frederik A. Schleppegrell ogThv. Meyer og ulver.

23. November 2018 — «Millsveggen» på Schous plass på Grünerløkka


Her har jeg plassert inn reklamefiguren «Ølbæreren» fra Schous bryggeri, Fredrik Adolph
Schleppegrell (til hest) og Oluf Rye (to figurer med sabel). Trykk på bildet for flere bilder.

9. mai 2018 — Amok med kamera på Schous plass!


9. mai 2018: Thorvald Meyer (t.h) og Frederik Adolph Schleppegrell på besøk på Schous plass.


Frederik Adolph Schleppegrell har forvilla seg ned til Schous plass i bydel Grünerløkka.


9. mai 2018: Friderich A. Schleppegrell og Thorvald Meyer (t.h) på besøk på Schous plass.


Hanna Jessens skulptur har gått en tur... Trykk på bildet for flere bilder her på hjemmesiden.

< Manipulerte bilder Grünerløkka | Manipulerte bilder Grünerløkka 2019 og tidligere >
< Birkelunden | Olaf Ryes plass | Rodeløkka | Schous plass | Sofienbergparken >

Oversikt over manipulerte bilder
BILDER:


Skulptur utført av
Hanna Jessen, 1953


Thvorvald Meyer

KULTURHISTORIE:


Ølbæreren fra
Schous bryggeri


Ølbrikke Schous


Ølbæreren fra
Schous bryggeri

Manipulerte bilder

 

 

 

Oversikt over manipulerte bilder

................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder | Oversikt bilder på Google >>
....................................................................................

Oversikt over manipulerte bilder