Bilder fra Norge
Torgallmenningen
i Bergen
Oppdatert: 24.11.2021


Bergen kommune

WIKIPEDIA

Visit Bergen


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonument
på Torgallmenningen


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonument
på Torgallmenningen


Detaljav Dyre Vaaes
Sjømannsmonumentet
på Torgallmenningen


Detaljav Dyre Vaaes
Sjømannsmonumentet
på Torgallmenningen


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonument
på Torgallmenningen


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonument
på Torgallmenningen


Detaljav Dyre Vaaes
Sjømannsmonumentet
på Torgallmenningen

 
Norge i bilder.
<< Index | Bryggen | Bybilder | Byparken | Kart | Torgallmenningen | Torget >>

6. august 2021 — Torgallmenningen med Sjømannsmonumentet i Bergen


6. august 2021: Fra den sørlige delen av Torgallmenningen med Johanneskirken i bakrunnen.


6. august 2021: Detalj fra fasaden til et av byggene i enden av Torgallmenningen.

Dyre Vaaes Sjømannsmonument på Torgallmenningen


6. aug. 2021: Dyre Vaa: Sjømannsmonumentet på Torgallmenningen i Bergen.

«Sjømannsmonumentet er et monument på Torgallmenningen i Bergen, utformet av kunstneren Dyre Vaa i årene 1939—45 og avduket i 1950. Monumentet består av tolv mannsfigurer og relieffer i to høyder, støpt i bronse, montert på en stor firkantet sokkel i granitt. Monumentet ble finansiert med innsamlede midler, og har siden blitt supplert med en vannoverflate ved sokkelens fot.» Les mer på Wikipedia

«Sjømannsmonumentet, nasjonalmonument over norske sjøfolks innsats på havet, fra vikingtiden til det 20. århundre, bekostet ved innsamlede midler og avduket 7. juni 1950. I sjøfartsbyen Bergen sa det seg selv at et minnesmerke viet nettopp denne viktige og ærerike yrkesgruppen måtte tilgodeses en sentral plass i byen. Dette kravet ble til fulle innfridd da kommunen lot Dyre Vaas ruvende, syv meter høye skulpturelle hyllest til sjømannsstanden dominere den østlige enden av byens hovedgate, Torgallmenningen.» Les mer på Bergen byleksikon


6. august 2021: Dyre Vaa: Sjømannsmonumentet på Torgallmenningen i Bergen.


6. august 2021: Dyre Vaa: Sjømannsmonumentet på Torgallmenningen i Bergen.

Større bilder på min konto på Google Foto | «Oljemalerier» fra Torgallmenninngen

Detaljer av Dyre Vaaes Sjømannsmonument på Torgallmenningen i Bergen.


6. aug. 2021: Detalj av Dyre Vaaes: Sjømannsmonument på Torgallmenningen i Bergen.


6. aug. 2021: Dypetset detalj av Dyre Vaaes: Sjømannsmonument på Torgallmenningen i Bergen.


6. aug. 2021: Detalj av Dyre Vaaes: Sjømannsmonument på Torgallmenningen i Bergen.


6. aug. 2021: Detalj av Dyre Vaaes: Sjømannsmonument på Torgallmenningen i Bergen.


6. aug. 2021: Detalj av Dyre Vaaes: Sjømannsmonument på Torgallmenningen i Bergen.


6. aug. 2021: Detalj av Dyre Vaaes: Sjømannsmonument på Torgallmenningen i Bergen.


6. aug. 2021: Dypetset detalj av Dyre Vaaes: Sjømannsmonument på Torgallmenningen i Bergen.

Større bilder på min konto på Google Foto | «Oljemalerier» fra Torgallmenninngen

KART OVER TORGALLMENNINGEN I BERGEN

<< Index | Bryggen | Bybilder | Byparken | Torgallmenningen | Torget >>

Norge i bilder
BILDER:


Torgallmenningen i

6, august 2021:
Torgallmenningen
i Bergen


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonument
Torgallmenningen


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonument
på Torgallmenningen


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonument
på Torgallmenningen


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonument
på Torgallmenningen


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonumentet
på Torgallmenningen


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonument
på Torgallmenningen


Detalj av Dyre Vaaes
Sjømannsmonument
på Torgallmenningen

Skulpturer i
Bergen sentrum

10 ting å
gjøre i Bergen

...........

Fotomontasjer fra
Torgallmenningen

«Oljemalerier»
fra Bergen

Norge i bilder

 

Norge i bilder

......................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

<< Manipulerte bilder | Norge i bilder | Oslobilder | Oversikt Google Foto >>
......................................................................................................

Norge i bilder