Oslobilder
Innendørsbilder
Bogstad gård, Oslo
Oppdatert: 16.07.2023


Bydel Vestre Aker


Bogstad gård


Detalj Bogstad gård


Godseier Peder Anker
og Norges første statsminister


Ankerfamiliens
slektsvåpen

Om Peder Anker på


«Tre søstre» av
Skule Waksvik


Staskjole
Bogstad gård


Flott urne!Byste inne på
Bogstad gård

Bogstad gård på

KulturPunkt.org:
Lydhistorier og filmer
fra Bogstad gård

Stiftelsen Norsk Folkemuseum


Bilder fra rundt omkring i Oslo.
< Fotomontasjer fra Bogstad gård | Innendørsbilder Bogstad gård | Utendørsbilder Bogstad gård >

29. juli 2018 — Søndagstur med omvisning i hovedbygningen på Bogstad gård


Veldig flink guide som hadde mye å berette! Trykk på bildet for større bilder på Google Foto.

Søndag 29. juli var vi på omvisning inne i hovedbygningen på Bogstad gård. Først gikk vi vi en runde i parken på gården og jeg fotograferte husene og uteområdet. Lanskapsparken er på 130 dekar og er en av Norges eldste landskapsparker. Den ble anlagt av godseier Peder Anker rundt 1780.

Klokka 13.00 fikk vi en veldig bra omvisning av ei ung jente — som fortalte om de sentrale personene på gården og litt om de forskjellige rommene — om møbler, inventar, kunst, malerier og hva rommene ble brukt til. Guiden vår var enormt flink og kunne historia om gården på rams.

Hun fortalte også om personene på gården og gårdens sentrale eiere, bl. a. godseier Peder Anker (Peder Ancher) — som var medlem av Riksforsamlingen på Eidsvoll og Norges første statsminister (fra 18. november 1814 til 1. juli 1822) og hans «bedrifter». Hun nevnte broren Carsten Anker, som eide hovedbygningen på Eidsvoll jernverk, i ettertid kjent som Eidsvollsbygningen og om Ankerfamiliens påstander om at familien tilhørte den svenske adelsslekten Anckar.

Dette ble allerede i samtiden ansett som tvilsomt og avslørt som en forfalskning av genealogen og historikeren Alf Collett i Personalhistorisk Tidsskrift i 1889 der han beviste at Peder Ankers oldefar «Erich Anchersen, en fattig fremmed Karl af Lübeck ble funnet skyldig i tollsvik. Erich Anckersen var sønn av en ankersmed og beskrives i samtidige kilder som Lübeck-kjøpmannen Peter Bahrums tjener. Da den norske familien oppnådde naturaliseringen forandret alle familiemedlemmer skrivemåten til Anker og tok et slektsvåpen som lignet på våpenet til den utdøde svenske adelsslekten Anckar.» (Wikipedia)

Så gjennom naturalisering lyktes Peder Anker og Ankerfamilien i 1778 å bli tildelt «adelsbevis» og ble en del av den danske adelen. Så et adelsmerke trenger ikke være et edelt merke! Livet til Peder Anker omfatter opplysningstid, økonomiske opp- og nedturer, politisk turbulens og nasjonsbygging. På museet får du litt innblikk i hvordan Anker og hans likemenn var med på å stake ut kursen for et nytt og selvstendig Norge.

Og i «1772 kjøpte Peder Anker gården Bogstad en mils vei nordvest for Christiania, med betydelige skogeiendommer i Sørkedalen og bl.a. flere sagbruk. Bogstad hadde da i omkring 100 år tilhørt hans mormors slekt Leuch, som aldri hadde bodd der fast. Selgeren var den barnløse enken Mathia Leuch, som året etter giftet seg med hans bror Bernt; skjøtet på Bogstad, som ble utstedt 1773, ble undertegnet av Mathia og Bernt Anker i fellesskap....» Mer om Peder Anker finner du på Norsk biografisk leksikon.

Hadde nok en trygg, beskytta og spesiell oppvekst ungene som levde og vokste opp her. Jeg føler meg ikke helt vel i en slik setting blant de rikeste i Norge, men uansett er det veldig viktig at slike rik-mannsgårder blir tatt vare på! Ikke minst for at vi «vanlige folk fra allmuen» kan få litt innsikt i de «høye elegerte herrers» handel og vandel — og og til med juks med titler i et stadig jag etter mer penger og høyere status!


Mye flott kunst og flotte malerier rundt omkring i hovedbygningen på Bogstad gård.

Ballsalen inne i hovedbygningen på Bogstad gård


Plass til mange her i den storslåtte ballsalen på Bogstad gård. Tre bilder satt sammen.


Og slik ser de enkelte bildene ut — ett for ett.


Flygelet fra slutten av 1800-tallet brukes fortsatt ved huskonserter i ballsalen på Bogstad gård.

Dagligstuen og representasjonsrommet i hovedbygningen på Bogstad gård


Gardinene er for å beskytte gulvmatta og møblene, som nå er tæret av sol. Tre bilder satt sammen.

Her møtte Peder Anker andre fra den «elegerte klasse», overklassen, og det var nok mange store planer som ble lagt inne i dette rommet. Her ble det kanskje bestemt at Ankerfamilien skulle søke om adelsbevis, her møtte Peder Anker den svenske kongen Karl III Johan som utnevnte han til norges første statsminister — og de la sikkert storslåtte planer for unionen med Sverige. Her vanket nok også norges rikeste mann, broren Bernt Anker og broren Carsten Anker, eieren av hovedbygningen på Eidsvoll jernverk, nå kalt Eidsvollbygningen. Uansett hva som skjedde og ikke; her i denne salen var mye makt samlet!

Mue ypperlig kunst og masse flotte speil i hovedbygningen på Bogstad gård.

Peder Anker med datteren Karen og kona
Anna Elisabeth i 1792.


Skjønner godt at familien Anker og de tre søstrene Ekeberg kunne trives her.


To flotte byster i hovedbygningen på Bogstad gård. To bilder satt sammen.


Skjønner godt at familien Anker og de tre søstrene Ekeberg kunne trives her.

En særdeles flott spisestue på Bogstad gård!


Guiden forteller om utsmykningene på veggene her inne i spisestuen på Bogstad gård.


Sikkert stas å være prominent gjest her! En veldig flott spisestue.


Skulle gjerne hatt noe slikt selv! Men litt stort å varme opp, og litt for lite bord, kanskje!

Trivelig koboltblått kjøkken på Bogstad gård


Fin koboltblå farge de hadde på kjøkkenet på Bogstad gård.

Kjøkkenet ligger sentralt i første etasje av huset, der det er langt lavere under taket enn for de med høyere rang — i andre etasje. Ellers var det mange som malte kjøkkene sine med blåmaling før i tiden. Folk trodde at blåmalingen på en eller annen fikk fluene til å dø. Sannheten var nok mer at kobolten i blåfargen var giftig. Det var derfor fluene døde, ikke av selve blåfargen!


Var nok mye som skulle pusses helt skinnende reint på Bogstad gård! Og fint er det fortsatt!


Ganske så idyllisk i dag, men det er nok ikke så sikkert at det var like idyllisk her før.

< Fotomontasjer fra Bogstad gård | Innendørsbilder Bogstad gård | Utendørsbilder Bogstad gård >

Oslobilder
BILDER:

Bogstad gård på


Bogstad gård

29. juli 2018

Innedørsbilder
hovedbygningen
Bogstad gård


Detalj Bogstad gård


Peder Anker


«Tre søstre» av
Skule Waksvik


Byste inne på
Bogstad gård


Dameskulptur
Bogstad gård

Bogstad gård på

Historien om
Bogstad gård på
Lutter øre

DIGITALT MUSEUM:
Bilder Bogstad gård

Oslobilder

Oslobilder

................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Oslobilder | Bydel Vestre Aker | Oversikt Google Foto >>
....................................................................................

Oslobilder