Oslobilder
Norsk Folkemuseum
Bygdøy
Oppdatert: 24.07.2021


Les mer om
Folkemuseet


Les mer om
Folkemuseet


Reklameplakat
for Tiedemann's
tobakk


Reklameplakat
for Tiedemann's
Teddy


Norsk Farmasi-
historisk Museum
Bilder fra rundt omkring i Oslo.
<< Bydel Frogner | Norsk Folkemuseum | Trøndelag-avdelinga
>>

Besøk på Norsk Folkemusem 17. april 2017 (2. påskedag)


Torget og diverse utstillingshaller rett innenfor hovedinngangen inn til Norsk Folkemuseum.

Har vært en del ganger på Norsk Folkemuseum i de årene jeg bodd i Oslo, men har kun digitale bilder fra et besøk den 2. april 2012. Denne gangen valgte vi å hoppe over « Gamlebyen» — med bygninger fra Christiania (Oslo) fra byens forsteder, Vaterland og Grønland, Hammersborg og Enerhaugen. I stedet valgte vi å vandre rundt i noen deler av Friluftsmuseets avdeling, det de kaller «Landsbygda». For en utflytta verdaling ble høydepunktet som alltid før «Stiklestadlåna og Trønderlåven fra Elnan i Steinkjer.

Det er mye å ta fatt i dersom en skal få med seg de fleste bygningene fra rundt omkring i Norge, og ved neste besøk må jeg vel se nærmere på områdene Hallingdal, «Husmannsplassen», Jæren, Telemark
, Valdres og Østlandet — Før jeg med tid og stunder muligens tar for meg «Gamlebyen» Christiania... Og i tillegg har vi alle gjenstandene som står innendørs!


En av utstillingshallene på Torget på Folkemuseet. Trykk på bildet for bilder på Google Foto.


«Setesdal i Aust-Agder omfatter kom­munene Bygland, Valle og Bykle. Dalføret strekker seg langs Otravassdraget, med den lange Byglandsfjorden i sør. Dalen er trang, med bratte fjellsider, men vider seg ut noen steder. På begge sider ligger Setesdalsheiene.» Se mer på Folkemuseets hjemmeside.


Kjellebergstua fra Valle. Trykk på bildet for å lese mer på Folkemuseets hjemmeside.


Årestua fra Åmlid i Valle.Trykk på bildet for å lese mer på Folkemuseets hjemmeside.


Loft fra Ose, Bygland, ca. 1700. Trykk på bildet for å lese mer på Folkemuseets hjemmeside.


Loft fra Brottveit i Valle. Trykk på bildet for å lese mer på Folkemuseets hjemmeside.


Østerdalen. Trykk på bildet for å se flere hus fra Østerdalen på Folkemuseets hjemmeside.


Numedal. Trykk på bildet for å se flere hus fra Numedal på Folkemuseets hjemmeside.


Oppgangssag fra Åkra i Ullensvang, Hardanger. Trykk for å lese mer på museets hjemmeside.

Fjordane
«
Sunnfjord og Nordfjord kalles Fjordane som sammen med Sogn danner Sogn og Fjordane fylke. Fylket har flere fjorder med sidearmer, med daler og fjell, vassdrag og fosser. Det er et uensartet område med sterkt skiftende klima, og naturen veksler fra fruktbar til karrig, fra mild frodighet til storm og ras.» lese mer på Norsk Folkemuseums hjemmeside.


Stue fra Årheim i Stryn. Trykk på bildet for å lese mer på Folkemuseets hjemmeside.


Stue og sengebu fra Ytre Sæle. Trykk på bildet for å lese mer på Folkemuseets hjemmeside.


Løe med Stall fra Sandnes, Jølster. Trykk på bildet for å lese mer på Folkemuseets hjemmeside.

Trøndelagtunet og «Livet på gården
«Året er 1959 og stedet er Verdal i Nord-Trøndelag. I den nærmere 200 år gamle trønderlåna bor «familien Haug»: mor, far og fire barn. Ekteparet overtok gården ti år tidligere og flyttet inn i hovedhuset, som de har tilpasset best mulig etter tidens krav. Mannen driver for det meste gården alene, ved hjelp av den 17 år gamle eldstesønnen og moderne maskiner. Kona og de yngre barna deltar også i en del av gårdsarbeidet, men i mindre grad enn det tidligere generasjoner hadde gjort.» Les mer på Folkemuseets hjemmeside.


Stiklestadlåna er veldig representativ for bondegårder og større trehus fra Verdal og Trøndelag.
Da jeg tok veldig mange bilder fra «Trøndelagstunet», har jeg valgt å skille ut disse i en egen side.

Finnetorpet


Finnetorpet. Trykk på bildet for for å lese mer om Finnetorpet på Folkemuseets hjemmeside.

Besøk på Norsk Folkemusem 2. april 2012


Fine hus fra Enerhaugen på Norsk Folkemuseum. Trykk på bildet for flere bilder på Google Foto.

Vi hadde besøk fra Verdal i Trøndelag like før påsken i april 2012. Benyttet da sjansen til å vise fram mange steder i Oslo, bl. a. Norsk Folkemuseum med Stiklestadlåna og Trøndertunet. Akkurat som å være hjemme i Verdal, det!


Huset til venstre stod før i tida på Enerhaugen i Oslo. Trykk på bildet for å se mer om Enerhaugen...


Dette huset stod før i tida på Enerhaugen i Oslo. Trykk på bildet for å se mer om Enerhaugen...


Disse husene stod før i tida på Enerhaugen i Oslo. Trykk på bildet for å se mer om Enerhaugen...


Norsk Folkemuseum i Oslo: Mimre, mimre! Bensinstasjon fra Holmestrand, 1928 .


Stiklestadlåna på Trøndertunet på Norsk Folkemuseum. Akkurat som å være hjemme i Verdal, det!


Våningshus fra Hovde på Ørlandet 1700-1850. Trykk på bildet for flere opplysninger.


Gammelt stabbur fra Oppdal i Trøndelag. Var ikke så lett for musa å klatre inn her...

Om Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo
«Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo har et friluftsmuseum med 160 bygninger, inkludert Gol stavkirke og OBOS-gården Wessels gate 15. Utstillinger viser bl.a. folkedrakt, folkekunst, samisk kultur og kirkekunst. Museet driver forskning og kunnskapsproduksjon, og tilbyr program for barn og familier.» Les mer på Norsk Folkemuseums hjemmeside.

«Norsk Folkemuseum er Norges største kulturhistoriske museum, og det eneste som har lands-dekkende samlinger fra tiden 1500 til i dag. Med store samlinger fra by- og bygdemiljø presenterer museet kulturforhold i et historisk perspektiv så vel som i dagens samfunn. Norsk Folkemuseum ble grunnlagt i 1894. Verdens første friluftsmuseum, Kong Oscar IIs Samlinger fra 1881, er en del av museet.

Museet på Bygdøy i Oslo viser et friluftsmuseum og store innendørs utstillinger. Museet har et rik-holdig aktivitetsprogram og skiftende utstillinger. Årlig besøker rundt 250.000 personer museet.» Se mer.

(Etter som kona er fra Nedre Eiker kan det være morsomt å se på fangeportrettene museet har fra Buskerud!)
Fangeportretter

«Norsk Folkemuseum har en samling på 125 fangeportretter fra årene 1866-1872. Portrettene ble funnet i en skrivepult som ble gitt til museet i 1919 og kom fra kontoret til amtmann Platou i Buskerud.» Les mer. Digitalt museum har digitalisert alle bildene. Se bildene her.

Museet har også en stor og rikholdig samling av fotografier, trykk og annet bildemateriale, hovedsakelig fra 1850 og fram til idag.

Norsk Folkemuseum er «Et av verdens eldste og største friluftsmuseer, med 155 historiske bygninger, egen gamleby og en stavkirke fra ca. år 1200. Innendørsutstillingene viser folkekunst, folkedrakter, samisk kultur, våpen, leketøy, farmasihistorie, tannlegeutstyr og skiftende utstillinger.» Les mer på Visit Oslo.

Kart over Norsk Folkemuseum


Kartet er hentet fra dok. «Plan for Friluftsmuseet 2007». Trykk på kartet for å hente dokumentet.

<< Bydel Frogner | Norsk Folkemuseum | Trøndelag-avdelinga >>

Norsk Folkemuseum
BILDER:

 

Norsk Folkemuseum

................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | Fotosketch | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder | Oversikt Google Foto >>
....................................................................................

Norsk Folkemuseum