Oslobilder
Slottet i Oslo
Slottsparken i Oslo
Oppdatert: 15.11.2021


Jan. 2012-mai 2020:
Hummer og kanari
fra Slottsparken


Skulpturen «Den geometriske reven»


H.M. Dronning Sonja

KART SLOTTSPARKEN


«Kanin i trøbbel»
Prinsesse Ingrid Alexandras
Skulpturpark

Kong Olav V
Kong Olav V
(Står på Olav V's
plass i Oslo sentrum)


Karl Johan,
Slottsplassen


«Munnben»
Prinsesse Ingrid Alexandras
Skulpturpark


«Mitt mot»
Prinsesse Ingrid Alexandras
Skulpturpark


Camilla Collett
Slottsparken


Henrik Wergeland


«Tallblyanten på
rømmen »
Prinsesse Ingrid Alexandras
Skulpturpark


Insekthotel laget
som kantarell!


Gustav Vigeland:
Niels Henrik Abel
Abelhaugen

I nærheten av slottet:
Halfdan Kjerulfs plass
Æresboligen Grotten
Nordraaks plass


Slottsparken

Bygninger
i Slottsparken

SLOTTSPARKENS
PARKER

FACEBOOK:
Slottsparken

Om gatene
rundt slottet på
OSLO BYLEKSIKON:
Frederiks gate
Henrik Ibsens gate
Holbergs gate
Karl Johans gate
Lindstows gate
Parkveien
St. Olavs gate
Wergelandsveien

 

Bilder fra rundt omkring i Oslo.
< Slottet og slottsparken | Slottsparken 2017 og tidligere >

11. november 2021 — Rask tur gjennom deler av Slottsparken


11. november 2021: En del av Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark. To bilder satt sammen.

Torsdag 11. nov. 2021 var jeg en tur i en databutikk i Sofies gate 1 på St. Hanshaugen i Oslo. Etter at jeg var innom butikken, gikk jeg nedover Holbergs gate i retning Radisson Blu Scandinavia Hotel i Holbergs gate 30 — og like ovenfor Grotten i Wergelandsveien 2 gikk jeg inn i Slottsparken. Og disse bildene er fra en relativt kort runde i parken.


11. november 2021: En del av Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark i Slottsparken i Oslo.


11. november 2021: Fra en av gangsveiene i Slottsparken. Slottet ligger til venstre i bildet.


11. november 2021: En av gangsveiene opp til Nisseberget i Slottsparken.


11. nov. 2021: Kirsten Kokkins skulptur av Kronprinsesse Martha (2007) i Slottsparken.

11. nov. 2021: Kirsten Kokkins skulptur av Kronprinsesse Martha (2007) i Slottsparken.


11. nov. 2021: Slottet sett fra nedenfor Abelstatuen på Abelhaugen i Slottsparken.

11. nov. 2021: Utsnitt av Gustav Vigelands enorme skulptur, «Abelstatuen» av den verdens-
berømte matematikeren Niels Henrik Abel (1802-1929 )på Abelhaugen i Slottsparken.


11. nov. 2021: Utsikt fra Abelhaugen ned til Spikersuppa og Nationaltheatret i Oslo.

Større bilder på min konto på Google Foto | Noen litt sære fotomontasjer fra Slottsparken.

28. september 2021 — Kort runde innom Slottsparken i Oslo


28. september 2021: Begynner å bli fine høstfarger ved Dronningdammen i Slottsparken.

Tirsdag 28. september 2021 gikk jeg en spasertur i Oslo sentrum. Her er tre bilder fra Slottsparken i Oslo, hvor det nå begynner å bli fine høstfarger. Så det er bare å glede seg — til en ny tur!


28. september 2021: Begynner å bli fine høstfarger ved Dronningdammen i Slottsparken.


28. september 2021: Gardister ved vaktstuen i Slottsparken, like ved Slottet og Slottsplassen.

Abelhaugen ved Henrik Ibsens gate


28. sept. 2021: Fortsatt flotte farger i blomsterbedet ved Abelhaugen ved Henrik Ibsens gate.

«Abelhaugen er en høyde i Slottsparken i Oslo. Den ligger sør for Slottsbakken, ovenfor krysset mellom Karl Johans gate og Henrik Ibsens gate, vis-à-vis Nisseberget. På haugen står «Abel-monumentet» over matematikeren Niels Henrik Abel, derav navnet.» Les mer på Wikipedia.


28. sept. 2021: Flomsterbedet ved Abelhaugen ved Henrik Ibsens gate i Oslo sentrum.


28. sept. 2021: Flomsterbedet ved Abelhaugen ved Henrik Ibsens gate i Oslo sentrum.


28. sept. 2021: Flomsterbedet ved Abelhaugen ved Henrik Ibsens gate i Oslo sentrum.

Google Foto: Større bilder fra hele spaserturen i Oslo sentrum

5. mai 2020 — Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark og Slottsparken


Fargerikt i delen av Slottsparken som heter Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark: Rødt,
oransje, gult, grønt. blått og filolett — og da er det også greit at skulpturen heter «Roggbif»!

«I en egen del av Slottsparken ligger Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark - en park med skulpt-urer av og for barn. — De er her for dere, de er til å ta på, og ikke bare til pynt.

Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark ble etablert i anledning Kongeparets 25-årsjubileum i 2016, og åpnet av Hans Majestet Kongen sammen med Hennes Kongelige Høyhet Prinsessen. I talen sin den gangen sa Kong Harald dette om de første skulpturene: - De er her for dere, de er til å ta på og leke med, og ikke bare til pynt.» Les mer om Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark på kongehuset.no.


5. mai 2020: Skulpturen «Den geometriske reven» i Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark.


5. mai 2020: Skulpturen «Den geometriske reven». Trykk på bildet for å se mer om skulpturen.


Skulpturen «Munnben». Bak ser vi den tidligere slottsforvalterboligen i Wergelandsveien 6.

Boligen bak er det eldste bevarte huset i slottsparken. Tidligere gikk huset under navnet «Slottsfor-valterboligen». På lokalhistoriewiki.no kan vi lese at Wergelandsveien 6 (tidligere Wergelandsveien 2 B) «Opprinnelig [var et] løkkehus på Grønneløkken, [og] eneste bevarte løkkehus i Slottsparken. Oppført [i] 1808, om- og påbygd for slottsforvalteren 1848, da huset ble kjøpt av og tilknyttet Slottet, etter at dette ble ferdig-stilt året før. Brukt som Slottsforvalterbolig inntil 1990-tallet, da den ble konvertert til Hoffsjefbolig.»


5. mai 2020: Skulpturen «Jordas hånd» med skulpturen «Roggbif» i bakgrunnen.


5. mai 2020: Skulpturen «Kanin i trøbbel» i Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark.


5. mai 2020: Skulpturen «Kanin i trøbbel» i Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark.


Skulpturen «Mitt mot». I bakgrunnen ser vi fra høyre Wergelandsveien 17 (Kunstnernes hus).


«Tallblyanten på rømmen»

«Ansiktsløs mann»


Morsom skulptur og morsomt navn: «Tallblyanten på rømmen» — med Kunstnernes hus rett bak!

5. mai 2020 — På kryss og tvers i Slottsparken


5. mai 2020: Utsikt fra Slottsparken til Restaurant Park 29 i Parkveien 29 i Homansbyen, Oslo.

Restauranten «Park 29 holder til i Oslos eldste trevilla, som bygget i 1847. Her har det vært invitert til lystige lag og bevertning i flere århundrer. Da komponisten Halfdan Kjerulf bodde her, samlet han kunstnereliten i Christiania i villaen.» Trykk på bildet over for å se mer om Park 29.

Parkveien 29 og 31: «To halvannen etasjes trevillaer i tidlig sveitserstil, oppført 1845 (ark. trolig H. D. F. Linstow). Halfdan Kjerulf (1815–68) bodde i nr. 29 1851–58, han kalte huset «romansfabrikken». Etter den første verdenskrig ble huset eid av Bertel O. Steen, som selv bodde her i mange år. 31 ble oppført for byråsjef Ole Brynie, hans første leieboere var professor Peter Jonas Collett og hans hustru Camilla. Etter ca. tre år flyttet de til en egen villa mot Uranienborgveien. 1880 ble huset overtatt av møbelhandler H. A. Ericksen, som fikk oppført leiegården mot gaten, som delvis skjuler villaen. Husene er fredet. Nåværende eier er Bertel O. Steen Eiendom AS. Begge husene er markert med Oslo Byes Vels blå skilt til minne om henholdsvis Halfdan Kjerulf og Camilla Collett.» Les mer om Parkveien på Oslo byleksikonsnettside.


5. mai 2020: Innover Slottsparken fra hjørnet wegelandsveien og Parkveien.


5. mai 2020: Utsikt innover Slottsparken til vanndammen like vest for Wergelandsveien.


Litteraturhuset (tidl. Høgskolen i Oslo) i Wergelandsveien 29 t.v. og og deretter Wergelands-
veien27. Har gått mange, mange ganger forbi her da jeg jobba i Postverket i strøket her i Oslo.

Wergelandsveien 27 ble oppført som privatbolig 1864 av arkitekt Thøger Binneballe, og «senere leiegård til 1915, da det militære sykehus flyttet hit fra Wergelandsveien 3b, senere Rikshospitalets plastisk-kirurgiske avdeling (til 1990). Fra 1994 administrasjonssenter for Høgskolen i Oslo.» Les mer om Wergelandsveien 27 på Oslo bylekikon.


5. mai 2020: Fint i Slottsparken om våren og året rundt! Flott at vi har sånne parker å vandre i!


I bakgrunnen ser viså vidt skulpturene av kvinnesaksforkjempersken Camilla Collett.


5. mai 2020: 27. oktober 2017: Kvinnesaksforkjempersken Camilla Collett.

«Camilla Collett, født Wergeland, var en norsk forfatter og kvinnesakspioner. Collett var 1800-tallets mest betydningsfulle kvinnelige norske forfatter.» Les mer på Store norske leksikon.


5. mai 2020: Utsikt mot tidligere Lektorenes hus i Wergelandsveien 15.5. mai 2020: Utsikt fra Slottsparken til tidligere Slottsforvalterboligen i Wergelandsveien 6.

Slottsforvalterboligen var opprinnelig et løkkehus på Grønnebergløkken, og ble oppført 1808 for kjøp-mann Jacobsen, ble om- og påbygd til bolig for slottsforvalter Uwe 1848, og endret til nåværende ut-seende i 1877. Huset er i halvannen etasje i sveitserstil og ligger like ved siden av Æreseboligen for kunstnere, populært kalt Grotten i Wergelandsveien 2. Kilde Oslo byleksikon.


Det kongelige slott ligger på Bellevue-høyden, ved enden av Karl Johan - Oslos hovedgate.


Skulpturen «Kronprinsesse Märtha» i Kronprinsesse Märthas hage» er laget av Kirsten Kokkin.


St. Olavs gate 32 sett fra Slottsparken. Vi ser SAS-hotellet i Holbergs gate 30 i bakgrunnen.


St. Olavs gate 32 sett fra Slottsparken. Vi ser SAS-hotellet i Holbergs gate 30 i bakgrunnen.


Tidligere Norges geografiske oppmåling og Statens kunstakademi sett fra Slottsparken.


Skulpturene «Munneben» og Den store marken» i Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark. Bak,
midt i bildet ser vi den gamle Slottsforvalterboligen. Trykk på bildet for å lese mer om boligen.


Vaktbygningen, oppført 1845–47 for H. M. Kongens Garde, slottsarkitekt Linstow. Enetasjes
bygning i tømmer. Forlenget 1953, underbygd med kjeller 1993 (ark. slottsforvalter T. Willoch).


5. mai 2020: Fint like nedenfor Abelhaugen i Slottsparken!


5. mai 2020: Utsikt til Slottsplassen til venstre mens slottet ligger skjult bak trærne.


5. mai 200: Utsikt til slottets gartneri litt sør for Grotten og slottsforvaltarbustaden.

«Garneriet er ein liten murbygning frå 1874 - 1878 i Slottparken attmed Wergelandsveien litt sør for Grotten og slottsforvaltarbustaden. Seinare vart garneriet supplert med eit drivhus. Etter at drivhuset vart totalskada i brann i 2003, vart det bygd eit nytt året etter på same staden. I garneriet vert det dyrka planter som skal setjast ut i Slottsparken eller nyttast på Slottet.» Wikipedia


5. mai 2020: Fint og vårlig i Slottsparken! Bra vi har slike offentlige parker i Oslo!


Det kongelige slott ligger på Bellevue-høyden, ved enden av Karl Johan - Oslos hovedgate.
Utsikt fra Abelhaugen. Trykk på bildet for større bilder på min konto på Google Foto.

29. oktober 2019 — Fine høstfarger i Slottsparken i Oslo


29. okt. 2019: Utsikt fra Wergelandsveien inn i Slottsparken. I bakgrunnen har vi Parkveien.

Tirsdag 29. februar gikk jeg en rask spasertur tvers gjennom Slottsparken og ned til Karl Johans gate. Da jeg kom med trikk til SAS-hotellet ved Holbergs plass, valgte jeg derfor å gå opp til Kunstnernes hus i Wergelandsveien og gå inn i parken derifra. En fin, kort tur og fine høstfarger!


Slottsforvalterboligen i Slottsparken er det eldste huset i Slottsparken og ble bygget før slottet.

Slottsforvalterboligen i Slottsparken
«Dette huset er det eldste i Slottsparken, fra tiden før det området ble innkjøpt med slottsbygging for øye. [...] Det ble om- og påbygget ved slottsarkitekt H. D. F. Linstow for slottsforvalter Uwe i 1848, og fikk da sitt sveitserstilspreg. Det ble gitt sitt nåværende utseende i 1977. Se mer på Artemisia.


Kunstnernes hus i Wergelandsveien i Oslo. Trykk på bildet for å se mer på kunstnerneshus.no.


29. oktober 2019: Skikkelig trolsk stemning med litt ettermiddagssol i Slottsparken.


29. oktober 2019: Utsikt fra Slottsparken opp til Parkveien helt nederst i Homansbyen i Oslo.


29. oktober 2019: Skikkelig trolsk stemning med litt ettermiddagssol i Slottsparken.


29. oktober 2019: Utsikt fra Slottsparken til Kunstnernes hus og Wergelandsveien.


29. oktober 2019: Slottet i Oslo sett fra øst.


29. oktober 2019: Utsikt fra Slottsparken til Kunstnernes hus og Wergelandsveien.


29. oktober 2019: Skikkelig trolsk stemning med litt ettermiddagssol i Slottsparken.


29. oktober 2019: Garden er som vanlig på plass og forsvarer konge og Gud vet hva.


29. oktober 2019: Skikkelig trolsk stemning. Bak Slottsparken ser vi konturene av SAS-hotellet.


29. oktober 2019: Skikkelig trolsk stemning. Bak Slottsparken ser vi konturene av SAS-hotellet.


29. oktober 2019: Trolsk stemning med litt ettermiddagssol over Slottsplassen i Oslo. Det
kongelige slott ligger på Bellevue-høyden, ved enden av Karl Johan - Oslos hovedgate.

KART OVER SLOTTSPARKEN< Oslo sentrum | Slottet og slottsparken | Slottsparken 2017 og tidligere >

< Aker brygge | Akershus festning | Slottet og slottsparken | Tjuvholmen | Youngstorget >

Oslo sentrum
BILDER:

11. november 2021:
Kort runde i
Slottsparken

5. mai 2020:
Vår i Slottsparken


«Munnben»
Prinsesse Ingrid
Alexandras
Skulpturpark


«Tallblyanten på
rømmen »
Prinsesse Ingrid
Alexandras
Skulpturpark

29. oktober 2019:
Høstbilder fra
Slottsparken

Oktober 2017:
Høstbilder fra Slottsparken, slottet
og Karl Johans gate


H.M. Dronning Sonja

25 år med
Kong Harald og
Dronning Sonja..


Karl Johan,
Slottsplassen


Kunstnernes hus


Henrik Wergeland


«Kanin i trøbbel»
Prinsesse Ingrid
Alexandras
Skulpturpark


«Ansiktsløs mann»
Prinsesse Ingrid
Alexandras
Skulpturpark


Camilla Collett
Slottsparken

Camilla Collett

Statuer i
Slottsparken

(Kongehuset.no)


Insekthotel laget
som kantarell!


Skulpturen «Den geometriske reven»


Kirsten Kokkin:
Kronprinsesse Märtha

Wikipedia:
Abelhaugen

Nisseberget:

Oslobilder

 

ortsatt flotte farger i b
Oslo sentrum

................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder | Oversikt Google Foto >>
....................................................................................

Oslo sentrum