Oslobilder
Kunstakademiet
Oslo sentrum
Oppdatert: 28.09.2021


Kunstakademiet


Skulpturen «Psyke» på
Halfdan Kjerulfs plass


Halfdan Kjerulfs
plass

Statsbygg om
St. Olavs gate 32
(Statens kunstakademi
og Norges geografiske oppmåling)
Bilder fra rundt omkring i Oslo.
< Oslo sentrum | Grotten | Halfdan Kjerulfs plass | Nordraaks plass | Statens kunstakademi >

Gamle Statens kunstakademi — St. Olavs gate 32

Har vært postbud her i strøket og levert post her mange, mange ganger. Så her var jeg kjent!
St. Olavs gate 32: Både Statens kunstakedemi og Norges geografiske oppmåling har holdt til her.
Har vært postbud her i strøket og levert post her mange, mange ganger. Så her var jeg kjent!

Statsbygg: «Hovedbygningen og annekset ble tegnet for Norges geografiske oppmåling, NGO, av arkitekt Wilhelm von Hanno, og sto ferdig i 1879. På eiendommen plasserte man etter hvert også referansepunkter for målevirksomheten. En obelisk i gårdsrommet viste landets referanse for høyde over havet. To steinstøtter i hagen var referansepunkter for kontroll av måleinstrumenter for avstand.

Norges geografiske oppmåling holdt til her i hundre år, men plassmangel tvang fram flytting av deler av organisasjonen. Etter en lengre prosess, flyttet i 1980 NGO sitt hovedkontor til nybygg på Høne-foss. Bygningene i St. Olavs gate ble rehabilitert, og i 1981 overtok Kunstakademiet.»

St. Olavs gate 32 og bygningene her er fredet av Riksantikvaren. «Formålet er å sikre et eksempel på 1870-talls statlig formålsbyggeri av høy kvalitet. Fredningen skal ivareta anleggets helhet, med byg-ningenes kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter.» Les mer om bygningene på Statsbygg.no.


Da jeg var postbud i strøket leverte jeg posten her mange, mange ganger. Så her var jeg kjent!


Gikk her med posten da Kunstakademiet lå her. Norges geografiske oppmåling lå her før det.


St. Olavs gate 32 sett fra Slottsparken. Vi ser SAS-hotellet i Holbergs gate 30 i bakgrunnen.


St. Olavs gate 32 sett fra Slottsparken. Vi ser SAS-hotellet i Holbergs gate 30 i bakgrunnen.


St. Olavs gate 32 sett fra Slottsparken. Trykk på bildet for bilder fra Slottsparken fra samme tur.

| Oslo sentrum | 2018-2019 | 2017 | 2016 | 2015 og tidligere |

< Oslo sentrum | Grotten | Halfdan Kjerulfs plass | Nordraaks plass | Statens kunstakademi >

Oslo sentrum
BILDER:

Kunstakademiet


Rikard Nordraak

...................

OSLO BYLEKSIKON:
Frederiks gate
Holbergs gate
Kr. Augusts gate
St. Olavs gate

Oslobilder

 

Oslo sentrum

................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder | Oversikt Google Foto >>
....................................................................................

Oslo sentrum