Oslobilder
Ullevål sykehus
Kirkeveien, Oslo
Oppdatert: 30.11.2020

Ullevål sykehus

21. mai 2020:
Jazz mot korona!

6. april 2020
Overlegeboligen
Ullvin gård

30. april 2019:
Vår i lufta utenfor
Ullevål sykehus


«Omfavnelse» av
Per Ung
(Oppsatt 2006)

Google Maps:
Ullevål sykehus


Stefanny Hillgaard:
«Det våkende øye»
Ullevål Sykehus

Oslo universitets-
sykehus

Wikipedia:
Oslo universitets
-sykehus, Ullevål

Ullevål legges ned:
Helsepolitisk galskap!
28. november 2020 — Fine farger ved overlegeboligen Ullvin


28. november 2020: Fine farger ved den gamle overlegeboligen til Ullevål sykehus.

Lørdag 28. november 2020 byttet vi fra trikk 17 til buss 25 i forbindelse med at vi skulle en tur opp til Solvang kolonihager, avd. 1 for å se om hytta vår. I høst hadde vi hyret inn et firma som nå hadde klipt og beskåret pæretreet på parsellen vår, og greit å se resultatet av beskjæringen. Tok disse to bildene like før 25-bussen kom...


28. november 2020: Fine farger ved den gamle overlegeboligen til Ullevål sykehus.


21. mai 2020 — Overlegeboligen Ullvin, like ovenfor Ullevål sykehus


21. mai 2020: 21. mai 2020: Sognsveien 9 (Ullvin) og tidligere overlegebolig for Ullevål sykehus.

Var her også den 6. april i år og tok noen bilder av overlegebygningen Ullvin i Sognsveien 9 og nå ville jeg gjerne ta noen få bilder til. Se mer tekst nedenfor.


21. mai 2020: Sognsveien 9 (Ullvin) og tidligere overlegebolig for Ullevål sykehus.


21. mai 2020: Sognsveien 9 (Ullvin) og tidligere overlegebolig for Ullevål sykehus.

Per Ung sin skulptur «Omfavnelse» på området ved Ullevål universitetssykehus

Skulpturen «Omfavnelse» av billedhoggeren Per ung ble satt opp på sykehusområdet i 2006.

21. mai 2020 — Jazz mot korona utenfor hovedinngangen på Ullevål sykehus


21. mai 2020: Utenfor Ullevål universitetssykehus i Kirkeveien 166 i Oslo.

21. mai 2020: På Kristi himmelfart, fra klokka 15.00 var jeg og hørte på at musikeren Frode Meland og billedhoggeren og jazzsaksofonisten Bjørn «Kunstnerbjørn» Sørvang Hansen var og spilte «Jazz mot korona» foran hovedinngangen på Ullevål universitetssykehus.

Litt over klokka 14.30 tok jeg 25-bussen fra Solvang kolonihager og ned til Ullevålsalleen der jeg ville ta noen bilder av Overlegeboligen «Ullvin», like ovenfor Ullevål sykehus. For den 6. april i år hadde jeg tatt noen bilder av bygningen og nå ville jeg gjerne ta noen få bilder til.

Etter å ha tatt noen få bilder der, gikk vi så ned til sykehusområdet og kom inn fra «baksiden« like ved Kiwi og kaffebaren og Sykehusapoteket. Her var det en flott skulptur («Omfavnelse») av billed-hoggeren Per Ung, som jeg tok noen bilder av.

Deretter gikk vi ned til hovedinngangen på Ullevål universitetssykehus og der hørte jeg på Frode og Bjørn spilte «Jazz mot korona» i nesten en time. En trivelig ettermiddagstur!


Utenfor hovedinngangen til Ullevål universitetssykehus i Kirkeveien 166 i Oslo.


Frode Meland og «Kunstnerbjørn» i aksjon utenfor Ullevål universitetssykehus.Inngangspartiet til Ullevål universitetssykehus i Kirkeveien 166, her sett fra hovedinngangen.


På andre siden av Ullevål sykehus har vi eldreboligene Saugbanken, tidligere fattighus i Oslo...

6. april 2020 — Overlegeboligen Ullvin, like ovenfor Ullevål sykehus


6. april 2020: Sognsveien 9 (Ullvin) og tidligere overlegebolig for Ullevål sykehus.

Mandag 6. april 2020 stod vi ved bussholdeplassen Ullevål sykehus og venta på buss 25 opp til Solvang kolonihager, avd. 1. Tok noen bilder av en skulptur inne på tomta til Ullevål sykehus (Kirkeveien 166) som jeg alltid har lurt på hva den skal forestille og hvem som har lagd. Etter å ha søkt litt rundt om- kring på Ingernett, så ha jeg funnet ut at skulpturen heter «Det våkende øye» og er utført av den kvinnelige bulgarsk-norske billedhuggeren Stefanny Hillgaard (1925-1990) og avduket i 1984. Stilig! Les mer om billedhuggeren og skulpturen.

Bildet ovenfor er Sognsveien 9A (Ullvin) som ble forsøkt solgt i 2016 av Oslo universitetssykehus HF (OUS) Tomten, «som ligger 100 meter ovenfor krysset med Kirkeveien, har et samlet areal på snaue 8,8 mål, og den lett skrånende tomten er opparbeidet med grøntarealer, gang- og kjørevei, samt biloppstillingsplasser.»

«Eiendomsmassen består av en eldre murvilla (Ullvin) fra 1919 på 1860 kvadratmeter BTA, to brakke-bygg på til sammen 995 kvadratmeter og et kontorbygg på 1440 kvadratmeter BTA. Dagens fire bygg utgjør til sammen 4295 kvadratmeter. Sognsveien 9 A – Ullvin – ble opprinnelig oppført som overlege-bolig ved utbyggingen av Ullevål Sykehus. Bygget er oppført i 2 etasjer, pluss kjeller og loft, men bærer ifølge en annonse fra Commercial Real Estate Norway (CRE) preg av at det står ubrukt. Det er preget av elde og slitasje, og interiør og eksteriør er dessuten i verneklasse 1.« Les mer.

Ellers har Riksantikvaren prøvd å verne gården, men jeg vet egentlig ikke hva resultatet har blitt. Formålet med å frede var «å bevare Ullvin som eksempel på en representativ tjenestebolig fra 1919 ved landets største sykehus.» Begrunnelsen for å fred var «Den gamle overlegevillaen på Ullevål sykehus er et helse- og sosialhistorisk viktig element i miljøet ved landets største sykehus. Bygningen har videre betydelig arkitekturhistorisk verdi.» Les mer om gården Ullvin på et PDF-dokument fra Riksantikvaren som er lasta opp i oktober 2019.

Så foreløpig vet jeg ikke om gården ble/blir fredet eller ikke, men må vel prøve å forske litt på det!


«Det våkende øye». I bakgrunnen ser vi deler av Ullvin, sykepleierboliger og Ullevål sykehus.


Skulpturen «Det våkende øye» av bulgarsk-norske billedhuggeren Stefanny Hillgaard.

30. april 2019 — Vår i lufta ved Oslo universitetsykehus Ullevål


30. april 2019: Ullevål sykehus, Kirkeveien 166 ligger i bydel Nordre Aker i Oslo.

Tirsdag 30. april var jeg en tur på Kirurgisk avdeling på Lovisenberg sykehus for undersøkelse av skulderen min som ikke gror. Legen mente at jeg ikke (i alle fall foreløpig) trengte å operere inn ny skulderprotese. Så da var det bare å springe ut i vårlufta for å ta bilder!

Og det ble da noen bilder — fra bl. a. Lovisenberg sykehus, Geitmyra parsellhage, Nordre gravlund og her fra Ullevål sykehus. Har vært pasient på Ullevål flere ganger og den alvorligste operasjonen var en hjerteoperasjon jeg hadde i 2009 — med påfølgende forsøk på å sette inn stent og mange, mange senerere undersøkelser og kontroll av hjertet.

MILJØMESSIG, HELSEPOLITISK OG IKKEFAGLIG POLITISK GALSKAP!
Ellers er det vel greit å ha noen bilder fra sykehuset før lederne i Helse Sør-Øst og regjeringen får lagt ned sykehuset — mot fagmiljøenes og de ansattes og de fleste oslobeboernes vilje — og mot det politikerne ønsker, selvsagt! I tillegg kommer jo også de trafikale utfordringene dersom et nytt akutt-sykehus for Oslo skal legges ovenfor Ring 3 og at sykehuset da vil bli enda lengre unna der de fleste Oslofolk bor, arbeider og ferdes. Og for mange akutte sykdommer er jo tiden det tar å komme til sykehus ytterst viktig. Dessuten er det jo i dag veldig bra kollektivtilbud fram til Dagens Ullevål syke-hus med trikk 17 og 18 og buss 21. For pasienter som reiser selv og for besøkende vil et sannsynlig alternativ med kun trikk 17 og 18 opp til Gaustad være et langt dårligere tilbud. En del mer privatbilisme må vel da også regnes med!

Ellers er det veldig mye ledig plass på området rundt sykehuset og det finnes mange midlertidige brakker som kan rives og bebygges med nye bygninger. De ansatte påstår at det kan spares et titalls milliarder med å beholde sykehuset der det nå ligger og at det ikke er noen unormale problemer med at sykehuset rehabiliteres og at det samtidig bygges nye bygg, samtidig som sykehuset er i normal drift — for det er noe de ansatte er vant til.

Det er mange som har kjempet i mot og det er per oktober 2019 sterke reaksjoner på årets stats-budsjett der regjeringa mot helsefaglige og økonomiske råd, budsjetterer slik at nedleggelsen av Ullevål sykehus dessverre kan synes uunngåelig. Men siste ord er forhåpentligvis ikke sagt!


I stedet for å bygge nytt lokalsykehus ved Rikshospitalet på Gaustad er det mange midlertidige
brakker rundt omkring på Ullevål sykehus som kan rives — og nye høybygg kan settes opp...


Ved å bygge et nytt sykehus på Gaustad vil det ta tiår før vegetasjonen gror like fint som her.


Lurer på hva Helse Sør-Øst og regjeringen har tenkt å bruke dette flotte området til?


Det våres utenfor Ullevål sykehus, men nå blir vel også dette flotte treet borte?


Lurer på hva Helse Sør-Øst og regjeringen har tenkt å bruke disse flotte bygningene til?


Lurer på hva Helse Sør-Øst og regjeringen har tenkt å bruke disse flotte bygningene til?


Lurer på hva Helse Sør-Øst og regjeringen har tenkt å bruke disse flotte bygningene til?


Lurer på hva Helse Sør-Øst og regjeringen har tenkt å bruke denne flotte bygningenetil?


Vår i lufta, men vi har lite å se fram til dersom Helse Sør-Øst og regjeringen får herje som de vil!


Det våres utenfor Ullevål sykehus, men nå blir vel også disse flotte trærne borte?


Det er mange parkeringsplasser for ansatte utenfor Ullevål sykehus. Skal vi ta mer av den
«hellige» Oslomarka for å bygge parkeringsplasser. Sløsing med naturressurser, spør du meg!30. april 2019 Saugbanken— fattighusene som ble eldreboliger


På andre siden av Ullevål sykehus har vi eldreboligene Saugbanken, tidligere fattighus i Oslo...


Utsikt fra Ullevål sykehus over til eldreboligene Saugbanken i Kirkeveien i bydel St. Hanshaugen.

Kart over Ullevål universitetssykehus

Oslobilder
BILDER:


Bydel St. Hanshaugen


Ullevål sykehus

KART


FACEBOOK:
Redd Ullevål Sykehus
!

Rolf Kåresen i
AFTENPOSTEN:
Maktens arroganse og uredelighet i sykehus-saken


Stefanny Hillgaard:
«Det våkende øye»
Ullevål Sykehus


«Omfavnelse» av
Per Ung
(Oppsatt 2006)

Wikipedia:
Helse Sør-Øst

Oslobilder

 

Oslobilder

................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder | Oversikt Google Foto >>
....................................................................................

Oslobilder