Solvangbilder
Parsellhager i Oslo
Skolehager i Oslo
Oppdatert: 08.04.2024
| Bydel Sagene | Dypetsninger fra Geitmyra parsellhage | Geitmyra skole- og parsellhage |

.......................................................................................................................................................

Parsellhagene og skolehagene i Oslo


På besøk i Geitmyra skole- og parsellhage i Oslo. Trykk på bildet for flere bilder på hjemmesiden.


— jobber for at barn skal bli glade i mat som gjør dem godt!

SAKSET FRA HJEMMESIDEN
PARSELLHAGER I OSLO
«I 2015 har Oslo 22 etablerte parsellhageområder med til sammen i overkant av 1000 parseller. Størrelsen på parsellene varierer fra 12-250 m2. Flertallet av parsellene er på 50m2 eller mindre. I tillegg kommer Herligheten urbane hage med 100 temporære palle-parseller på 5m2.

I juni 2015 stod mer enn 1200 personer/familier på venteliste for å få parsell i de etablerte parsellhagene i Oslo. Dette er langt mer enn en tredobling siden 2010, da i underkant av 400 stod på venteliste. Ventelistene er spesielt lange på de store parsellhageområdene sentralt i byen: Geitmyra har mer enn 500 på venteliste, Egebergløkka (Telthusbakken) har 215, Ola Narr har 200 og Etterstad har 93. Da "Herligheten" parsellhage i Bjørvika ble opprettet i maimåned 2013 stilte 3800 personer seg på venteliste.

I juni 2015 er det ingen ledige parseller i byens parsellhager.» Se mer!

OVERSIKT OVER PARSELLHAGENE I OSLO


Trykk på bildet for å få opp oppdatert oversikt over skole- og parsellhagene i Oslo.

| Bydel Sagene | Dypetsninger fra Geitmyra parsellhage | Geitmyra skole- og parsellhage |

BILDER:

 

 

................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn |
Fotosketch | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Parsellhager i Oslo | Oslobilder | Oversikt Google Foto >>
....................................................................................