Diverse morsomheter, tull og tøys
Diverse morsomheter
Tull og tøys - og alvor
Oppdatert: 08.04.2024

Større utgave av LATINSKE ORDTAK
på Kurt Everts blogg


Diverse morsomheter, tull og tøys — og alvor!

Det kan imponere i enkelte situasjoner... uten at jeg kan garantere for riktigheten av alt.
O mihi frustra suscepti labores = å for et strev jeg har tatt på meg til ingen nytte...

En større oversikt i PDF-format

A B C D E F G H I J L M O P R S T U V

LATINSK ORDBOK:

A dato
=
Fra denne dag

Ab imo pectore
= Rett fra hjertet

Acta est fabula
=
Spillet er ute

Ad arma
= Til våpen

Ad augusta, per angusta
= Gjennom anstrengelser til seier

Ad extremum
= Til slutt

Ab igne ignem
= Av ild kommer ild
Abusos non tollit usum
=
Misbruk utelukker ikke bruk
Ad infinitum
= I det uendelige
Ad Interim
= Inntil videre
Ad undas
= I bølgene (tapt)
Ad extremum
= Til slutt
Ad libitum
= Etter behag

Acta est fabula
= Spillet er ute

Alibi
= På et annet sted.

Ad majorem dei gloriam
= Til større ære for Gud
Ad rem
= Til saken
Advocatus diaboli
= Djevelens advokat
Alea jacta est
= Terningen er kastet

Argentum baculinum
= Stokkenes argument

Ars longa, vita brevis
= Kunsten er lang, livet er kort

Ars poetica
=
Skaldekunst
Artes liberales
= De frie kunster
Audaces fortuna juvat
= Lykken står den kjekke bi

Auri sacra fames
= Den forbannede hunger etter gull

Aut Caecar, aut nihil
= Alt eller ingenting

Ave Caesar, morituri te salutant
= Leve Cæsar, jeg som skal dø, hilser deg!

B

Beati pauperes spiritu
= Salige er de fattige i ånden

Beati possidentes
= Lykkelige er de som besitter

Bona fide
= I god tro
Bibamus, moriendum est
= La oss drikke, for de skal dø
Bellum se ipsum alet
= Krigen nærer seg selv
C
Carpe diem
= Grip dagen!
Cave canem
= Vokt Dem for hunden!
Cave ab homine unius libri
= Vokt deg for mannen som bare har (lest) en bok
Ceteris paribus
= Under ellers like forhold
Cogito, ergo doleo...
= Jeg tenker - altså er jeg deprimert...
Cogito, ergo sum
= Jeg tenker derfor er jeg
Citius, altus, fortius
= Raskere, høyere, sterkere
Civis academis
= Akademisk medborger, Lærer eller student ved universitetet
Circulus Vitiosus
= Ond sirkel
Claris majorum exemplis
= Etter forfedrenes lysende forbilde
Cogito ergo sum
= Jeg tenker, altså er jeg/finns jeg
Cogitationis poenam nemo patitur
= For sine tanker blir ingen straffet
Compesce mentem
= Behersk din lidenskap!

Contraria contrariis curantor
= Motsetninger helbredes av motsetninger

Cornua depositurus
= ..«som skal legge hornene av». Ordet «Russ» kommer fra dette ordtaket og «cornua» henspiller på hornene på unge bukkers kamp om det annet kjønn og skulle passe godt på dagens «avgangsruss»

Credo
= Jeg tror. Personlig trossats, motto
Credo quia absurdum
= Jeg tror selv om det er umulig. (Troen må overskygge fornuften)
Cum grand salis
= Med en klype salt..
Cum laude approbatur
= Godkjent med ros. (Laud)
Curriculum vitae
= Livsløp
LATINSK ORDBOK:

Dat sensur honoris
= Penger gir anseelse

Dat veniam corvis, vexat censura columbas
= Man unnskylder ravnene, men plager duene

De facto
= Faktisk

Deficiente pecunia deficit omnia
= Når pengene er slutt, er alt slutt

De gustibus non est dispotandum
= Smak og behag kan ikke diskuteres
Decrepitus
= Utlevd, ørkesløs..

De mortuis aut nihil aut bene
= Om de døde skal man tale godt eller tie

De mortuis nil nisi bene
= Tal ikke ondt om de døde

De mortuis nil nisi bonum
= Ikke noe vondt om de døde

Delenda Carthago
= Kartago bør ødelegges!

Depositurus
= .. « som skal avlegge». Ordet «Russ» er forkortelse. Se Cornua depositurus.

Deus ex machina
= Guden i (teater) maskinen - når noe uventet griper inn...

Desinit in piscem mulier formosa superne
= En kvinne som er vakker, ender i en fiskehale

Diem perdidi
= Dagen er tapt!

Dignus est intrare
= den som er verdig, tre innenfor!

Divide et impera
= Splitt og hersk

Doctor honoris causa
= Hedersdoktor

Donec eris felix, multos numerabis amicos
= Så lenge lykken står deg bi, har du mange venner

Dum vivimus, vivamus
= La oss leve mens vi lever

Dominus Vobiscum
= Herren være med eder

Dulche et decorum est pro patria mori
= Det er skjønt og ærefullt å dø for fedrelandet

E
Ecce homo
= Se mennesket (Pilatus til Kristus.)
E fonte haurire
= tappe fra kilden
Ego te absolvo
= Jeg forlater deg dine synder

Et nunc reges intelligite erudmini, qui judicatis terram
= Vær nå forstandige, konger, ta imot en advarsel, herskere på jorden!

Eventus stultorum magister
= Erfaringen er den dummes lærer

Ex injuria fluctus in simpulo
= Fra urett oppstår ikke rettferdighet

Ex malis eligere minimum
= Av to onder velges det minste

Exegi monumentum aere perennius
= Jeg har reist et minnesmerke mer varig enn bronse

Experto credite!
= Stol på fagmannen!
Eo ipso
= I kraft av det sagte, i og med dette
E pluribus unum
= Av flere ble ett
Errare humanum est
= Det er menneskelig å feile
Erratum
= Feil

Exegi monumentum aere perennius
= Jeg har reist et minnesmerke mer varig enn bronse

Ett nunc reges intelligite erudmini, qui judicatis terram
= Vær nå forstandige, konger, ta imot en advarsel, herskere på jorden!

Ex lege
= Etter loven

Ex officio
= I embeds medfør
Ex oriente lux
= Lyset (kulturen) kommer fra øst
Ex post
= I etterhånd ; konstatert
F
Fama crescit eundo
= Ryktet vokser mens det går
Favete linguis
= Vokt din tunge

Felix qui potuit rerum cognoscere causas
= Lykkelig er han som har funnet tingenes årsak

Festina lente
= Skynd deg langsomt

Fiat justitia pereat mundus
= Må rettferdigheten gå sin gang, selv om verden går under
Fiat lux
= Verdens lys (La det bli lys - første ord i bibelen)
Fiat profitus pereat mundus
= La profitt bli skapt, om så verden går under (kapitalismens motto!)
Fides aeterna
= Evig troskap
Fluctuat nec mergitur
= Det bølger, men hun synker ikke
Fortiter in re, suaviter in modo
= Kraftig i sak, mild i metode
Fortuna caeca est
= Lykken er blind

Fugit irreparable tempus
= Den uerstattelige tiden flyr

G
Gloria victis
= Ære være de beseirede!

Ghnoti seauton
= Hum! Dette er gresk! Kjenn deg selv!

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.
= Dråpen uthuler stenen ikke ved sin kraft, men ved stadig å dryppe. (Ovids aforisme

H
Haec satis sunt dicta nobis
= Jeg har sagt nok om dette
Habent sua fata libelli
= Bøker har sin skjebne
Hinc robur et securitas
= Herav styrke og trygghet
Historia magister vitae
= Historien som livets læremester (Cicero)
Historia magistra vitae
= Historien lærer oss om livet (Cicero)
Homo sum humani nil a me alienum puto
= Jeg er menneske, intet menneskelig er meg fremmed
Horrible dicto
= Forferdelig å måtte si:
Horror vacui
= Avskyelig tomrom
Horas non numero nisi serenas
= Jeg teller kun de lykkelige timer
Horresco referens
= Jeg skjelver ved å fortelle det..

Ibidem
= Samme sted

In millia passuum
=
To tusen skritt

In duplo
= I to eksemplar

In aqua sanitas, in vino veritas
= I vatn er det sunnhet og i vin er det sannhet

In extenso
= Uavkortet, i sin helhet

In fidem
= Til trohet
Ignorabimus
= Vi vil aldri få vite det
In hoc signo vinces
= I dette tegn skal du seire

In millia passuum
=
To tusen skritt

In spe
= Blivende

In summa
= Sammanfattningsvis
Inter arma silent leges
= I krig tier lovene (Cicero)
Inquietum est cor nostrum
= Urolig er vårt hjerte
In principo erat verbum
= I begynnelsen var ordet
In vino veritas
= I vinen finnes sannheten

«Intelligit - sentit - vivit - est»= omtrent: «tenker - føler (senser) - lever - er». Handler om at mennesket er øverst på «bevissthetsstigen», dyrene er «sentit - vivit - est», plantene er «vivit - est», mens steiner kun er «est», dvs. «er». (Matematikeren og filosofen Charles de Bovelles, 1509)

Ipso facto!
= Ved det faktum

Ira furor brevis est
= Sinne er kortvarig galskap

Ita diis placuit
= Slik gledet det gudene

Ita est
= Slik er det!

J
Jacta est alea
= Loddet er kastet
Jus talionis
= Rett til gjengjeldelse
Justitia est regina virtutum
= Rettferdighet er dydenes dronning
L
Laboremus!
= La oss arbeide!
Lapsus linguae
= Forsnakkelse

Legio expedita
= Giv akt!

Libera et vacua mente
= et fritt og åpent sinn

Licentia poetica
= Dikterisk frihet

Lieratum manus
= Jeg er maktesløs
Lupum auribus teneo
= Jeg holder ulven i ørene
M

Major e longinquo reverentia
= På lang avstand er alt vakkert

Male parta male dilabuntur
= Det som kommer lett, går lett, (Easy come, easy goe)

Manus manum lavat
= Den ene hånd vasker den andre (Skurker hjelper hverandre)

Mea Requies
= Min hvile

Memento Mori
= Husk at du skal dø

Mens sana in corpore sano
= En sunn sjel i en sunnt legeme

Mundus vult decipi
= Verden vil bedras
N
Ne bis in idem
= Ikke to ganger samme sak
Ne sutor supra crepidam
= Skomaker bli ved din lest
Nec plus ultra
Hit (til Gilbrataer, men ikke lenger (rekker verden)
Nec scire fas est omnia
= Man skal ikke vite alt
 

Nigro notanda lapillo
= Man skal merke seg de svarte steinene

Nomina sunt odiosa
= Jeg nevner ingen navn

Non licet omnibus adire brivatum (corinthum
= Det er ikke alle forunt å komme til Brest (Korint)

Non plus ultra
= Uovertruffen

Non scholae sed vitae discimus
= Vi lærer ikke av skolen, men av livet livet
Non omne quod nitet aurum est
= Ikke alt som glimrer er gull

Non omnia possumus omnes
= Alle kan ikke gjøre alt

Non sine laude approbatu
= Ikke uten berømt godkjendt

Nota bene
= Merk vel (OBS)
Nudas veritas
= Den nakne sannhet
Nunc aut nuncuam
= Nå eller aldri

Nunc est bibendum
= Nå skal det drikkes! (skål!)

Nunc vino pellite curas
= Nu, driv sorgene bort med vin

O Fortunatos nimium, sua si bona norint, agricolas
= Å lykkelige bønder, om dere bare visste hvor heldige dere er!

O mihi frustra suscepti labores
= Å for et strev jeg har tatt på meg til ingen nytte...

O tempora o mores
=Hvilke tider, hvilken sedelighet!

Oderint dum metuant
= La dem bare hate oss, så lenge de frykter oss (Den romerske generalen Sullas maksime)

Omne homo mendax
= Alle mennesker lyver

Omnia vincit amor
= Kjærlighet overvinner alt

Opus justitiae pax
= Fred er resultatet av rettferdighet

Ora pro nobis! Virgo Maria!
= Be for oss! Jomfru Maria!

P

Panem et circenses
=
Brød og sirkus

Pares cum paribus facillime congreantur
= Krake søker make

Per fas et nefas
= Med eller uten samtykke
Periculum in mora
= Det er farlig å vente
Pax romana
= Den romerske freden
Pax vobiscum
= Fred være med eder
Per aspera ad astra
= Gjennom kamp til seier - på ulendte veier til stjernene
Per Capsulam
= Leder i et styre gir sin støtte per brev

Plaudate, cives
= Applaus, borgere!

Post festum
= Efter festen. (For sent, i etterhånd.)

Praetera censeo
= Forøvrig anser jeg... ( etter et spesifikt krav, «Kjepphest»)
Prima facie
= Ved første påseende
Post coitum homo tristis est
= Etter samleiet føler mennesket lede...
Potius sero, quam numquam
= Bedre sent enn aldri

Primus inter pares
= Den fremste blant likemenn

Propria laus sorbet
= Selvros stinker

Prosit!
= Måtte det gagne!
Q

Quantum longan lista latinium est
= For en lang liste over latinske sitater

Qualis artifix pereo
= Hvilken kunstner mister ikke verden

Qualis rex, talis grex
= Som konge, så folk

Ques acco?
= Hva?

Quandoque bonus dormitat Homerus
= Stundom slumrer tilmed den gode Homerus. D.v.s. selv den beste kan ta feil

Quid Saulus inter prophetas
= Hva har Saulus blant profetene å gjøre? (Hamne i feil selskap.)

Qui habet aures audendi, audiat
= Den som har ører, hør!

Qui vivra verra
= Den som lever får se

Quo vadis?
= Hvor går du hen?

Quid novi?
= Hva er nytt?

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, cuomodo, quando
= Hvem? Hva, Hvor? Med hvis hjelp? Hvorfor? Hvordan? Når?

Quod erat demonstrandum
= Hvilket skulle bevise...

Quod licet jovi, non licet bovi
= Hva som är tillatt for jupiter ikke tillatt for oksen. D.v.s. det som kan tolereres hos en betydningsfull person er ikke tillatt for hvem som helst!

Qou vadis domine?
= Hvor går du, herre?

Quomodo vales?
= Hvordan har du det?

Quousque tandem?
= Hvor lenge?

Quot capita tot sensus
= Så mange hoder, så mange meninger

R
Rara avis
= Sjelden fugl. (Et merkelig menneske)

Redde cæsari quae sunt caesari
= Gi keiseren hva keserens er

Ride, si sapis
= Le, hvis du er klok

Roma locuta, causa finita est
Når Roma taler, er saken avgjort

S
Sapere aude!
= Våg å være vis!
Si libet, licet
= Har man lyst, har man lov

Sic!
= Slik er det!

Sic transit gloria mundi
= Slik foregår (ender all) verdens storhet [herlighet] (Sitat som ofte høres når en person faller fra de store høyder - det gikk til helvete).

Signa inferre! Praege! Concursus ad gladios! Infestis pilis!
= Til angrep! Fremad marsj! Grip sverdene! Legg an!

Sol lucet omnibus
= Solen skinner på alle

Spiritus rector
= Åndelig ledere, ledende sjel

Summum jus, summa injuria
= Den største rettferdighet er den største urettferdighet

Sunt pueri pueri puerilia tractant
= Gutter er gutter, og gjør gutters streker

Sursum corda
= Løft eders hjerter!

T
Tarde, sed tute
= Sakte, men sikkert
Tempora mutantur nos et mutamur in illis
= Tidene forandres, og vi med dem

Timeo danaos et dona ferentes
= Jeg mistror grekerne også når de gir gaver

Trahunt fata nolentem
= Skjebnen trekker den motvillige med seg

Tu quoque, fili
= Også du, min sønn!

Tunc tua res agitur, paries cum proximus ardet
= Det angår også deg når det brenner i naboens vegg.

Tussis et amor non celantur
=
Hoste og kjærleik kan ikkje skjulast

U

Ubi solitudinem facicunt, pacem appelant
= De skaper ødeland og sier de skaper fred

Ulula cum lupis
= Man må tute med ulvene

Una salus victis, nullam sperare salutem
= De beseiedes eneste redning er å ikke håpe på en redning

Unanimiter et constanter
= Enig og standhaftig. (Oslos valgspråk)

Usus est tyrannus
= Vanen er en tyrann

Uti, non abuti
= Å bruke, ikke misbruke

V
Vade mecum
= Gå med meg

Vade retro
= Vik fra meg!

Vae victis
= Ve den beseirede!

Vanitas vanitatum et omnia vanitas
= Tomhet, alt er bare tomhet

Varium et mutabile semper femina
= Kvinnen er foranderlig og uforutsigbar

Veni, vidi, vici
= Jeg kom, jeg så, jeg vant

Veritas odium parit
=Sannhet avler hat

Vestigia terrent
= Sporene forskrekker, gjør redd

Vestis virum reddit
= Klær skaper folk

Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni
= Den seirendes sak gledet gudene, den beseirede/tapende gledet Cato

Video meliora probuque deteriora sequor
= Jeg ser det som gagner meg, men gjør det som skader meg

Vinum et musica latificant cor
= Vin og musikk gleder hjertet

Vis comica
=
Humorens kraft

Vox populi
= Folkets røst

 

BILDER:

...................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder >>
.....................................................................................