Diverse morsomheter, tull og tøys
Diverse morsomheter
Tull og tøys - og alvor
Oppdatert: 20.07.2023


God, gammeldags
NSB-ansatt!

Vi tar av oss

for


Norsk Jernbaneforbund!


Norsk Lokomotiv-
mannsforbund!


Nei til privatisering
av NSB
Diverse morsomheter, tull og tøys — og alvor!
Hvorfor «Vy» kan man spørre

... når det heter «å ha vyer om noe» — aldri «ha en vy om noe...»! Ja, hvorfor kalle et selskap
for «Vy», når det ikke er korrekt norsk og det samtidig heller ikke sier noe om virksomheten?


27. november 2019: Enkel fotomontasje fra Oslo sentralbanestasjon.

Dagens beste kommentar om toget

«God kveld, dette er togets lokomotivfører som ønsker deg velkommen ombord på toget til Oslo. Dette toget drives i dag av Vy gruppen AS. Togsettet eies av Norske Tog AS og det vedlikeholdes av Mantena AS. Billetten din kommer fra Entur AS. Automatene ombord er fra Togservice, mens det er Vy Trafikkservice som har rengjort toget. Jernbaneskinnene vi kjører på eies av Bane NOR. De holdes vedlike av blant annet; Spordrift AS og Baneservice AS. Skulle du ha noen spørsmål, ta kontakt med togets konduktør, hun går i NSB-uniform.» (Internett-historie, fra sommeren 2019?)


Heldigvis er det ikke slik ennå! Men sånn kunne det kanskje vært dersom regjeringen fikk gjennom
viljen og ønsket sitt om å legge det meste ut på anbud og gjerne selge ut norske statlige bedrifter.

Noen tilleggskommentarer på Facebook
Ikke alt går på skinner! Når ledelsen i Vy nå snart vil bevilge tidligere leder for Vy hele 80% lønn, er vel regjeringen på sporet av et mer effektivt og bedre samfunn!? (Kurt Evert)

— Og dette skal liksom ikke kunne kalles byråkrati??? Herrejemini. (Morten)

Eller enda værre, Morten! Pulverisering av ansvar! For hva skjer f. eks. ved ulykker? Vi risikerer at ingen har/tar det overordna ansvaret — akkurat som etter Åstad-ulykken der 19 omkom. Årsaken til ulykka var etter manges mening «Manglende sikkerhetsstyring og dårlig kommunikasjon». Og det var jo nesten like mange selskap inne i bildet som antall døde! (Kurt Evert) Se mer på Wikipedia.

Eller som Åse M. skrev:
— Look to Amerika! Denne pulveriserngen av ansvar er første steg til å bryte ned et tillitsbasert sam-funn som har gjort at Norge har vært et unikt demokrati. Dette brytes ned, og det går fort. Pengene forsvinner i et konglomerat av selskaper som etter hvert spiser seg inn på område etter område. Og ingen vet til slutt hvem som eier hva og ingen trenger å ta ansvar.


Fotomontasje: Verdal stasjon på Nordlandsbanen. Selve bakgrunnsbildet er fra 1940.

Vi er mange som syntes det var dyrt og tullete og bytte navn fra NSB til Vy. Enda mer tullete er det at Vy tapte anbudet om å drifte togtrafikken i store deler av Norge og som derfor for tiden driftes av Svenska Järnvegen (SJ). Personlig ville jeg foretrukket at all norsk jernbanedrift ble driftet av et norsk firma med konduktører ansatt på norske vilkår av et norsk selskap — NSB, Norges Statsbaner!

BILDER:Norge i bilder


Og «fy» på tysk og
«Why» på engelsk?
— og elendig norsk språkforståelse!


NSB — Sa vel det meste om hva virksomheten Norges statsbaner
drev på med — fraktet gods og personer ved hjelp av tog på
jernbaneskinner!


God, gammeldags
NSB-ansatt!

Nær 50 direktører
med millionlønn styrer Jernbane-Norge!

Diverse

 

...................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder >>
.....................................................................................