Startsiden

Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse
for forskning - org.nr. 991 403 620

- Forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsakenStiftelsen har etter Gerd Meidel Raagholts testament av 12.10.06 som formål å stille nærmere bestemte midler til rådighet for forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsaken.

Siftelsens grunnkapital på kr. 15.000.000.- er stillet til rådighet for formålet fra Gerd Meidel Raagholts dødsbo, hvor den alt vesentlige del av arven tilfaller stiftelsen. Det vises for øvrig til egen side om historikken bak opprettelsen.

Personvernerklæring kan lastes ned her.

NESTE SØKNADSFRIST FOR TILDELING AV MIDLER
Ingen utdeling i 2019.KONTAKT:
Advokat
Finn Kohmann

Tlf: 22 23 65 45
Mobil: 414 33 527

BESØKSADRESSE:
Adv. Finn Kohmann
Østhornveien 10
0874 Oslo

POSTADRESSE:
Østhornveien 10
0874 Oslo


www.finn - senioradvokat.no