Sanger, dikt og forbanna løgn!
Sanger, dikt og
forbanna løgn!
Oppdatert: 15.07.2020


Tekst og melodi: 
Kurt Evert Stenbakk
3/6-2000

Solvang, vårt Solvang!


Vi er samla her på Huset til fest og kos i kveld.
På gulvet er det vals og swing med flere friske sprell.
Jeg er kolonist på 1’ern og jeg er veldig glad
for at mange her i hagan gjør livet mitt så bra.
Og vi er gjester, vi er venner, vi er damer, vi er menn -
som gledes av og trives i – i vårt sommerhjem!

 

 

 

 

 

 

 

 

Selv bor jeg midt i byen i en vanlig leiegård.
Om vinter’n har jeg drømmer om at hver en neste vår
skal få sjela til å smelte og vekster til å gro,
og at her i Edens hage får jeg bestandig bo.
For, vi er unger og foreldre, vi er damer, vi er menn -
som drømmer hele vinter’n om - om vårt sommerhjem!

Hos oss er det ikke bilen og stress og mas som rår.
Så vi kan ferdes farefritt i sommerfryden vår.
Og her kan barna leke og dyrke sport og spill,
og de kan farte høyt og lavt – slik unger gjerne vil!
For, vi er unge, vi er gamle, vi er damer, vi er menn -
som føler vi er frie her – i vårt sommerhjem!

På Huset har vi fester hvor vi kommer lett i slag.
Så mange her på 1’ern har nok tina opp i lag.
Og dansen går til god musikk mens hjerter slår og slår
mens andre bare sitter der og tar en liten tår.
Og vi er spretne, vi er yre, vi er damer, vi er menn –
som blomstrer opp i sammen her – i vårt sommerhjem!

( En dag jeg satt på parsellen og skua på mitt slott,
ja, da tenkte jeg at livet var lystbetont og flott.
Men, da jeg leste i avisa at vi kunne bli lagt ned,
ble jeg trist og veldig sinna, nei, fant ei ro og fred!
Men, vi var mange som ble sinna, vi var damer, vi var menn –
som ikke ønsket miste vårt - vakre sommerhjem!

Så vi starta med aksjoner: skrev brev i øst og vest
om at ingen får rive det vi elsker aller mest!
Vi gikk i tog fra Solvang 5 og viste fram vår makt,
og krevde at vi skulle få en ny og god kontrakt!
For, vi var mange som var iltre, vi var damer, vi var menn -
som sloss og demonstrerte for – for vårt sommerhjem!

Nå har vi fått en ny kontrakt som vi kan leve med.
Men, selv om dette koster mer, var det vi som vant for det!
Og prøver noen knuse det vi alle har så kjært,
så husker vi den kraft vi har og alle har vi lært:
At i sammen er vi sterke, vi er Damer, vi er Menn -
som vet det nytter kjempe for – for vårt sommerhjem! )

Og nå i kveld så er det fest - og vi skal hygge oss!
Nå glemmer vi alt mas og bråk og tida da vi sloss.
Ja, nå løfter vi på glasset og skåler for oss sjøl!
Og vil du ikke være med, er du en simpel knøl!
For, vi er stolte hele bunten, Solvangs damer, Solvangs menn -
som alltid ønsker skåle for – for vårt sommerhjem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILDER:

 

...................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder >>
.....................................................................................