Sanger, dikt og forbanna løgn!
Sanger, dikt og
forbanna løgn!
Oppdatert: 15.07.2020

KØNTRIKÆMPEN PÅ ØRIN I ÅR

VÆLKOMMEN
te' køntrikæmpen på Ørin i år
med stjærna frå Verdal'n og vala!
Bruk dainseplatten te' fotan bli' sår,
ferr nu bli' det stæmning i dala!
- Hen på køntrikæmpen på Ørin i dag.

Og nu når fotbaillaget frå Vuku står vakt,
så spares vi skubbing og slåssing!
Og Steinkjerrampen, dæm einde' som slakt,
hvess dæm prøve' sæ på hain Rossing.
Ferr hen på køntrikæmpen på Ørin i dag,
ska' vi kos' oss og kåmmå rektig i slag.
Og vi ska' dainse og høre på ækte musikk.
- Hen på køntrikæmpen på Ørin i dag.

Og Vinnekorpset sæll pølsa og brus,
og kaffe når klokka bli' atten.
Så Verdalsbyggin kain kåmmå i rus
med kaffe nå' stærkar' einn vatten!
- Hen på køntrikæmpen på Ørin i dag.

Og køntrikongan hi kymmi i kveild
og love' valuta ferr pængan.
Bruk dainseplatten som plassen ferr sprell,
så snart dæm får stramma opp strængan!
Ferr hen på køntrikæmpen på Ørin i dag,
ska' vi kos' oss og kåmmå rektig i slag.
Og vi ska' dainse og høre på ækte musikk.
- Hen på køntrikæmpen på Ørin i dag.

Kjøp køntrihatta og pølsa og is
i kiosken te' korpset frå Øra!
Glømm EU-følkan og lægg' ijnn eit glis,
ferr i kveild kjæm kvinnsen frå Røra!
- Hen på køntrikæmpen på Ørin i dag.

Hør køntrirocken te' «Knekten på Kvam»,
og gruppa te' «Guri frå Gloppen».
Glømm dobbeltmoral'n og snakket om skam,
og ta nåkkå godt oppi koppen!
Ferr hen på køntrikæmpen på Ørin i dag,
ska' vi kos' oss og kommå rektig i slag.
Og vi ska' dainse og høre på ækte musikk.
- Hen på køntrikæmpen på Ørin i dag.

Og nu heilt te' slut:
Tusen takk ferr at dåkk kom -
- Hit te' køntrikæmpen på Ørin i dag!


Skrevet i siste halvdel av 1980-årene

Kurt Evert Stenbakk

BILDER:

 

...................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder >>
.....................................................................................