Verdalsøra, datoen i dag - så klart!

Kjære guten min!

Æ skriv det hen brevet sakte, ferr æ veit at du itj les nå særle fort. Nu bur vi itj der vi budd før længer, dein heimen du reist bort ifrå, oppi Vømmøldala. Faren din lest nyle i Verdalingen at dæm flæst uløkkan skjer i heimen. Så nu hi vi fløtta mer sentralt, ijnnpå Prærin nedpå Verdalsøra.

Æ kainn dessværre itj seinn dæ nånn ny-adræss. Ferr dæm som budd hen før ås tok me sæ både vegskiljtet og husnommret da dem fløtta, så dæm itj trøngt å skift adræss sjøl.

Huset e skikkelig fint, det sjø. Vi har te og med ei vaskemaskin hen. Men, æ e nu itj så sekker på om hu fungere heilt som hu ska. Ferr hen om dan så putta æ oppi nånn klea, trækt i snora - og sia har æ itj sjett nå mer te dæm. Huset e skikkelig fint, det sjø. Vi har te og med ei vaskemaskin hen. Men, æ e nu itj så sekker på om hu fungere heilt som hu ska. Ferr hen om dan så putta æ oppi nånn klea, trækt i snora - og sia har æ itj sjett nå mer te dæm.

Det va to lokk på maskina. Men vi har itj bruk ferr maskinlokkan, son som hu står der nu. Så det eine lokket bruke æ te brød- og spikkifjøl. Og det annjere va det et stort høl i, så det bruke vi som ramm ruindt bildet tån bæstefar. Rektig så lækkert vart det! Ja, det sku du ha skjett sjøl, godguten min!

Nu i dag e veret bærre lækkert. Og det rægna bærre to gånga i førri vækka. Først gången regna det i tri dåggå og ainner gången i fir.

Så æ, æ ska itj klag, æ næ. Når det gjeld dein jakka du vijlla at æ sku seinn dæ, så sa hu tante Live Hansine at dein vijlla bli aillt ferr tung å seinn i posten, iaillfaill mæd aill knappan på. Så æ kløppt dæm tå æ, og la dæm i ijnner­lomma - sammen med ei nål og ei ny trådsneill.

Litjsøstra di fekk en onge hen om dan. Æ har itj hørdd om det vart gut eiller veitj, så æ kainn itj sei om du har vyrti onkel eiller tante.

Eillers så ramla onkel Livard oppi eit familjefat med heimbreinnt nu førri lørdan. Vi prøvd å dråggån opp, men hainn va nu sæ sjøl lik, dein råddåsuparn; hain bærre flira og tuilla og vijllatj kommå opp. Te slut druknan, vijllflirapa! Men vi hi fåttn kremert og hain brijnn godt eijnnu. Sei nu dæm ifrå kjerska ihværtfaill.

Uten det, så hi det itj skjedd så vældig my hen nedpå Ørn. Men nabokjærringan slaiddre fælt, og hu Klara Visst Alta, sei at dæm nyrike, som hu kaille ferr «må-ha-ska-ha-einda-mer-følk», og eit «spæll- og nytelses­sykt tjuv­-treks-pakk», dem profittere og rasere, samtile som dæm hi eit svært spiserør (mene æ bestæmt at hu sei) langt ijnni kommunekassa. Æ ferrstår vesst itj ailt det henne hen, æ næ, Men æ synes my e roligar nu, ætti at du fløtta ut, æ da.
Klæm fra Mamma! (som hælse ifrå kailla - som e Vømmølstæmt og utkledd som Dressmann)

PS.  Æ skujlla ha seinnt dæ nå pæng, men konfoluitten va aillerede igjænnklestra.  (Æ må væll åsså ferrtæl at æ hi vyjnni ein gratistur med Nytt & Nyttig - te Garpa, i Italia, sjø! Og nu i går va æ på posten og postla brevet dett og betald samtile 3500 krona, akkurat det beløpet postordre­sælskapet ferrlangt i depositum ferr turn.)

Og huss på, kjære Oslo-guten min: skriv eiller reng mæ når æ får det nye telefonnommret!

(Vandrehistorien «Fra trøndermor til trøndersønn» på Internett, ukjent forfatter. Fritt omskrevet av Kurt Evert Stenbakk, 14. mai 2008)

Utskriftsvennlig versjon

Startsiden