Sanger, dikt og forbanna løgn!
Sanger, dikt og
forbanna løgn!
Oppdatert: 19.01.2021

Spællemainnstræff på Stekstad

VÆLKOMMEN!
te spællemainnstræffet på Stekstad i kveild
med myttji tå tango og polka.
Glømm storpolitikken og reinta og gjeild,
ferr hen bli det stæmning blaindt folka!
Så, slå dæ laus - hen på Stekstad i kveild!

Hør trækkspællmusikken te Turid og Tor
og Bjarne som brumle på basa
Og felemusikken te Fredrik e stor
Hain kjæm ifrå Finland og Waza.
Så, slå dæ laus - hen på Stekstad i kveild!

Frå Braskereidfossen kjæm Brita og Bård
og spælle nån kvijnta og seksta.
Glømm kreatursteillet og grisa og gård,
ferr nu bli det stæmning på Stekstad!
Ja, slå dæ laus - hen på Stekstad i kveild!

Og Stiklestadvalsen vart laga i går
Men spælles tå Siri og Sluskan.
Glømm kapitalismen og Aker som står,
ferr hen bli det spælling bak buskan!
Så, slå dæ laus - hen på Stekstad i kveild!

Men Stiklestadvalsen ska spælles som blues
tå' gruppa som kaille sæ Gjængen.
Så Stiklestadbyggin kain kommå i rus,
ferr hen bli det leven i ægnen!
Så, slå dæ laus - hen på Stekstad i kveild!

Når Krestoffer Knutsen ska spålla på kam
kain følket få gråvva fram flaskan.
Vi innherredsbyggen, vi eie itj skam
og hen e det tæmpo på karskan!
Så, slå dæ laus - hen på Stekstad i kveild!

Ja, vælkommen te slaget på Stekstad i kveild!
Vælkommen, te eit humant slag
- på Stekstad i kveild!

Skrevet i august 1990

Kurt Evert Stenbakk

 

BILDER:

 

...................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder >>
.....................................................................................