Hjemmesider jeg har laget
Raagholts medisinske
Stiftelse
Oppdatert: 27.02.2021
Stiftelsen har etter Gerd Meidel Raagholts testament av 12.10.06 som formål å stille nærmere bestemte midler til rådighet for forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsaken.

Siftelsens grunnkapital på kr. 8.000.000.- er stillet til rådighet for formålet fra Gerd Meidel Raagholts dødsbo, hvor den alt vesentlige del av arven tilfaller stiftelsen. Det vises for øvrig til egen side om historikken bak opprettelsen.

Det finnes også egne sider om hvem som kan søke, søkekriterier, tidligere stipendtagere, årsberetninger, styresammensetning, vedtekter etc.

Les mer om Raagholtstiftelsen


BILDER:

 

..................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulert bilder | Oslobilder | Oversikt bilder Google Foto >>
.................................................................................