Hjemmesider jeg har laget
Verdal historielag
Verdal historielag
Oppdatert: 27.02.2021

TRADISJONER, HISTORIE OG RØTTER
Selvsagt mener vi ikke at ovenstående sitater skal forstås bokstavlig. Men det som er sikkert, er at uansett hvor travel og strevsom hverdagen enn måtte være, er det slik at kunnskap om tradisjoner, historie og røtter er viktig for de fleste mennesker.

I bestrebelsen på et godt og meningsfullt liv, gir innsikt og kunnskap om landets og hjemstedets historie enkelt- mennesket en kulturell og historisk ballast som ikke må undervurderes.

Norge ligger i et fredelig hjørne av verden, og er i dag et velferdssamfunn og et av verdens rikeste og beste land å bo i. Men det har ikke alltid vært slik. Kulturell og historisk ballast skaper en større sammfunnsforståelse og gir dagens mennesker bedre muligheter til å treffe fornuftige avgjørelser satt ovenfor framtidige utfordringer.

TRIVSEL OG BOLYST
Kulturell og historisk ballast skaper også grobunn for trygghet og fellesskapsfølelse, som igjen er med på å berike den enkeltes hverdag - noe som øker trivselen og bolysten der man bor. Og det bør være et godt utgangangspunkt for et historielag - og alle andre som ønsker å se framover...

Les mer om Verdal historielag

 

 

BILDER:

 

..................................................................................................................

<<< Start | Diverse Min bydel | Sanger, dikt og forbanna løgn | Fotosketch | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulert bilder | Oslobilder | Oversikt bilder Google Foto >>
.................................................................................