Diverse morsomheter, tull og tøys
Trønderske ord
Trønderske veindinga
Oppdatert: 17.09.2019


Moro med språk!


Trøndersk ordlest
(PDF)


Trøndersk ordlest i
Excel-format

Utdrag frå ordlesta


Trønderske ord på
Verdalsbilder.no

Nasjonalbibliotket
har digalisert:


Trykk på bildet for å
lese hele boka på Nasjonalbiblioteket

Oversikt over alle
utgaver av boka


Toillbokk — Øl fra
Inderøy Gårdsbryggeri

TRØNDERMUSIKK!

Diverse Rotmo- og
Vømmølmusikk på YouTube

ROTMO-tekster


Åge Aleksandersen


Terje Tysland


Murar (murer)
fra E C Dahls


Orntle dasspapir
fer «kveitnakka»


Fårikålens dag!


< Trønderske ord | Trønderske ord 2018 og tidlear >

| Fotofekling | Jøssingvitsa | Trøndersk kanon? | Trønderskrøna | Utdrag frå ordlesta |

TRØNDERSKE ORD og VEINDINGA
Mang tå tingan på henn sida e heinta frå ting æ hi lagt ut på dialæktgruppan
«Heimbrøgga oL og uttrøkk» og «Ord og uttrykk fra Verdal» på facebook
.

22. august 2019 — Ka e ein kveitnakk?


— Idiotisk kveitnakk! Koffer hi du hængt dasspapiret på utsida tå dassdøra?

Ein kveitnakk e nok eit heiller støgt trøndersk skjeillsord som kainnj bety nåkkå i såmmå leia som tosk, idiot, fehau, kveithau, sauhau, tommskaille, toskhau... Vi hi også ord som gnættnakk (gjærrig-per, grådigknarsk) eiller tosknakk (idiot)... Sjøl plages æ oft med stivnakk!

På 70-talet på Grønland politikammer i Oslo hadd vi ein stor og tjokk politimainn som vart kailt fer «Fleskenakken» — eiller som æ sa;«flæsknakken». Hainnj va mæst kjeint fer å vårrå ækstra brutal — og at'n banka opp ongdommen fer å vårrå sekker på at det vart følk tå dæm!

13. juli 2019 — Det e my som kainnj bli eit pængsluk


Stortingsgarasjen: Eit pængsluk av dimmensjona og på linje med ein Mong!?

6. juli 2019 — Karsksalg på Torget i Drøbak?


Fotomontasje med litt tull og tøys fra Torget i Drøbak.

Æ e medlæmm tå Facebook-gruppa «Mimregruppe for ørabyggi og ainna verdalinga», og der hadd dæm eit bilde tå ein logo tå «In'Trøndelag karsklag». Det e nok ein del år sida æ smakt karsk nu, men morsomt med litte mimring.

Fer nån år tebake va det fleir som vart bliinnj eiller te og med dødd ætti at dæm drakk druebreinnvin utblainda med metanol. Så druebrennvinet e heiller itj så populært længer, ferståele nok. Hen sjer vi ein tuillåt fotomontasje med ein egenmekka logo og dypetsninga fra bl.a. Galleri Havstad og Avis-tegnernes hus i Drøbak.

29. juni 2019 — På besøk i Avistegnernes hus i Drøbak


Drøbak, 29. juni 2019: Son kainnj det gå vess en itj passe sæ fer nætt-troilla på Facebook!

22. juni 2019 — Det e biverskninga med så mangt!


Ja, som kainnj det gå!

Det finnjes mang synonyma fer ordet «biverskning': bivirkning; sekundær, oft utesekta eiller uønska følge, konsekvens, resultat, ringverskning, spor, sekundærverskning, verskning…

Det kainnj gi mang biverskninga (følga, reaksjona, sekundæreffækta, sideeffekta) tå å eta fer my «junk-food», eta fer my godta, drekk fer my alkohol, dop-sæ ned, liggi fer my på soffan,trim fer lite ... eiller vårrå avhængig tå stærsk medisin…

16. april 2019 — Æ hi det som plommen i ægget!


16.04.2019: Fotofekling frå Botanisk hage på Tøyen i Oslo: Ha ei fertræffele fin påskehælg!

Tænk koffert


Ill.: Un bon viant. Postkort av ukjent kunstner rundt 1900. Les mer om kofferttænkning.

Poltur te Trondheim


Originalfoto: Erik Olsen. Trøkk på bildet for å lesa mer om polturen te Trondheim.

31. desember 2018 — Godt nyitt år

Godt nyitt år og tid fer fer ættertanke...

(Fritt etter Alf Gjersing, Verdalingen 24/6-2000)

Du skjønne kanskje mett korte namn,
æ som levve i følks håp og savn.
På kontoret hi æ min faste gang,
og på gata færdes æ da'n lang.
Æ avgjær avgang fer tog og fer trikk,
og minnje om dåggå og år som gjikk.
Og æ heill orden på rytme og takt.
Men glømme du mæ, må du vårrå på vakt.

Fer, æ e tida, deinn her tida som går,
mainn sei om mæ at æ læge aill sår.
Og mang gonga sei følk — at tida e lang,
innjte mainn sei, «det va ein gang».
Men, ætti at mangt har gått — og blitt bort,
sei følket, «koffer gjekk ailt så fort?»
Stadig på færde i liv og i død
og sjer følks gleda og sorga og nød.

Sammen med ungdommen går æ på fæst,
og æ e gammeltfølks ensomme gjæst.
Æ e ein sommår, høst, vintjer og vår,
døgnet som pulsere, og tima som slår.
Æ e tida, aill dæm åra som går,
my fortar einn ka flæstan ferstår.
Men frå øst og frå væst — frå nord og frå sør,
så sei mainn «— va det nu så likar før?»

24. juli 2018 — Tørskesåmmår i Sør-Norge


Nu hi vi deinnj værst tørsksåmmårn sia sjuogførreti! Stakkars bønder og aill ainner som lir!
Og i deinnj sist tida hi vi hatt mang skogbrainna i Norge, Sverige og akkurat når henne skrives
e det mang store skogbrainna i Hellas mens det rapporteres om over 70 døde pærsona. Trist!

Tørskesåmmår?
I år hi vei deinnj varmast såmmårn sia 1947 — og bønder, to- og firbeinte og insækt slit hardt i hen ekstremvarmen som breinne ailt vækk! Og mang plassa i Norge og Sverige hærje det skogbrainna.

Det finnjes så mang namn om (langvarig) rægnvêr/styggêr osv. Men æ greie itj å finnj eit einest synonym på 'tørskesåmmår' eiller «'tørkesommer» som det heite på bokmål. Akademisk ordbok fer-klare «tørkesommer» med «sommer med stor tørke». Men vi kainnj vel vårrå meir kreativ og lag nån nye oL. Kanskje finnjes det mang oL også? Vi kainnj sjølsagt sei «ekstremsåmmår» — men det kainnj jo vårrå både ein ekstrem varm og god såmmår eiller ein kaild og rægnfuill såmmår. Uansjett; Stakkars bønder — og stupvarmt fer to- og firbeinte vesen — i hen unormale ekstreme tropevarmen!

Men! Ætti å ha fundert litte på henne nån tima og spurdd om nån kuinnj hjølp mæ, kom æ fram te det henne: Ja kanskje det går an å sei nån tå dæm «nylaga» orda hen: 'brunsviddjsåmmår, 'knusktør-såmmår', 'skogbrainnsåmmår', 'solsteiksåmmår', 'solsviddjsåmmår' eiller 'svartbreintjsåmmår'???

Fer mang tå bøndern bli såmmårn hvertfaill eit svartår! Desvværre!

Eillers hi vi på trøndersk mang meir og minner gode oL med såmmår i: 'badeversåmmår', 'brainnbil-såmmår', brasåmmår', 'brunsviddjsåmmår', 'bysåmmår' (Bergen- Oslo-…),' ektremsåmmår' (både god og dårle), 'finsåmmår, 'finsåmmår', 'finversåmmår', 'godsåmmår, 'godversåmmår', 'kaildjsåmmår', 'knusktøsåmmår', 'medtsåmmår', 'pilssåmmår, 'rægnsåmmår', 'rytsåmmår', 'rægnverssåmmår', 'røyt-såmmår', 'sein-såmmår', 'sjænnsåmmår', 'skogbrainnsåmmår', 'solskjænnssåmmår', 'stupvarm-såmmår, 'tilesåmmår', 'tropesåmmår', 'tørskesåmmår, 'tørsåmmår', 'uårsåmmår, 'svartårsåmmår', «Sydenver-såmmår', 'utendørssåmmår', 'varmsåmmår' og sekkert mang-mang fleir.


Fint hen, men snart tørske ailt bort! Og bli det itj rægn nu snart, så lægg æ med i frysar'n!!!


Vi i korrekt ur av delingen gjær ailt fer å be kjæmp skrive feil!

< Trønderske ord | Trønderske ord 2018 og tidlear >

Diverse trønderske ord og vendinger
BILDER:

17. mai 2018

Nasjonalbibliotket
har digalisert:


Trykk på bildet for å
lese hele boka på
Nasjonalbiblioteket

Og koffer itj?


Trykk ovenfor for PDF-fil

Latinsk ordliste

Husregla uinner
viktige fotbaill-kampa


Olav den hellige
på Stekstad

Moro med
ord og uttrykk!

Inntrønderordboka

ORDLISTE
fra Hitra

POAS Dialektside


Kjærringhærsk

Trøndersk Quis

E du god
på trøndersk?

E du god
på trøndersk?
(del 2)

Se flere
Trønderquiz

TRØNDERMUSIKK!

Livets glade gutta
Trøndersang, syngi
tå ein «utlænding»

Asmund Bjørken
Frøsøminner...


«Pængsluk»


Mye å finne for ein trønderpatriot på Steinkjerleksikonet!


Verdal historielag

Diverse trønderske ord og vendinger

...................................................................................................................

<<< Startsiden | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | «Tegninger» | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder | Trøndersk >>
.....................................................................................

Diverse trønderske ord og vendinger