Diverse morsomheter, tull og tøys
Trønderske ord
Trønderske veindinga
Oppdatert: 01.01.2023


Moro med språk!


Trøndersk ordlest
(PDF)
Stor fil — bruk PC!


Trøndersk ordlest i
Excel-format

Utdrag frå ordlesta


Trønderske ord på
Verdalsbilder.no

Nasjonalbibliotket
har digalisert:


Trykk på bildet for å
lese hele boka på Nasjonalbiblioteket

Oversikt over alle
utgaver av boka


Toillbokk — Øl fra
Inderøy Gårdsbryggeri

TRØNDERMUSIKK!

Diverse Rotmo- og
Vømmølmusikk på YouTube

ROTMO-tekster


Åge Aleksandersen


Terje Tysland


Magnus Hestegrei


Murar (murer)
fra E C Dahls


Orntle dasspapir
fer «kveitnakka»


Godt råd!
deinnj som itj grip
da'n, kainnj like
godt ta kveild'n!


Verdal historielag


< Trønderske ord | Trønderske ord 2018 og tidlear >

| Fotofekling | Jøssingvitsa | Trøndersk kanon? | Trønderskrøna | Utdrag frå ordlesta |

17. mai 2022 — Gratulere med 17. mai!


Gratulere med da'n! Vi e heildig vi som bur i Norge og kainn feir nasjonalda'n i fred og friheit!

Gratulere med da'n!
Vi e heildig vi som kainn feir nasjonalda'n i eit fredele og frittj lainn! I dag går mine tanka te Ukraina og aill følk og lainn som e i krig og lir uinner okkupasjon, uindertrøkking og ufriheit!

Æ e vældig stoilt av at æ bur bor i eit lainn der nasjonaldan feires med barnetog og hornmusikk og med pølsa, is og brus, men ingen militærparada i gatan, krigsfly i lufta og med statsledera med steinansekt som vise dødele ferakt for liv, historie og natur!
Gratulere med 17. mai!


Gratulere med da'n! Vi e heildig vi som bur i Norge og kainn feir nasjonalda'n i fred og friheit!


Gratulere med da'n!. Trykk på bildet for større bilda på in konto på Google Foto.

14. mars 2022 — Beskårrå/beskjær eiller beskjørrå eit tre?


På trøndersk sei vi nok «æ ska beskjær eit tre...» eiller « æ ska beskjørrå eit tre...» — men
itj at «æ ska beskårrå eit tre....» Så nu veit du også ka du ska svårrå på det, he, he!

13. september 2021 — Godt valg!


13. september 2021: Valgdag i Norge og æ hi sjølvsagt stæmt på mett parti!

Glede mæ tæ valgseindingan på TV i kveill. Det ska bli speinnanes! Æ hi rappa nån logoa og eindra på fleie karikaturtægninga æ hi fijnni på Internætt.

Uansjett ka valgresultatet bli, e det greitt å husk på at statsbudsjættan i praksis gjæres opp med minnjer einn 0,5 % ueinigheit og at deinnj «nakne sainnheit» e at Høyre står te vænstre fer Labour i England Godt valg!

Og slik vart valgresultatet i Stortingsvalget i 2021:


Trøkk på bildet ovafer fer å sjå stør bilda på på Google Foto. Sjå eillers meir på nrk.no.

Æ hi aillder lagt skjul på at æ bestaindig hi stæmt RV og Rødt sia æ fekk stæmmerætt i 1979. Da stæmt æ på RV og stod på 5. plass på kommunelista te RV i Skedsmo kommune. Men nu gjænstår det å sjå ka valgresultatet føre te. Speinnanes!


Ska bli interessangt å sjå ka Rødt får gjennomslag fer på Stortinget i de næste fire åra!


Trykk på bildene for å lese mer om Rødts stortingsrepresentanter i neste stortingsperiode.

30. august 2021 — «STOPP VERDEN, JEG VIL AV!»


30. august 2021: Aill vi innordn ås framskrittet, men e det så sekkert at det e framskritt?

Da æ va i Bergen i begyinnelsa tå august, va det kuinnj QR-koda på mang tå restaurantan ruindt Bryggen. Rektignok e QR-kode ænkelt å bruk, men æ like'itj utviklinga: My dårlear service, ingen personle service, ingen variabla ferr spesielle ønska, fremmedgjøring og kelnera som bli redusert te (oft sure) servitøra. Og sjøl om det e vi som gjær jobben, så mærskes itj dét på prisan!

Ailt ska strømlinjeformas og gjørrås ænklast mule nu fer tida, men fer mang pærsona bli ailt bærre vansklear og gjær følk som «itj e heilt på nætt» og eildert følk usekker og trøng hjølp. Nu når ailt ska vårrå så effektivt, bli det te at mænnesket itj sættes i sentrum, og ting bli ailt fer lite pærsonle. Fer mæ føles det meir som ein slags «samling i bånn» med ein næsten uansteindig dårle service...

Vess det e nån som hi eit godt ferslag te ka vi kainn kaill «QR-kode» på norsk eiller trøndersk, så kom med inspæl! På ængelsk betyr «QR-kode» fer «Quick Response code». Så kanskje «hurtigkode», «hurtig-responskode» eiler «snåp-kode» eiller «mobil-snåpkode» går an??? Det må i aillfaill kuinn lages eit norsk eiller trøndersk ord som e lik bra som akronymet og anglifiserte «QR-kode»!

(QR-kode e ænkelt å lag sjøl — og vess ein bruke QR-skanneren på mobilen på koden nederst til høger i bildet, kainnj ein sjå originalbildet...)

8. juli 2021 — Deinn typiske nordmainn?


Fritt etter «Den typiske nordmann». Trykk på bildet for å se originaltegningen.

21. juni 2021 — Solsnu og årets længste dag


21. juni 2021: Solsnu i dag og onsdag 23. juni bli det det Sankthansfeiring i Dalen på Solvang 1.

I dag e 'e årets længste dag og såmmårsnu, eiller solsnu om ein villj, og kanskje bli det son hen i kolonihagen æ bur nu te Jonsokaften'? Uansjett: Ha ein fin sankthanskveild nu te onsdan!

Pærsonle hi ætj nån spesielle æ sku seindt på bålet, men det e mang som ein kuinnh ha seindt te Bloksberg!

26. mai 2021 — MANERA og normal følkskikk

«Manera» kainnj vel oversættes te «manerer, oppførsel; vedtatt sedvane»; kolles det e vanle, normal føkskikk og oppfør sæ blaindt følk; vis at 'n kjæm frå eit møblert hjæmm og kainnj vårrå eit æksæmpel te ætterfølgels...

Det bli rægna som dårle (bord-)manera og å sleik tællikken mens du et blaindt følk og å mosistøkker poteta og eta bære med gaffell'n i fint sælskap — og særle vess ein itj takka fer maten.
Eillers e 'e dårle manera og bainn eiller snakk høgt i kjerska, sitti med huva på inadørs, lesa mens du et, eta mens du hi huva på, eta saus med kniv, slafs i sæ maten, slursp i sæ drekke, knåppå (pråttå) nassikus, sitti å fis og rapp nemme matbordet, drekk kaffe tå tefatet, sitti hælv-naken ved mat-bordet, skol haue' i bordplata... Eillers skuill ongan ailder fersyn sæ føsst frå kak- eiller brødfatet! Da vart det smekk over fingran!

T.v.: «Ler dæ manera gut, oppfør dæ som følk!», sei du! Du som sett med puppa bar nemme matbordet!

Og eillers skuill ongan ailder avbryt når vaksifolk snakka, itj snakk med mat i muinn', be høffle om ting, itj bjynnj å eta før aill ha fått fersjynt sæ, itj gå frå bordet før aill va færdig med å eta, takk med hainnja og bokk eiller nei... Og sekkert my ainna!

12. februar 2021 — Darwins fødselsdag


12. februar aill år: Æ e IKKE i slækt med sånndre degenererte tuillinga!

Når 20 prosent itj tru på på koronavaksinen og hællvparten tå USAs befølkning trur at Trump vaint valget og mang trur at jorda vart ble skapt fer 6 000 år sia, e det kanskje å håp at Darwins evolu-sjonsteori får meir gjænnomslag!?

God jul 2020!


Nu sprer vi ås ruindt omkreng i leiligheta. Trykk på bildet for meir julegreia hen på hjæmmesida.


10. september 2020 — E det son vi vilj ha e?


Næ, son villj vi ittj ha e! Vi vil heiller ha det på G, på steill. Vi villj trives og ha det godt!

18. august 2020 — Muinnjbinnj koste skjorta!


18. august 2020: Muinnjbinnj koste skjorta fer tida. Rætt og slætt, dæm koste flæsk!

Ein kainnj blakk sæ på minnjer! Nu når det anbefales bruk tå muinnbinnj i rushtrafikken i Oslo og i dela tå Indre Østfoilld og mang trur at det også kainnj bli påbudt i heile Norge, hi ætterspørselen ætti muinnbinnj økt betrakele — og med det også prisan. Hi lest at prisen på «ækt» muinnjbinnj hi økt med bortimot ein tidobling — og det e heilt sjukt!

Det mijnste vi nu kainnj ferlang e at regjæringa går in og pålægg apotekan å bruk fastpris! Men son e kapitalismen! Hørre dåkk itj nå meir frå mæ om det henne, så e det vel æ som hi fått muinn-kørg!

7. august 2020 — I disse koronatider må'n hoill haue kalt!


4. august 2020: Prøvd mæ som ølselgar foran Grand Café, men vart jåggå bort tå dørvaktin.

Ein ska itj spøk fer my tå koronaviruset, men ingen ting e for galt at'n itj kainnj lag litte tuillåt humår ut tå'e.

På tirsdan prøvd æ å sælg det trønderske ølet Dahls øl på Karl Johans gate. Prøvd å stillj-mæ opp utafer Grand hotell, men der tok det itj læng førri portøran kom og jåggå mæ. Så da pakka æ fort sammen og fløtta mæ opp te Studenterlunden kor æ fekk stå ei stuinn førri æ fekk hør at politiet va på vei. Men som vant gatesælgar greid æ å uinngå å bli arrestert: Fer førri politiet komm-ferbi, hoill æ haue' kalt og hivd ølet nirri einn frysar og læsst som æ sælgt is...


Så æ fløtta mæ opp te utafer Studenterlunden litte længer opp i Karl Johan.


— Skal det vårrå ein is? Fer ein må verskele prøv å hoill hauet kalt i disse koronatider!

24. juni 2020 — PÅMIJNNELS OM AT DET SNART E JUL!


24. juni 2020: Ha ei fin førjulstid! Trykk på bildet større bilde på min konto på Google Foto.

24. juni: Jonsok. Har sjett på Facebook at fleir påmijnne ås om at i dag e det kuinn eit hælvt år te julaften. Ja, det e vel greit å forbered sæ litte te jul! Hi dæffer begyint mine egne juleforberedelsa nu når det lakker og lir mot jul! Ha ei fin førjulstid!

21. juni 2020 — Ekkåinnjbesøk i Odins hage!


21. juni 2020: Ekoinnjbesøk i Odins hage på Solvang kolonihager, avdeling 1 i Oslo.

Hi du sjett nå'n teillbjønna i det siste, du? Æ hadd ein teillbjørn i føggelmatarn e i dag. Trivele å få besøk tå sånndre nussele skapninga! «Mett» ekoinn hi æ døpt «Nusse» — og så e'e bra nussele også, da!

På Røros kaille dæm ekorna fer «tallbjørn» og ainna namn på ekorn i Trøndelag e 'ekoinn', 'ikorn' (ikonn) og 'trebjønn'/'trebjørn'. I Verdalen sei vel dæm flæstan 'ekkånnj' og 'ekoinnj'. (Vanskele å skriv!) Ska prøv å finnj fleir trønderske ord fer 'ekorn' med tida...

Hen hi du hværtfaill aill bildan æ tok frå ekånnjbesøket på høtta mi 21. juni 2020 (på bokmål). Og på min konto på Google Foto hi æ lagt-ut mang bilda frå ekånnjbesøk på parsellen min, Odins hage frå juli 2012 fram te med 21. juni 2020...


21. juni Nussele «Nusse» på besøk i Odins hage på Solvang kolonihager, avdeling 1 i Oslo.

26. mai 2020 — Godt nyitt frå Folkehelseinstituttet!


«Fekk» hen gladmeillinga frå ein godkar i FHI i dag! Take Care!, som det heite på godt trøndersk.

Ein ska itj spøk fer my med deinn ferfærdele koronapandemien, men litte spøk tøle vi. 30. april vart regeln om to meter avstainn redusert frå 2 te 1 meter, og det vart åpna ferr arrangemang på offentle sted fer maks 50 pærsona. Vi Trøndera e kjeint fer å vårrå litte sjenert tå ås og heill litte avstainn — og e kanskje litte impulsiv, heilt te vi får tænkt ås om!

Men vesst det bli nå tå f-æks. «Spelet om heilag Olav» — også i år, villj æ tru at det bli bra sekt te scenen i hvertfaill!

11. april 2020 — Ha ei fortsatt fin påsk!


Ha ein fin påskaften! Ein må improvisér litte når ein itj kainnj gjørrå det ein hi tænkt i påska!

Hørdd ein fin ein i dag: Så va det jazzmusiker'n som mesta aill intækt ferdi aill påskekonsærtan som va planlagt vart avlyst på gruinn tå koronapandemien. Så nu må'n bære improvisér framover!

6. april 2020 — Ha ei fin påsk!


6. 4. 2020: Kontraskjæret ved Akershus festning. Har ein kjeinning frå Bergen hen i Oslo som
sei at trønderan e trivligst når dæm bur i Trøndelag! Takk det såmmå, sei æ! Ha ei fin påsk!

Det e my ein kainnj skryt tå når ein e trønder: Isadora f.eks.!


Magnus Hestegrei synger sin egen sang «Isadora». Flotte bilder og veldig fin musikk!

TRØNDERSKE ORD og VEINDINGA
Mang tå tingan på henn sida e heinta frå ting æ hi lagt ut på dialæktgruppan
«Heimbrøgga oL og uttrøkk» og «Ord og uttrykk fra Verdal» på facebook
.

10. mars 2020 — Pess i boksa fer å hoill varmen


Det e aillder lurt i å pess i boksa fer å hoill varmen! Fer det kainn få uveinta biæffekt!
Og det som synes lurt, hi kort verskning eiller fungere heiller dåle på længer sekt!

8. mars 2020 — Den Internasjonale Kvinnedagen!


Kvinnekampen tar aillder slut! Trykk ruindt omkreng på bildet fer å få opp lænka te artikla om Kvinnedagen, Mannsdagen (som vi itj trøng!) og «min» organisasjon, Kvinnefronten.

29. oktober 2019 — El-sparkesykkelforrurænsing


Det e bêr med ein ordentle tråsykkel te begjær einnj hænslængte tråsykla te besvær!

Det e enormt mang el-sparskesykla ruindt omkring hen i Oslo fer tida og det legg fuilt tå «el-sparska» hænsløngt på både tænkele og utænkele plassa. Hen e to bilda æ tok i går på Karl Johan hen i Oslo.

Såg også ein ønger «el-sparkesykkelidiot» i fin dress og spisse sko i hjørnet Grensen/Møllergata i går som kjørdd på rødt lys mens 'n sjekka mobilen samtile! Rart at det itj e einda fleire ulykka, fer hen i Oslo hvertfaill, så suse elsparkesyklistan ferbi dæ — også når du går på fortauga og ane fred og ingen fare!

Men kainnj nån hjølp mæ med eit godt trøndersk ord fer hen galskapen. Nån nye oL hi æ jo tænkt ut sjøl: «el-sparkesykkelterrorist», «el-sparkesykkelgærning», «el-sparkesykkelfersøplar», «el-sparkesykkelidiot» og el-sparkesykkeltuilling» Skuilla vel hatt nån litte ænklar og kortar oL!?? Kanskje «el-sparkar» e greittj nok!?


Karl Johans gate, Oslo: FY, Stygt og trist å se på! Trykk på bildet for å se hele historien.

21. oktober 2019 — Fare på færde! Sjå opp fer farle trafikainta!


Pass opp fer farle bilista, mopedista, motorsykkelista, syklista og og livsfarle fotgjængera! Før
musa over bildet for å få opp eit «trafikkskilt» med ein like trafikkfarlig situasjon i gatebildet.


Men også småunga, raggera, rånera og fuille følk kainnj vårrå farle i trafikken!

22. august 2019 — Ka e ein kveitnakk?


— Idiotisk kveitnakk! Koffer hi du hængt dasspapiret på utsida tå dassdøra?

Ein kveitnakk e nok eit heiller støgt trøndersk skjeillsord som kainnj bety nåkkå i såmmå leia som tosk, idiot, fehau, kveithau, sauhau, tommskaille, toskhau... Vi hi også ord som gnættnakk (gjærrig-per, grådigknarsk) eiller tosknakk (idiot)... Sjøl plages æ oft med stivnakk!

På 70-talet på Grønland politikammer i Oslo hadd vi ein stor og tjokk politimainn som vart kailt fer «Fleskenakken» — eiller som æ sa;«flæsknakken». Hainnj va mæst kjeint fer å vårrå ækstra brutal — og at'n banka opp ongdommen fer å vårrå sekker på at det vart følk tå dæm!

13. juli 2019 — Det e my som kainnj bli eit pængsluk


Stortingsgarasjen: Eit pængsluk av dimmensjona og på linje med ein Mong!?

6. juli 2019 — Karsksalg på Torget i Drøbak?


Fotomontasje med litt tull og tøys fra Torget i Drøbak.

Æ e medlæmm tå Facebook-gruppa «Mimregruppe for ørabyggi og ainna verdalinga», og der hadd dæm eit bilde tå ein logo tå «In'Trøndelag karsklag». Det e nok ein del år sida æ smakt karsk nu, men morsomt med litte mimring.

Fer nån år tebake va det fleir som vart bliinnj eiller te og med dødd ætti at dæm drakk druebreinnvin utblainda med metanol. Så druebrennvinet e heiller itj så populært længer, ferståele nok. Hen sjer vi ein tuillåt fotomontasje med ein egenmekka logo og dypetsninga fra bl.a. Galleri Havstad og Avis-tegnernes hus i Drøbak.

29. juni 2019 — På besøk i Avistegnernes hus i Drøbak


Drøbak, 29. juni 2019: Son kainnj det gå vess en itj passe sæ fer nætt-troilla på Facebook!

22. juni 2019 — Det e biverskninga med så mangt!


Ja, som kainnj det gå!

Det finnjes mang synonyma fer ordet «biverskning': bivirkning; sekundær, oft utesekta eiller uønska følge, konsekvens, resultat, ringverskning, spor, sekundærverskning, verskning…

Det kainnj gi mang biverskninga (følga, reaksjona, sekundæreffækta, sideeffekta) tå å eta fer my «junk-food», eta fer my godta, drekk fer my alkohol, dop-sæ ned, liggi fer my på soffan,trim fer lite ... eiller vårrå avhængig tå stærsk medisin…

16. april 2019 — Æ hi det som plommen i ægget!


16.04.2019: Fotofekling frå Botanisk hage på Tøyen i Oslo: Ha ei fertræffele fin påskehælg!

Tænk koffert


Ill.: Un bon viant. Postkort av ukjent kunstner rundt 1900. Les mer om kofferttænkning.

Nu vart dæm bra skræmt, ja!


Itj fårrå nålles, så du itj skræmme følk eiller uhæppe dæ sjøl!

Poltur te Trondheim


Originalfoto: Erik Olsen. Trøkk på bildet for å lesa mer om polturen te Trondheim.

31. desember 2018 — Godt nyitt år

Godt nyitt år og tid fer fer ættertanke...

(Fritt etter Alf Gjersing, Verdalingen 24/6-2000)

Du skjønne kanskje mett korte namn,
æ som levve i følks håp og savn.
På kontoret hi æ min faste gang,
og på gata færdes æ da'n lang.
Æ avgjær avgang fer tog og fer trikk,
og minnje om dåggå og år som gjikk.
Og æ heill orden på rytme og takt.
Men glømme du mæ, må du vårrå på vakt.

Fer, æ e tida, deinn her tida som går,
mainn sei om mæ at æ læge aill sår.
Og mang gonga sei følk — at tida e lang,
innjte mainn sei, «det va ein gang».
Men, ætti at mangt har gått — og blitt bort,
sei følket, «koffer gjekk ailt så fort?»
Stadig på færde i liv og i død
og sjer følks gleda og sorga og nød.

Sammen med ungdommen går æ på fæst,
og æ e gammeltfølks ensomme gjæst.
Æ e ein sommår, høst, vintjer og vår,
døgnet som pulsere, og tima som slår.
Æ e tida, aill dæm åra som går,
my fortar einn ka flæstan ferstår.
Men frå øst og frå væst — frå nord og frå sør,
så sei mainn «— va det nu så likar før?»

24. juli 2018 — Tørskesåmmår i Sør-Norge


Nu hi vi deinnj værst tørsksåmmårn sia sjuogførreti! Stakkars bønder og aill ainner som lir!
Og i deinnj sist tida hi vi hatt mang skogbrainna i Norge, Sverige og akkurat når henne skrives
e det mang store skogbrainna i Hellas mens det rapporteres om over 70 døde pærsona. Trist!

Tørskesåmmår?
I år hi vei deinnj varmast såmmårn sia 1947 — og bønder, to- og firbeinte og insækt slit hardt i hen ekstremvarmen som breinne ailt vækk! Og mang plassa i Norge og Sverige hærje det skogbrainna.

Det finnjes så mang namn om (langvarig) rægnvêr/styggêr osv. Men æ greie itj å finnj eit einest synonym på 'tørskesåmmår' eiller «'tørkesommer» som det heite på bokmål. Akademisk ordbok fer-klare «tørkesommer» med «sommer med stor tørke». Men vi kainnj vel vårrå meir kreativ og lag nån nye oL. Kanskje finnjes det mang oL også? Vi kainnj sjølsagt sei «ekstremsåmmår» — men det kainnj jo vårrå både ein ekstrem varm og god såmmår eiller ein kaild og rægnfuill såmmår. Uansjett; Stakkars bønder — og stupvarmt fer to- og firbeinte vesen — i hen unormale ekstreme tropevarmen!

Men! Ætti å ha fundert litte på henne nån tima og spurdd om nån kuinnj hjølp mæ, kom æ fram te det henne: Ja kanskje det går an å sei nån tå dæm «nylaga» orda hen: 'brunsviddjsåmmår, 'knusktør-såmmår', 'skogbrainnsåmmår', 'solsteiksåmmår', 'solsviddjsåmmår' eiller 'svartbreintjsåmmår'???

Fer mang tå bøndern bli såmmårn hvertfaill eit svartår! Desvværre!

Eillers hi vi på trøndersk mang meir og minner gode oL med såmmår i: 'badeversåmmår', 'brainnbil-såmmår', brasåmmår', 'brunsviddjsåmmår', 'bysåmmår' (Bergen- Oslo-…),' ektremsåmmår' (både god og dårle), 'finsåmmår, 'finsåmmår', 'finversåmmår', 'godsåmmår, 'godversåmmår', 'kaildjsåmmår', 'knusktøsåmmår', 'medtsåmmår', 'pilssåmmår, 'rægnsåmmår', 'rytsåmmår', 'rægnverssåmmår', 'røyt-såmmår', 'sein-såmmår', 'sjænnsåmmår', 'skogbrainnsåmmår', 'solskjænnssåmmår', 'stupvarm-såmmår, 'tilesåmmår', 'tropesåmmår', 'tørskesåmmår, 'tørsåmmår', 'uårsåmmår, 'svartårsåmmår', «Sydenver-såmmår', 'utendørssåmmår', 'varmsåmmår' og sekkert mang-mang fleir.


Fint hen, men snart tørske ailt bort! Og bli det itj rægn nu snart, så lægg æ med i frysar'n!!!


Vi i korrekt ur av delingen gjær ailt fer å be kjæmp skrive feil!

< Trønderske ord | Trønderske ord 2018 og tidlear >

Diverse trønderske ord og vendinger
BILDER:

17. mai 2018

Nasjonalbibliotket
har digalisert:


Trykk på bildet for å
lese hele boka på
Nasjonalbiblioteket

Og koffer itj?


Trykk ovenfor for PDF-fil

Latinsk ordliste

Husregla uinner
viktige fotbaill-kampa

Influænsa


Olav den hellige
på Stekstad

Moro med
ord og uttrykk!

Inntrønderordboka

ORDLISTE
fra Hitra

POAS Dialektside


Kjærringhærsk

Trøndersk Quis

E du god
på trøndersk?

E du god
på trøndersk?
(del 2)

Se flere
Trønderquiz


Et vilt liv med
Jens Kvernmo!

TRØNDERMUSIKK!

Livets glade gutta
Trøndersang, syngi
tå ein «utlænding»

Asmund Bjørken
Frøsøminner...


«Pængsluk»


Farle fotgjængera


Fårikålens dag!


Mye å finne for ein trønderpatriot på Steinkjerleksikonet!

Diverse trønderske ord og vendinger

...................................................................................................................

<<< Start | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | Fotosketch | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder | Trøndersk >>
.....................................................................................

Diverse trønderske ord og vendinger