Diverse morsomheter, tull og tøys
Jøssingvitsa
Jøssingvitser
Oppdatert: 21.06.2021


Moro med språk!


Trøndersk ordlest
(PDF)
Stor fil — bruk PC!


Trøndersk ordlest i
Excel-format

Utdrag frå ordlesta

Nasjonalbibliotket
har digalisert:


Trykk på bildet for å
lese hele boka på Nasjonalbiblioteket

Oversikt over alle
utgaver av boka

På bar i
trønderhovedstaden


| Fotofekling | Influænsa | Jøssingvitsa | Trøndersk kanon? | Trønderskrøna | Utdrag ordlesta |
.......................................................................................................................................................

NOEN JØSSINGVITSA FRÅ 2. VERDENSKRIG

Tegninger fra «I krigshumør - Trønderskrøner og vitser fra åkkupasjonsårene»:

Trykk på bildene for å se originaltegninger i «Trønderskrøner og vitser fra okkupasjonsårene»

Do
Veit du koffer Hitler trives så godt på do?
— Jo, hainn har ein ækkel brun masse bak sæ!

Navnebytte 1
Ein bonde kom te sorenskriverar'n i bygda og sa at'n gjærn villja byitt namn.
— Hva er det De heter da? spurdd sorenskrivera'n.
— Æ heite fer Vidkun Lortbekken, sa bonden nåkkå beskjæmma.
— Ja, da e det ferståele at de gjerne vilj ha eit ainna navn. Hva kunne De tænkt dem i stedet da?
— Æ vilj gjern byitt te Ola Lortbekken.

Navnebytte 2
Adolf Schmutz søkt sorenskrivar'n om å byitt namn.
— Ja, med etternavnet «Schmutz» e det vel fornuftig det. Hvilket etternavn vil du ha da?, spurdd sorenskrivar'n.
— Nei, nei! «Schmutz» e bra nok det! Det e no heilst fornamnet æ vilj byitt, æ da!

Førerkort
— Veit du koffer Quisling har reist te Tyskland?
— ???
— Hainn har reist fer å forny førerkortet sett!

Frimærsket
— Veit du at det skal gis ut nyitt frimærsk med bilde tå Quisling? sa Nils te kjærringa si, hu Åsta.
— Nei, det hi-ættj hørdd. Når kjæm det ut da?
— Veit itj. Utseindelsa e vesst utsatt, fer ingen kainn bli enig om kolles si ein ska spøtt på!

Inspeksjon
På eit sinnsykeasyl i Trondhjæmm va det stor ståhei her om da'n. Fer Quisling va veinta på inspeksjon og pasientan hadd fått stræng beskjed om å løft høgerarma og hæls med ordan «Heil og Sæl».
Da Quisling ankom spisesalen, stod pasientan på geledd og i stiv giv akt.
— Heil og Sæl, sa pasientan i tur og orden.
— Heil og Sæl, sa «Føreren», og verska godt fernøgd der hainn gjekk frå pasient te pasient.
Men sistemainn' i rækka hælst itj og såg bære ned i gølvet.
— Hvorfor hilser ikke du da? spurdd Quisling bryskt.
— Nei æ arbe hen, æ, og æ e itj gal, æ, sa pleiar'n.

Møte på Folkvang
Det lokale NS-laget på Verdalsøra hadd tillyst møte på samfuinnshuset Folkvang på Øra, men ingen frå lokalbefolkninga møtt. Da NS-følka kom ut tå møtelokalet, va det bindji fast ei fraukjærr te bil'n nazi-bermen hadd kymmi med, og på kjærra va det fæsta ein lapp kor det stod: «Her har dere i alle fall én tilhenger.»

Arbeidsledigheit uinner krigen
Det va eit slags følkmøte på Verdalsøra og ein tå dæm lokale quislingan hadd ordet:
— Ein ting kainn ittj jøssingan bortforklar, og det e at dæm tyske styresmaktan hi avskaffa arbeidslausheita! sa nazisten i propagandatalen sin.
Da reist gammellærar'n sæ og sa:
— Æ har sjøl uinnervist dæ på skolen, æ. Så du skuill vel våttå frå Snorre-sagan at treillan aillder va arbeidslaus!

Annonse i Aftenposten på slutten av krigen
«Har Hirduniform, ønsker robåt med lange årer.» Bill. merk. «Hurtig avgjørelse.»

Hitlers siste daga
Like før Hitler tok sjølvmord så'n Himmler i øya, og fekk straks Rommel i magan, Hess i hæsjen og Göring i buksa.

(Ovenstående vitsa e IKKE heinta fra «I krigshumør - Trønderskrøner og vitser fra åkkupasjonsårene»)

Diverse trønderske ord og vendinger
BILDER:Nasjonalbibliotket
har digalisert:


Trykk på bildet for å
lese hele boka på
Nasjonalbiblioteket

Og koffer itj?


Trykk ovenfor for PDF-fil

Latinsk ordliste


Olav den hellige
på Stekstad

Diverse trønderske ord og vendinger

...................................................................................................................

<<< Start | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | Fotosketch | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder | Trøndersk >>
.....................................................................................

Diverse trønderske ord og vendinger