Diverse morsomheter, tull og tøys
Trønderskrøna
Trøndervitsa
Oppdatert: 21.06.2021


Utdrag frå ordlesta

Nasjonalbibliotket
har digalisert:


Trykk på bildet for å
lese hele boka på Nasjonalbiblioteket

Oversikt over alle
utgaver av boka


| Fotofekling | Influænsa | Jøssingvitsa | Trøndersk kanon? | Trønderskrøna | Utdrag ordlesta |
.......................................................................................................................................................

UTVALGTE TRØNDERSKRØNA
Omskyrri eiller vanle slitasje?


Ein ska kanskje itj spøk med det å vårrå «omskåret» - eiller 'omskyrri' som mang sei i Trøndelag.
Omskjæring e eit kirurgisk ingrep på jeinta og guta. men ingrepet e eit ikkemedisinsk - og dermed
heilt unødveindig ingrep - les overgrep og kjønnslæmlæstels! (Tegningen er «lånt» fra Internett)

Deinn trønderske pasienten te lægen: - Næ, æ e itj omskyrri, næ! Det henne e bærre vanle slitasje!

Per I. Svingen frå Verdal'n
Hainn kjeinningen min, hainnj Per I. Svingen frå Verdal'n fløtta fer ei stuinn sia ned te Oslo og gjekk ruindt frå supermarsked te supermarsked fer å søk-sæ arbe. Og henne e historia akkurat som'n fertældd det sjøl:

«Æ trur æ hadd virri inom ei ein fæm-sæks supermarsked før æ fekk napp på arbe. På «Stor-Oslo Super» der dæm hi ailtj mule rart, fekk æ aillernådigst lov te å snakk med sjæfen sjøl.

— Har du noen selgererfaring?, spurdd kjøpesentersjæfen mæ:
Æ svårrå nu som saint e:
— Njaaaa, jooo, æ hi nu arbeiddt som sælgar i heimbøgda, nån år da.

Ætti å ha lagt fram nån attæsta, snakka litte fram og tebake, vyrti vist ruindt i heile supermarskedet og ætti at'n hadd spurdd mæ om ailt mule rart, så syntes'n tydeleligvis at æ verska trivele, litte frampå og verska brukanes som sælgar. Så hainnj bestæmt'n sæ fer å ansætt mæ, i sportsavdelinga — på prøve.

— Du kan begynne i morgen tidlig, sa'n.
— Jeg kommer ned etter vi har stengt i morgen kveld og ser hvordan du har hatt det første dag på jobb.
— Greittj fer mæ, æ ska gjørrå så godt æ kainnj, æ, svardd æ.

Ætti stængetid kom sjæfen ned te avdeling mi, akkurat som hainnj lova da'n før.
— Hvordan ble salget, hadde du bra salg?
— Næææ, det vart bærre eitt salg, men det vart nu ganske greittj, må æ vel sei, svardd æ.
— Bare ett!, sa sjæfen feruindra. Selgerne våre bruker å gjøre mange salg på en arbeidsdag. Hvor mye penger er det snakk om da?
— Øøøh, lætt mæ få summér litte. Øøøh, det bli ein million ni huinner og øilløv tusen eitt huinner og ått og trætti krona, svardd æ.
— 1 911 138 tusen kroner! Hva var det du solgte? sa sjæfen og bærre stod der og måpa!

— Først så sælgt æ'n ein liten feskkrok, så sælgt æ ein meillomstor feskkrok. Ætti det fekk æ'n te å kjøp ein styggstor feskkrok. Og så vart det jo eit fesksnør og da trøngt'n jo ei fesktang — og ei sneill. Da æ spurdd'n kor hainnj hadd tænkt sæ å fesk, svardd'n at hainnj sku neåt Hvaler. Og da sa æ, som saintj e, at'n heilt sekkert trøngt ein båt tå nå slag. Så da gjekk vi sammens te båtavdelinga. Der fekk æ sælgt deinnj båten som du visa mæ i går, deinnj på tilbud, ja deinnj med to døbble påhængsmotora. Men ættipå vist 'e sæ at bil'n hainnj kom med, ein liten Honda Civic, itj klardd å dråggå nybåten, så da mått æ ta-me'n ned te bilavdelinga, da. Og der fekk æ overtældd'n te å kjøp ein Honda firhjulstrækkar.

Sjæfen, som nu va i sjokktilstainn, sa da te mæ:
— Så du mener altså at en mann kom inn for å kjøpe en fiskekrok - og du greide å selge ham både en båt og en bil! Ikke dårlig!

— Næ, næ!, sa æ. Hainnj kom in i butikken og spurdd om kor hæn hainnj kuinnj få tak i tamponga te kjærringa si. Og da svarrd æ'n at hainnj lik godt kuinnj fårrå ut å fesk, ættersom hælga uansjett va ødelagt!»

(Trønderskrøn hørdd på puben - og gjænskrøna tå Kurt Evert)

Begravels
I begravelsa va ingen heilt sekker på dødsårsaken.
— Men va det ingen som heinta ein læge da?
— Næ, å dau, det klardd'n sjøl!

Deinnj tredje (trea) Verdalsuløkka
Som kjeint va deinnj føsst' Verdalsuløkka Verdalsraset, og deinnj ainnera va at Verdalsbruket vart sællt.

Det hadd kymmi ein ny apoteker på Verdalsøra, og ein tå ørabyggin træffe på nabo'n og spør:
— Kolles e e med deinnjder nye apotekarn. E e nå råd fer å få sæ ei flask hos'n, monn tru? ?
— Næ, de' trur æ e plent umule, sa nabo'n. Hainnj ska vårrå aildeles avholdsmainnj, deinnj kar'n!?
— Ja, va e itj det æ skjønt! Der har vi deinnj t r e a Verdalsuløkka!

På det siste
Kona låg på det siste og presten kom på besøk te 'n Bjarne for å gi'n nån trøstens ord.
— Æ trur nok Vår herre snart kjæm nu og tar 'a med heim te sæ, Bjarne!
Bjarne tænkt sæ om og sa
— Ja, ja, hainnj får nu gjørrå som 'n villj, men æ e sekker på at'n vilj anger sæ!

Det va itj my det, næ!
I 1930 va det my fintfølk i Verdaln i ferbindjels med 900-årsjubileet fer slaget på Stiklestad.
Ein Stekstadbon' som hadd hæst skyssa ein prominent præst ned te stasjon', men det gjekk litte langsomt. — Du må kjøre fortere, vi kommer for sent til toget, sa præst'n.
— Det ska itj bli my det, næ, svardd bonden.
Så kjørdd dæm ei stuinn og ved Haug byinnt præsten og bli urole.
— Vi kommer for seint til toget på denne måten!
— Det ska itj bli my det, næ, sa Stekstadbon'. Da dæm svingt ned Væktergata hørdd dæm toget - og da dæm svingt ut te vænster i Jernbanegata såg dæm at Trondhjæmmstoget gjekk.
— Der ser du, vi kom for seint til toget, sa præst'n morsk.
— Ååå, det va itj my det, næ!

Annonsering sjett på Facebook
«TO BILLETTER TIL CUP-FINALEN!
Æ har to billætta te årets cupfinale i fotbaill. Desværre vesst 'ætj da æ kjøft billættan at kampen feill på såmmå dato'n som byllupet vårres. Så vess nån e interessert, så ta kontakt!

Bryllupet ska stå i Stiklestad kirke, og dama heite Tone.»

(Fritt etter Helene Uri, «Hvem sa hva — Kvinner, menn og språk, Gyldendal 2018)

Rask i replikken
På ein gård oppi Verdala traff-det sæ son at tausa og drængen gjekk samtile på dass. Ja da, det va jo en skillevægg imilljom, så dæm va da kvar fer sæ. Drængen får slik løst te å kjik litte på tausa og stekk hauvet ned-gjænnom hølet. Men ut tå det ainner hølet, får'n sjå det nysgjerrige fjæset te tausa.
— Øøh, kainnj du sei mæ kor mang klåkka e? spør drængen.

Speilet (Spiggilet)
To fyillika gjekk i parsken. Plutsele fainn deinn eine eit spiggil på bakken, tok det opp og såg i det. Det e nå kjent med hainnj der, men æ kainnj itj husk kor æ hi'n ifrå, sei'n... Deinnj ainnern tar tak i spiggile, sjer i det og sei: Det e jo mæ, din idiot!

Hainn Kjell, hainn Kjell!
Hainn Kjell hadd virri på fæst ilamme nån kammerata. Da hainn kom-heim på natta va'n god og fuill, rætt og slætt styggfuill. Hainn låst sæ fersektig in fer å itj vækk kjærringa. Men da 'n skuill gå opp trappa te 2. etasje, bomma'n støgt på føsst trapptrinnje' og ramla bakover og havna på rauva med eit brak. Dæm to whisky-flaskan hainn hadd i baklomman knustes og ræsten som va igjænn på deinn eine flaska rainnt utover gølve'. Men hainn greidd å dæmp hyle' som kom, drog ned boksa og såg at det rainnt blod nedover bægge låran.

Så hainn forta sæ in på bade' o g fainn fram nå plaster. Så snuidd'n sæ og kika sæ i speile' - og klardd nu på ein eiller ainna måten å plaster rauva. Så gjekk'n i gangen og prøvd å tørsk opp whisky-skvætten som låg på gølve' og kosta opp glasbitan frå flaskan som hadd knustes.

Ætti kvart, ætti å ha sitti ei stuinn på ein puff i gangen og kvila sæ litte, klardd'n å kåmmå sæ opp trappa, fekk tå sæ klean som'n la fint i sammen på ein stol - og greidd omsider å kårrå sæ te sængs.

Da'n derpå våkna'n med ei ferfærdele haupin' - og at kjærringa stod ved sia tå sænga og såg støgt på'n.

— Du va bra fuill i natt! bjæffa kjærringa.
— Næmmen, kjære, kolles kainn du sei nåkkå sånt??? Æ tok bære nån få pils nedpå puben og da æ kom-heim, lessta-æ mæ stillje in så æ'tj skuill vækk dæ!

— Å, ja! Men ka skyildes dein ulåste ytterdøra, glasbitan i føsstetasjen ved sia tå trappa, whisky-lokta i gangen, blodsporan på bade', ræstan tå to knuste whisky-flaska i kjøkenvasken, blodflækkan oppi sænga, klean din som legg i ein dong på gølve' og dæm illjraue augan du hi akkurat nu?!

— Ka du sei, kjære! At æ hi raue auga om mårrån skyildes jo høysnuen æ hi nu om såmmår'n! Og ræsten tå det du sei kjeinne æ itjnå te!
— Nææ, du gjær vel itj det, du næ! svårrå kjærringa.
— Du kjeinne vel itj te aill plasterlappan på spiggiln på bade', heiller du?!

(Trønderskrøn sjett på Internett, og skrøna litte meir tå - tå mæ.)

Avsides!
Hainn xx ifrå Nord-Vera va ein gong på 70-talet og besøkt barnbarnet sett i Oslo. … Da hainnj va trøgt tebake i Vera vart’n spurdd om kolles det va i Oslo.
— Jo, i Oslo va det store bygg, jævlig my følk og enormt te trafikk. Men, men du værden så avsides det låg!

Det går opp og ned hen i livet
Det går opp og ned hen livet. Det e vel dæffer det e så mang tå ås?

Godt vant!
Barnehagen va på besøk på ein bongård, og da ein tå barnehagesmåknøttan villja våttå ka som dengla meillom beina på hæsten, svardd barnehageassisteinten ganske så bryiddj:

— Å, det denne! Næ, det e ittjnå tå betydning.
Men da veindtj bonden sæ mot 'a og sa:
— Jasså, frøken, da e du sainnele godt vant!

My rart som kainnj skje når du plokke opp haikera!
Plukka opp ein haikar i dag tidle fer å vårrå grei!
Hainnj spurdd-mæ kolles æ tusja og ta opp haikera, hainnj kuinna jo virri ein serimordar! Æ svardd'n med at sjansen fer at det skuillj sitti to seriemordera ved sia tå kvareinner i såmmå bil'n mått vårrå heiller minimal. Og trur du'tj at'n da hoill'n kjæft ræsten tå tur'n!

Ole og biskopen
Fer læng sia atet kom det ein biskop te Verdal'n fer å hoill kveildspreiken på litjjulaften i kapællet på Bakketun. Mens 'n rusla ruindt på Øra fer å prøv å finnj eit posthus, så møte 'n på hainnj litj-Ole.
— Kan du fortelle meg hvor Posthuset ligger?
Litj-Ole ferklardd 'n at det låg på Minsås plass og kor 'n skuillj gå hæn.
— Mange takk! sa biskopen.
— Vet du, jeg syns absolutt at du skal komme til kapellet nå i kveld for å høre min kveldspreken. Så skal jeg fortelle deg hvordan du skal komme til himmelen!
— Og det skal DU få mæ te å tru! Du som itj klare å finnj vei'n te Posthuset ein gong!!!

Heilt ålein
Det komm ein præst ferbi ein koinnåker som stod og bølga fint i vinndja der det før va urødda utmarsk. Præsten veindtj sæ mot bonden som hadd rødda fram åkern og pløggd og sådd, og snakke te’n på præsters vis:
— Det er en særs vakker åker du har fått til ved Vårherres hjelp!
— Å ja, svardd bonden, men du skuill nu sjett kolles det såg ut hen da hainnj styrdd heilt ålein!

Takt og tone
En gutteklasse I Trondhjæmm vart uinnervist i takt og tone, og lærarn stilt gutan følganes spørsmål:
«Tænk dåkker at dåkker e nån år eilder, dåkker har truffe ei pen, kultivert trondhjæmmspi og ska spis meddag hos foreildra heinnes. Tænk dåkker at dåkker plutselig må ein tur på toalættet - Kolles villj dåkker ordlægg dåkker?
— Unnskyld mæ, æ må ut og piss, sa lille Ole.
— Nei, det lyd både plumpt og udanna. Har nån eit bedre forslag?
— Unnskyld mæ, æ må ein tur på dass, sa lille Atle.
— Nei, det hærre va itj nåkkå særlig bedre - ein bruke ikke ordet "dass" ved middagsbordet, sa lærarn. - Har du eit forslag, Per?
— Da si æ te jeinta «Min kjære, kainn du uinnskyld mæ eit øyeblikk? Æ må ut å væksel håinndtrykk med ein gammel vænn, som æ håpe æ får presenter dæ fer like ætter meddan.»

Viktor frå Verdalen
Det va dårle med arbe I Norge og på Verdal'n på 1930-tale' og hainn Viktor frå Verdalsøra fløtta te Paulsbo utafer Seattle i USA og slo-sæ ned der - eiller «Litle Norway» som følk i Paulsbo kailttj by'n. Der vart'n vænn med to svænska som'n oft gjekk-ut på bar og tok sæ nån øl i lamme.

Av heilt ukjeinte gruinna så dødd'n Viktor — men dæm to svænskan gjekk på bar'n igjænn like ætti begravelsa.

— Han var mycket rar han där, Norrbaggen!
— Hur då? spurdd deinnj ainner svænsken.
— Han hafte twå røvhøl!
— Hur vet du det?
Varje gång vi kom i baren sa barkeeper'n: — Ah, her comes the Norwegian with the two assholes…!

Bonden og høylasset
Præsten va og gjekk sæ ein spasertur like ætti søndagsgudstjenesta og møtt-på ein bonde som satt oppå høylasset mens 'n kjaul in høy.
— Du skal holde hviledagen hellig, tenke på Gud og du skulle vært i kirka på gudstjeneste du, sa præsten litte bøs i målet.
— Ja da, veit jo det da, men æ fainnj-ut at det va bêr at æ satt på høylasset og tænkt på Gud einnj at æ satt i kjerska og tænkt på høylasset!

Med heinnern i kors
Det va ein præst som va ut ein tur i soknet sett fer å besøke dæm eildstan i greinda. Hainnj kom omsider te eit eilder æktepar som såg ganske sprek ut. Præsten va meir tå den nyfikne typen, og spurdd kjærringa om dæm hadd nån barn.
— Vi hi 12 onga, sa kjærringa.
— Ohoi! Da hi du sainnele itj sitti med heinnern i kors, du næ! sa præsten.
- Å, næ. Itj me fotan heiller! svårrå kjærringa.

Brøstsvømming
Det va svømmestævne nemme kaia p
å Hylla, og det va møtt fram myttji følk fer å sjå på. Da det bli ropt ut «50 meter brystsvømming for damer», vart kaillan ivrig, og det va særle ein som villja sjå litte meir einn dæm ainneran. Så hainn brøyta sæ fram, gjekk heilt utpå kaikanten og stiljtj-sæ der. Men da hainn hadd sjett på deinn der brøstsvømminga ei stund, snudd'n sæ mot ræsten tå publikummet og sa:
— Det e bære joks og fainteri — ailt i hop! Dæm bruke bættere-mæ arma'n, dæm der førkjlærvan!

Storfesk på kroken
Lille Petter kjæm strigråtanes innj i huset. Mora hainnes spør ka som hi skjedd.
— Æ og pappa va nættopp ut å feska, fekk 'n hulka fram. «Så fekk 'n ein kjæmpestor fesk på kroken. Deinn var såååå stoooor», sa 'n mens hainnj vist det fram med å strækk ut heinndern. «Men akkurat da vi skuill få fesken over båtripa, så kom 'n sæ laus og ferrsvant nirri djupet.»
— Men Ole da, sa mora trøstandes. «Du e da så stor gut nu, at du itj ska bry dæ om nåkka sånt. Det skuilla du jo bærre ha flira tå.»
- Ja det va akkurat det æ gjol, svårrå Petter!

Heilt plastisk!
Æ drog te matvarebutikken og kjøft ein hækto skink pakka in i plast, ei kak i ein plastikkpåsså, ein pakk våtsærviætta pakka in i plastikk, ein gresk salat i plastemballasje, kryidder i ein plastikkboks, ketchup i ei plastflask, syiltetøy i eit plastglas, brus i plastflaska, ost pakka i plastikk og kjøttdeig i ein plastboks.
Og så sa dama på butikken at æ mått betal fer plastikkpåssån ferdi deinnj va så skadele fer miljøet!!!

Bærre i svart!
Ein melaramp va i slåsskamp ein fredagskveill og fekk rivvi tå kjønnsorganet (stoiltheiten) sin utafer ein tvilsom pub på Mela i Verdal'n. Hainn vart seindt i hui og hast te sykehuset på Levanger, fer om mule å få transplaintert eit nyitt organ. Melabyggen fekk sjå flusst tå svartkvitbilda tå aktuelle organ, men hainn syntes aill va fer små.

— Når æ føsst skal ha ein ny, kainn æ vel få ein stor ein vel, sa'n te lægen - som straks tok fram eitt nyitt bilde frå bunken. Det va ein kjempestor sak, godt over trætti cm lang og sæksten cm i omkrets. Melabyggen vart storglad:
— Halloi! Hennin vilj æ ha, ja, deinn sku pass bra på mæ, ja, sjø!
— Det e bærre eit lite problem med hennin, sa lægen:
— Hainn den den hi vi bærre i svart!

Smekken e åpen!
Ei dam' sto og veinta på bussen ved Jernbanestasjon på Verdalsøra da hu la mærske te at mainn' ved sida tå 'a hadd bokssmekken åpen. Dama prøvd å vårrå litte diskre og kveskra: — Pssst, buttikken e åpen!
Kar'n tok hijnte' og lukka smekken kjapt. Med eittj blygt smil bemærska'n:
— Du såg vel itj nå te kjøpmainn'! håpe æ!
— Næ da, ailtj æ såg va ein slapp ryddegut som døsa meillom to hælvtomme mjølsækka!!!

Blainda følelsa!
Sønna i huset spurdd ein dag faren sin:
– Pappa, ka betyr blainda følelsa fer nåkkå?
Faren tænk sæ godt og læng om og svårrå:
– Det, guten min, e når du sjer svigermor fersvinnj utfer eit stup med nybiln din!

Aprilsnar!
PER: - Mamma, mamma! Pappa hi hængt-sæ på loftet!
(Mammi spreng fortest hu kainnj opp på loftet, men finnj ingen pappa der!)
MAMMA: - Ka du sei gutvott? Ingen pappa der!
PER: - Ha, Ha! Aprilsnar! Hainnj hi skytti-sæ i kjeillarn!

Nygifte
Eit nygift par fra Vinne overnatta vægg i vægg med fereildran hainnes, heim i barndomsheimen. Det va lyittj der, vældig lyittj, og da brudeparet begyint å ælsk, vart faren te brudgommen rættele baillsprængt (kåt) og sa te kjærringa:
— Æ føle mæ så ung igjæn. Æ trur vi gjær det såmmå som brudeparet!
Og så pågjekk ælskoven næsten heile natta, men ved fæmtida på mårrån ropt mora te brudgommen:
— Gji dæ nu, gut! Du tar livet tå faren din!

Skomaker'n
Midtbyn, Trondhjæmm: For mang år sia levd det ein skomaker som ved sia av skomakeryrket også va likbærer. Herre dobbeltstilljinga hadd te følge at kundan oft mått veint både læng og vel førri innjlevert sko blei ferdig. Men skomaker'n hadd no ailltid ein slags oinnskyldning på ståan fot.

Ein dag skomaker'n kom gåanes i fuill likbæreruniform ved sida av likvogna uinder ei begravels, passerte likfølget ein forretning der ein av ekspeditøran sto i døra. Vedkommende i døra hadd veinta læng på eit par sko som va te reparasjon. Skomaker'n huska det herre og syntes hainn mått gi ein oinnskyldning. Så hainn gjor-sæ ein rask avstekkar fra likfølget og gjekk bort til ekspeditør'n:
— Du må ha mæ oinnskylt idag, men næste gang bli det din tur!

Sukker på jordbera
En bonde i Verdal'n kom kjøranes med eit lass naturgjødsel, eiller frau som vi verdalingan sei. På vein møtt'n ein ferieranes bygut som va kjeint fer å vårrå litte sein og toskåt tå sæ.
— Ka ska du med aill dein møkka? spurdd byguten.
— Æ ska ha'a på jordbæra, svårrå verdalsbonden.
Men da koka det over fer byguten:
— Æ bruke no å ha sukker på jordbæra æ, men så e æ no bygut, æ, da!

Potetbrødran frå Frosta
Det va på deinn tida tå året at potet'n på Frosta skuill sælles. To middelaildranes «potetbrødra» brukt å ta fer sæ nerområdet og gjekk ruindt med sækka fer å sæll rætt på dørin te følk. Deinn eine broren, hainn Bjarne, banka på ei dør og ut kjæmm ei fantastisk flott og feianes dame - i bære neglisjé'n.

— E' det my' fer potet'n i år da? spurt dama.
— Øøh, øhh, søttetti krona sækken, svårrå Bjarne blygt.
— Men, einn hvess æ trække ned skuilderstroppan på neglisjé'n da?
— Tja, ein fæmti krona ska æ vel få det ned te, svårrå Bjarne ivrig.
— Men einn hvess æ tek tå mæ heile neglisjé'n da?, sa dama og gjord sæ ækstra lækker.
— Øøh, øhh, trætti krona sækken, sånn cerska, stamma Bjarne fram.
— Men einn hvess æ tek tå mæ trusa og gir dæ nåkkå ækstra, da?, sa dama og blenka lurt med augan.
— Næ, næ, DÆVEN! Da må æ spør broren min, hainn Ansgar, fer i fjor sælgt'n ein heil åker og betalinga snakka'n aillder om!


Erstatt, erstatt!
Præst'n kjørdd ein syinndagsmårrån i bil'n sin te kjerska, men uinnervægs va'n så uiheildig at'n kjørdd over hanen te nabokjærringa. Hu vart sintj og og kjæfta'n opp ætti nota. Præst'n prøvd å trøst 'a og tilbyidd sæ og erstatt hanen.
— Erstatt, erstatt ! — beit nabokjærringa av'n.
— Tuill åt mæ! Kainnj du vårrå opp kvar mårrå klokka fæm og vårrå klar te å arbe!?

På steill!
Ei gammel krokåtkjærring frå Sør-Mela kom gåanes sakte utafer Sparebanken på Øra med to svarte søppelsækka på ryggen. Det hadd gått eit lite høL på deinnj eine sækken og ein huinnerlapp ramla ut. Ein tå politimeinnern fra Lænnsmainnskontoret i Nordgata på Verdals-Øra så det henne, tok opp huinnerlappen og levert'n te kjærringa mens 'n spurdd kjærringa om det va nå' som stod på.

— Tusen takk! sa kjærringa. Hen e det det ingenteng som står på, næ! Hen e ailt på steill! Sækken e fuill tå huinnerlappa, men du må itj tru at æ hi stillji dæm, næ! Æ bur like ved fotbaillbanen på Sør-Mela og mang tå mainnfølka bruke å pess bakom hækken ini hagan min når det e fotbaillkamp. Men da bruke æ å stå på lur med ei hækksaks og sei:

— Huinner krona, eillers så kløppe æ tå'n!
— Det va itj ein dirækte dårle idé, skratta politimainn. Men meint nok at hu denna den va litte i overkaint pussi gammelkjærring. Men nu va 'a jo på væg te banken med aill sparepængan sin. Så ailt va nok i skjønneste orden.

— E 'e huinnerlappa i deinnj ainner sækken óg? spør politimainn med glimt i auge'.
— Næ, ka du tru! Det e jo itj aill som betale…

Tisselur
Lille Per satt i badekaret og betrakta tisselurn sin med eit litte messfornøgd uttrøkk i fjæse'.
— Mamma, æ trur æ ska kjøp mæ ein ny og stør tisselur, sa'n.
— Det går nok itj an å skift tisselur, Per.
— Det gjær det, mamma! Æ såg at pappa dro emballasjen tå ein ny ein da'n kom ut frå soverommet til hushjølpa våres i går kveill!

Vænningegjængen
Hi du hørdd om vænninnegjængen frå Verdala som møttes kvart 10. år?
Da dæm va 40, villja dæmm gå på "finsia" på Verdal Hotell, fer der va det så mang kjeinte og kelner'n hadd så fin ein bakstuss.
Da dæm va 50, villja dæm fortsatt gå på hotællet, fer der hadd dæm så god mat og vin.
Da dæm va 60, gjekk dæm fortsatt på hotællet, fer der va det'itj så høg musikk.
Da dæm va 70, gjekk dæm på hotællet igjen, fer der hadd dæm så variert meny - også fer dæm som bærre ønska liten porsjon.
Da dæm va 80, gjekk dæm fortsatt på hotællet, fer der va det så lett å ta-sæ fram med rullator.
Da dæm va 90, tænkt dæm sæ væl og læng om førri dæm bestæmt sæ fer å gå på "finsia" på Verdal hotell, fer der hadd dæm itj virri før!

Valgkvala
Nånn dåggå førri stortingsvalget besøke Martin sin gamle vænn og partikamerat, hainn Peder - som legg alvorle sjuk. Bægge kaillan e over netti år nu. Peder legg i sænga og det e Martin som føre ordet:
— Æ hi tænkt på det æ, Peder, at du må fårhåindsstæmm i år. Så dårle som du e, så e det ittj sekkert at du levve over valgda'n. Æ ska ta med mæ leinsmainn hit i mårrå, så du kainn bærre gjørrå dæ klar.
- Greit det, sei Peder, bærre ta med dæ leinsmainn' hit i mårrå!

Da'n ættipå møte Martin opp hos Peder, med både stæmmesedla og lænsmainn. Peder, som sjer litte dårle og fer tida e rættele sjuk, har litte problem med å finnj deinn rætte stæmmesæddel'n, og ber dæffer lænsmainn' om hjølp:

— Stæm ska æ gjørrå, ja. Og æ hi bestæmt mæ fer å stæm Høyre deinn hen gånnjen.
Det henne kom nærmest som eit sjokk på Martin, fer bægge hadd da trofast stæmt på NKP i aill sine år. Og valget i år va da som ailltid - særs viktig.
— Høyre! Men ka i all værden e det du sei, Peder! Nu e du ittj klår længer, du som ailltid stæmme med haue og hjærte'!!
— Æ, klår? Klår ja, kjæmpeklår! Men du ferstår det, Martin, at æ hi liggi i heile natt og funndert. Og så hi æ kymmi te at det e likar det krepere ein høyremainn einn ein NKP-ar!

På toget
Det va i de dager da gamle «Socialdemokraten» æksistert, men avisa vart av «de fiinere» rægna for å vær svært simpel, rætt og slætt lik vulgær som arbeidsfolk kuinn vær. På toget fra Trondheim til Stjørdal'n kom det innj ein kar på Leangen. Hainn va god i farta, og satt sæ ved siden av ein fornem herre som satt og lest i Adræssa.

— Sei mæ, e det ittj «Socialdemokraten» du heill i hainda, sa nykommer'n.
— Jeg holder den saktens, men jeg leser den ikke, svart hainn med Adræssa.
— Ka gjør du med deinn, da?
— Jeg tørker meg bak med den!
— Ja, bærre gjørra det du, så bli du betterdø snart klokar i rævva einn du e i haue!

Forkjøla Lamo-gutt
Ei eildre aktverdig dame ble ein dag sittanes vis á vis ein lamo'gutt på trikken. Pjokken va øyensynlig forkjøla og snufsa i sæ i det ueindelige. Te slutt brast det ut av damen:
— Si meg, har du ikke lommtørkle, du da, vennen min?
— Ja, det har æ, men æ låne de' ittj bort te ukjeinte!

Godt råd fer bytur'n
På ein gård på Innderøya va det to voksne sønna, hain Per Johan og hain Anders. Det hadd sæ son at Per Johan ein dag skuill reis' te Trondheim i by'n med ein oksi som va sællt, og samtile ta i mot pængan fer oksin. Da hainn og oksin va godt plassert om bord i «Innherredsbåten» og skuill lægg-ifrå kai, rope Anders som stod igjænn på kaia:
— Du må itj klatter bort nå pæng i by'n, no da! Kjøp breinnvin fer ailt ihop!

Norskamerikaner på heimebesøk
Ein norskamerikaner kom tebake te Trondheim på besøk ætter mange år i New York. Hainn stormforælska sæ i ei trondheimspi, og villja ha'a med sæ tebake te USA.
Bæstkameraten hainnes følt sæ forplikta te å si fra om at dama va kjeint for å vær litt lett på trå'n.
— Æ skjønne at du e forælska, men deinn dama ha vært te sængs med halve Trondhjæmm.
Deinn hjæmveindte dvelt litt ved herre, før hainn sa:
— Vel, vel, Trondheim e ikke så stor ein by, da.

Konge!
Ein trønder stod naken og beuindra sæ sjøl i speilet.
— 3 cm høger og æ villja ha virri konge, sa'n.
Ja, sa kona og såg ned på stoiltheiten hainnes:
- 3 cm kortar, og du villja virri ei dronning!

HaLing på flaska
Hainn Johannes frå Ila va ein haL mainn på flaska, ein skikkele haLing. Gang på gang vart'n inbrakt i fyillearræst'n nærmast i flytanes tilstainn. Hainn visst godt kor dæm ferskjellige pola i by'n befaint sæ — både offentlige og dæm tå litt meir privat karakter. Likeledes kjeint'n kvar celle i fyillearræsten.
En dag da'n vart slepa-ut fra arræsten syntes vakthavende konstabel at'n mått spør:
— Kolles ha du vorte så fæl te å drekk, du da, Johannes?
— Åååå det e ittjnå rart. Faren min e fødd i Drammen og mor mi på Løten, og sjøl e æ fødd på Værdaln i sæksognitti.

Fuill som ein dupp
Ein kar frå Verdaln kom fuill som ein dupp sjanglanes innj på ein bar i Trondheim og vefta med eit norsk flagg mens hainn rætte på papirhatten på hauvet.
— Du, det e ittj nyttårsaften no, sa bartendern. Det e lørdag 10. april.
— Oi, faen og! utbrøyt verdalingen. Nu bli kjærringa fly ferbainna. Fer så seint hi æ aillder kymmi heim før!

Febersjuk kjærring
En kaill ringt og ba distriktslægen kommå fer å undersøk kjærringa si. Hu hadd vyrti sjuk og hadd høg feber. Kor høg tæmperaturen va ?
Nææ, det kuinna-itj kaill'n svårrå på, fer det vesst'n itj.
— Så du har itj tatt tæmperaturen da?
— Næææ...! Men at'n e tæmmele høg og at hu trøng dokter, det e tæmmele sekkert, fersekra kaill'n.
— Men du kainn vel itj våttå at feberen e så høg når du itj har målt'n?
— Jo da, du skjønne det, dokter, sa kaill'n. Da æ spøtta på ho, da fræst' a!

Aildersproblema
Tri mainnfølk diskutert ailderdommen på sykehjemmet.
— 60 e den værst aildern, sa 60-åringen. Du føle bestaindig at du må pess. Og mæsteparten tå tida, står du framferr toalættet og ingenting kjæm-ut.
— Åh, det e ingenting, sa 70-åringen. Når du e 70, kainn du'tj eingong drit længer. Du tar avføringsmiddel, hive i dæ fiberkost, sett på toalættet heile da'n og INGENTING kjæm ut.
— Faktisk, sei 80 åringen. 80 e deinn værste aildern!
— Har du problema med å tisse? spurdd 60-åringen.
— Nææ, iegentle ikke. Æ tisse kvar mårrå kl sæks, og det rinnj som ein foss. Itj'nå problem i det heile tatt.
— Hi du problem med å bæsj da?
— Nææ, nææ! Æ drit kvar mårrå kl hælv sju, sa 80-åringen.
Bitter i målet sei 60-åringen:
— Så du sei at du tisse kl sæks kvar mårrå og drit kl hælv sju. Ka e så ille med å vårrå 80, da?
— Æ våkne-itj før kl sju, sjø!

Avlshingsten
Hainn Ola dreiv og pløyd utpå åker'n da nabo'n kom-ferbi.
— Æ skjønne mæ ittj på dæ, som bruke deinn fine avlshingsten te å pløy med når du hi fir traktora?
— Jo, da, æ e klar over det, men æ ska vis deinn der jævla hingsten at livet ittj berre e' erotikk!

Ulydige høna!
Uinner 2. værdenskrig fekk aill bønder som dreiv med høna pålægg om å levér ægg dirækte te nærmeste tyskerleir. På Mela i Verdal'n fekk også småbrukarn, hainn Lars Kåla ordre om å levér ægg direkte te deinn nærmast tyskerleiren. Men tyskeran fekk itj eit einast ægg frå småbruket te'n Lars, og Lars mått deffer møt på lænsmainnskontoret fer å forklar sæ.
— Æ slo opp pålægge i hønshuse, æ, så hønan sjøl kuinn få sjå at det henne va alvor! Men da det ittj hadd kymmi eit einast ægg ætti sju dåggå, mått æ nu bærre avliv hønan fer sabotasje, æ!

Føsstgongen?
Også va det ekoinnet oppi furutreet som va så sprængkåt. Det va fint vårvêr i lufta og det vårkåte ekoinnet va fuill tå sjøltillit og hadd så løst, så løst på eit nommer.
Pluttsele kom det ei ælgku traskanes ferbi og ekoinnet hoppa nedover i furua og spørdd ælgkua: «Hi du løst på eit nommer, eiller?»
Men ælgkua svårrå: «Næ hi itj nå løst i dag, Dessuten e du kanskje fer liten fer mæ!»
Det såmmå gjæntok sæ med ein ræv, ei kråk og eit pinnjsvin.
Så pluttsele så dokke det opp ei bijnn opp frå dvalen og ekoinnet spør med tegjordd kraftig røst:
«Hei bjørnemor, hi du løsst på eit nommer, eiller?»
Og binnja svårrå: «Ja, det kuinna jo virri deilig!»
Ekoinnet spring ned furustammen og lægg sæ i stijlling bakom bijnna, men akkurat i såmmå øyeblekket hainn trer'n in, så ramle det ei kongel ned frå furua som træffe binnja i auget - og hu skrik te og jamre sæ litte.
Da spør ekoinnet med trøstanes røst: «Føstgongen eiller?»

Grakaill
Du, sa mainnen te kona nemme meddagsbordet. — Hainnj kar'n i A-oppgangen i blokka vårres e vesst litte tå ein grakaill. Det seies at 'n hi vyrri på aill daman i blokka — unom ei!
Oi, sei du det sei kona, — Da e det sekkert hu fisefinefrua i oppgang B!

Sovna på fæst
Hainn Anton hadd sovna på fæst da nånn la ein gammelost oppi nassin på’n... Men da bromma det i'n Anton — Næ Emma! nu hi du aka dæ ferr langt oppå puta...

Heimvætt
E det itj saint, så e det godt lygi — og son huske æ historia!:
Det va ein gutvott frå Sør-Læksdala (Sør-Leksdalen, Verdal) som hadd fått beskjed at hainnj sku bli pappa. Såmmå da'n vart'n bedd om å gå ein snåptur på butikken på Stekstad (Stiklestad) ferr å kjøp melk te mora si. Det vara og det gjekk, men ingen melk og gutvott kom. Ja, det gjekk både år og dag, men itj eit knyst frå guta.

Men ætti aten år kom ungdommen tebake! Men da hadd'n rykki og vyrti godt vaksin, òg. Ja næsten førreti år hadd'n vyrti.

— Sei mæ! Har du ittj heimvætt, du? Sei mora. — Og kor i hutiheita hi du virri hæn? Itj hi æ hørdd nå frå dæ, heiller! Og på bøgda går det røkta om at du hi ein gut på over søtten år! Itj hi du skamvætt heiller, heilt uhørdd! Nææ!
Fy Farao!

— Ja, «shame on me, mama! Æ fekk bærre sååå utfærdstrang, mamma! Melka drakk æ opp mens æ gjekk te fots te jernbanestasjona på Verdalsøra, og da toget stod der, så syntes æ det passa med ein snåptur te Trondheim. Framm i Trondheim gjekk æ mæ ein tur nirri Ravnkloka og kjøpt mæ nån reker, så havna æ på pub — på Trubadur, og om mårrån så va det ein kar æ hadd træft-på på Trubadur som sa hainnj hadd ordna mæ hyr på ein lastebåt som skuillj te Amerika.

— Da kom æ på melka di, mamma! Og på hu som påsto at æ hadd kjørdd på tjukken! Men æ mått bærre ein tur på sjø'n føsst! Så heimvætt og heimvætt, mamma! Det vart bærre så my som hæfta mæ! — Og i mårrå får du storfræmmen te gårds, ja heile familien min i Amerika!

Grisfødsel
Ein bonde oppi Vuku hadd fått sæ ny dræng og føsstjobben va å pass ei grispursk som skuilla ha unga. Utpå kveill'n tok bonden sæ ein tur borti i fjøset fer å sjå kolles det gjekk med både dræng og grisa. I det såmmå hain kom in i fjøset, fersvaint ein grisunge ned gjænnom gapet te purska.
— Nei, nei, dræng-gut. Du må pass' på!
— Ta det bærre heilt me' ro, hainn kjæm ut igjænn. Det henne va tian gongen!

Låvvånes beskrivels
I naturfagtimen i småskolen i ei Intrønderbygd utbryt plutselig ein litt pjokk:
— Vi hi fått ein kælv heim te ås i natt!
— Kolles såg deinn ut da, spør lærar'n.
— Hainn va akkurat som verdalingn i fyilla, sa'n pappa. Hainn va sløngiin og blaut omkreng mulen, og så stødd'n se inte veggja og sa «bø!».

På kjerskgård'n
På kjerskgård'n på Stekstad satt to heiller lite arbeidssomme gravera og kvilt-sæ seg og smatta på snaiddan da ein Vukubygg kom kjøranes ferbi. Da hainnj såg dæm toan, sa'n høgt te sæ sjøl:
— Nei, sjå der du, der e det to som e' såpass fresk at dæm får byinnj å sitti opp litte!

Nyitt svømmebasseng
En rotvolling skrev begeistra heim og fortældd at no va det lovede svømmebassenget med stupebrett ferdig:
— Det vart innvia igår og vi har ailldri hatt det så arti før. Men fra i mårra bli det ittj nå arti meir, for da ska dæm ha vatn i bassænge!

Avisannonse
En gammel ænkemainn' fra Verdal'n bestæmt-se fer at'n skuillj annonsér ætti ny kjærring, og gjekk-in på ækspedisjon' i Verdalingen fer å få hjølp te å utform annonsetæksten.
Ækspeditrisa bak desken spurdd:
— Ska det vårra ein eiller to spailta?
Kaill'n vart storøgd og lent'sæ ivrig over desken idet hainnj fekk stønna-ut:
— Dæven, ja fijnnes dæm med to spailta og? Ja, sætt det i annonsen du!

På biltur
Paret va på biltur. På eit jorde sto kua og oksen å kosa sæ. Kvinnjfølket spør kolles oksen veit at kua e i øksen og vilj ha sæ. Oksen lokte det, sa'n. Ætterpå så dæm to hæsta som kosa sæ. Kolles veit hingsten at hoppa vilj, spør 'a. Hingsten lokte det, sa'n. Ætti ei stuinn sei 'a. Du, du e tjett i nassin, du, itj saint?!?

Kjerskgravar
I ei Trøndelagsbygd hadd kjersksoknet ein gong ein gravar som var så god te å svårrå fer-sæ. Ein dag kom præsten ferbi, idet hainnj hoildtjpå å finpuss nerri ei tå gravom. Præsten syntes grava va litte gruinn og spurdd:
— Graver du ikke for grunt nå, Peder?
Peder rætta-sæ litte opp og såg lurt på presten og sa:
— Sei mæ, har du sjett nån hi kåmmå opp igjæn du, kanskje?

Vel blåst!
Verdalingen hadd gifta sæ smed ongdomskjæresten sin og fekk spørsmål om kolles brøllupsnatta hadd vyrri??
Jo, det var så deilig at sjøl naboan måtte ta sæ ein røyk ætterpå!!!

Ungdomskjæresta
Hu Kristiane frå Verdal'n hadd virri på sykehuset på Levanger og hatt ein blinnjtarmoperasjon. Ein søndag like ætterpå va'a på Levangsturtur med ungdomskjæresten sin, hainnj Arne. Hu Kristiane syntes det va så fint i Bruborg-området og der va det brukbar utsikt over by'n. Så hu villja gjern spassér ein tur oppi bakkan der. I eit friareale ved Elvestien spør Kristiane hainnj Arne:
— Du Arne, har du løst te å sjå kor æ vart operert?
— Ja! svare Arne og sætt opp nån forveintningsfuille auga.
— Der! svare Kristiane og peke ned på sykehuset.

Uavhængig vurdering!
Ækteparet satt ved og kjækla så busta føyk ved frukostbordet.
— OG I TILLEGG TIL AILT AINNA, DU E HEILT EILEINDIG I SÆNGA!!! ropt 'n te slut, og storma utigjænnom døra.
Ved lunsjtid hadd'n kjøla sæ ned og angra sæ såpass at'n ringt heim fer å be om «pent vær».
Det gjekk mang ring førri kona eindele tok telefon'.
— Koffer bruke du så lang tid på å svar, spurdd 'n.
— Æ va i sænga!
— Ka gjær du i sænga på hen tida tå da'n?
— Æ villja bærre ha ein vurdering frå ein nøytral tredjepart, æ! Og nabo'n va fernøgd, hainnj!

Væksling
Det va fuillt på toget te Steinkjer og lang kø utafer toalettet. Fyr'n som sett på do'n gløtte fersektig ut tå døra og spør:
Sei mæ, e det nån som veit kor det finnjes dasspapir?
Svaret va negativt. Ei stund ættipå gløtte'n ut tå døra igjæn:
Oinnskyld, men e det nå'n som kain væksel ein hoinnerlapp i ti tiera eiller to fæmtilappa?

Skolestil
Per sier til pappaen sin:
— Pappa, æ ska skriv ein skolestil. Kainn æ få spør dæ om nåkkå?
— Selvfølgele, Per! Spør i vei! Æ ska svårrå så godt æ kainn!
— Ka e politikk fer nå, pappa?
— Tja... I politikken hi vi fleir ferskjellig samfuinnslag, 1: Deinn økonomiske makta, 2: Regjeringa, 3: Befølkniinga, 4: Arbeiderklassen og 5: Lainnets framtid.

— Det henne skjønne æ'tj, pappa! Kainn du ferklar det henne litte nærmar?

— Greit, æ vilj bruk heimen og huse' vårres som æksæmpel. Det e æ som tjene pængan te vårres felleshushoildning; ailtså e det æ som e deinn økonomiske makta. Mora di administre og bruke pængan. Så hu e ailtså regjæringa. Vi toan e politikeran som veit om og ferstår - og tar-ås tå din behov; Så du e ailtså befølkninga. Litjbroren din e lainnets framtid - og barnepika hainnes e arbeiderklassen. Ferstår du det nu, Per?

— Meir eiller minnjer, svårrå Per, Æ ska tænk litte på 'e…

På natta våkna Per av at lillebroren gråt. Per stod opp for å se hva som var galt, og oppdaga at lillebroren hadde gjort i bleien. Så derfor gikk han inn i foreldrenes soverom, der moren sov tungt.

Så gikk Per til barnepikens værelse. Men gjennom nøkkelhullet så han at faren lå oppå barnepiken. Og akkurat som lillebroren, skreik han, han også. Men ettersom de ikke reagerte da han banket på døren, gikk han tilbake til soveværelset sitt og la seg til å sove videre.

Neste morgen sa Per til faren sin:
— Nu trur æ jammen at æ ferstår ka politikk e.
— Glimranes, Per! Flott! Prøv å ferklar mæ det!
— Æ trur det e nå son, pappa: Mens den økonomiske makta fucke og skrik over arbeiderklassen, snorsksøv regjæringa, befølkninga bli fuillstendig ignorert og lainnets framtid står med dritt heilt opp te hæsjen!

Værnesko
To murera frå Verdal'n sto på ein byggeplass og sparska kvareinner i skrettet. Ein mainn kom ferbi og spurdd ferfærda om det itj gjord ondt. Mureran svardd i kor:
-Ondt, nææ! Vi hi da på ås værnesko, sjø!

Gotteriet
Det va ein sprænngkaild ætterjulsdag, og folk på Øra på Verdaln hadd, i likhet med fælk flæst like ætti krigen, ikke særlig my pæng å rutt med. Så det vart itj kvar dag ungan fekk ækte kjøpagodta.
Men akkurat deinn da'n va det at ei fir-års gammel veitjung hadd fått-sæ ein orntle «kjærlighet på pinne». Hu hadd store sælbuvotta på i kulda, og det va itj frittj fer at kjærligheten etti kvart vart klissåt og samla my lo frå votten.
Ein eildre herre fra Trondheim, opprinnjle verdaling, va på Verdalsbesøk deinn da'n, og hainn fekk sjå veitja og godteriet heinnes. Haiin fekk faktisk løst te å slå av en prat me'a.
Neimen, har du fått hår på godtet dett, du da, veitja mi? spurdd mainn' smilanes.
Men hælle Gud da mainn! Æ e da bælle file ål! replisert øraveitja kontant.

Gud, himmel, hælvete eiller liv ætti døden?
Ein ateist satt nemme ei lita veitj på mårråsflyet frå Værnes te Oslo. Ætti at flyet hadd letta og næsten i marsjfart, snuiddj'n sæ mot 'a og sa:
— Villj du prat litte? Flyreisa går så my fortar vess 'n prate med nånn.
Litjveitja sjer opp på'n og svare:
— Ka villj du prat om da?
— Å, æ veit itj, men ka meine du om at det itj finnjs nån Gud, himmel, hælvete eiller liv ætti døden?
— OK, sa veita. Det kainnj vårrå interessangt å snakk om det henne, ja. Men lætt mæ stillj dæ eit spørsmål føsst: Ein hæst, ei ku og eit rådyr et aill sammen gras. Koffer bæsje da hæsten klompa, kua store, blaute klatta, mens rådyra bæsje små harde kula?
Ateisten, overraska over litjveitjas intelligens - tænke sæ litte om og sei:
— Hm, ingen anels!
Veitja, sjer opp på'n og sei litte betænkt:
— Kjeinne du dæ verskele kvalifisert te å diskutér Gud, himmel, hælvete eiller liv ætti døden når du itj kainnj ferklar ein dritt!

Høne
Det va ei fin frue frå dala som kom te kjøttbutikken på Verdalsøra fer å kjøp sæ ei høn te medda'n. Hu inleda med:
Jeg skal ha ei god høne!
Ja, æ hi hørdd rykta om det ja, svart butikkækspeditør'n.

Tjuvjakt
I ei bygd i Trøndelag heindt det sæ ein gong at ein fyr, vi kaill'n bærre Nils, braut sæ in te sjølveste lænsmainn'. Inbruddstjuven va uheildig, fer plutsele sto lænsmainn' sjøl i døra. Nils hoppa ut gjænnom eit vinjdaug ... og så begyint ei villj ferfølgelsesjakt.

Nils sprang det hainn orska, og lænsmainn', som va både tjukk og tung, klardd ittj å ta'n igjænn. Hainn låg heile tida eit godt stykke ætti. Te slut orska hværsken lænsmainn eiller tjuv meir, og bægge sætt sæ ned i veikant'n fer å pust ut. Og der satt dæm da - og skula litte støgt på kvareinner. Nils som var sprekest tå dæm toan, sa ætti ei stuind:
- Næ, nu e trur æ pausen over, så vi må væl te å spreng igjen vi, lænsmainn!

Vaskemaskina
Eit æktepar frå Vuku bosætt sæi i ei leiligheit på Verdalsøra. Paret hadd lagt te sæ uvanen med å bråk nå ferfærdele når dæm hadd sæ nerri loppkassa. Men det va lyittj i blokka - og ferr å fersøk å dækk-over sængekosen, og itj gjørrå naboan mestænksom, pleid dæm å sætt på vaskemaskina kvar gong det fresta med ei hyrdestuinn.

Ein kveill kaill'n satt i stuggua, sa'n te kjærringa:
Ska vi sætt på vaskemaskina?
Nei, protestert frua: Det blir itj aktuelt! Æ e så sliten ætti ein hard arbeidsdag at nu vilj æ bærre liggi hen på sofa'n - og slapp av litte.

Litt seinar på kveill'n va det imidlertid kjærringa som ymta fram-på om dæm alikavel itj sku sætt på vaskemaskina.
-Nei, itj nu næ! Æ e nok reidd fer at det e fer seint, æ hi aillerede tatt mæ ein håinnvask
!

Snåsakartet
Hainn Ole ifrå Snåsa hadd virri ein bytur på polet i Steinkjer. På heimvein kom'n te å tænk på at'n kanskje kuinn møt-på kjeintfølk, og tok like godt og pakka flaska innj i eit kart hainn også hadd skaffa sæ.
Så møtt'n nypræsten, og dæm kom i prat. Præsten spurdd ka mainn bar på uinder arma.
— Å det, det e bærre eit kart over Snåsa, det sjø! fersøkt Ole sæ.
— Men æ synes tydele at det sei klukk, klukk, sa præsten.
— Å ja, det e nok bærre Snåsavatnet, det sjø!

Farskapssak
Det va farskapssak i rætten og Alfred, deinn påståtte barnefaren nækta fer å ha virri lamme eiller virri på mora, hu Annemor. Men Annemor hævda at det heile skjedd ætti ein ein fæst i turnforeninga. Men Alfred blånækta, og sa at ailt va bærre tuill.
Og dessuten va æ så fuill at æ umule kuinna ha fått te nå sånt, sjøl om æ villja.
Men så hadd det sæ son at ein ainna hadd sjett dem sammen og vart kaillt in som vitne. På sorenskrivarns spørsmål svardd'n:
Jau, så my såg æ ja, at øvelsan dæm foretok sæ, både ved karskbordet i karsksalen og utafer husnåva, dæm står ittj i no gymnastekkprogram, næ!

Restaurantgjæsten på snarvei over kjerskgården
Ein restaurantgjæst va lovle seint ut «i de små timer» på vei heim, tok snarvei'n gjænnom kjerskgård'n og ramla like godt ned i ei åpen grav. Der vart'n ligganes og hyl og skrik om hjølp.
Ætti ei stuinn kom kom ein ainna restaurantgjæst deinn samma snarvei'n, hørdd ropan og skrikan og vakla bort te gravkainten.
— Ka e det du skrik fer? spurt deinn sist ankomne.
— Æ frys! Æ Ffrys! kom det fra gravas dyp.
— Ja, det e vel ittj nå rart det, du har jo sparka tå dæ aill jorda!

Ænkelte ting e itj så lett å ferklar!
Ein stekstadbo'n sett på ein pub neppå på Øra medt på førmedda'n og drekk sæ god og fuill. Ein kjeinning tå'n kjæm in og spør'n.
— Kolles hi det sæ at du sett hen medt i bæst arbestida og drekk-dæ fuill? Hi du'ttj nå bêr å gjørrå!?
— Ænkelte ting e itj så lett å ferklar, sukka stekstadbon'.
— Men ka e så ferfærdele at du må sitti hen å drekk-dæ fuill, da?
— Jo, æ satt og melka kyrn i mårrest, sa bonden dystert! — Da bøtta va fuill, langa deinnj eine hæ.. kua ut med vijnster bakbeine' og sparska bøtta overeinne.
— Oi! Men det e da vel ingen katastrofe, det! «Man gråter ikke over spilt melk!»
— Ænkelte ting e itj så lett å ferklar, sukka bonen!
— Du mein det skjedd nåkkå meir?
— Ja, så tok æ vænsterbakbeine' te kua og baindtj-e fast te ein stølp, fortsætte bonen. Derætti sætt æ mæ ned og fortsætt å melk kua. Men da bøtta va fuill, sparska hu deinnj ned med høgerbakbeine'!
— Igjæn!? sei kjeinningen.
— Ænkelte ting e itj så lett å ferklar, sukka bonen!
— Ka gjoL du da?
— Jo, da bainndtj-æ fast høgerbakbeine' og prøvd igjænn. Men da bøtta va fuill, prestert deinnj ferdømte kua og veilt bøtta med halen!
— Oi! Dæ! Da tænke æ du vart ferbainna!
— Ænkelte ting e itj så lett å ferklar, sukka bonen!
— Hm! Ka va det som skjedd ættipå da?
— Væll… ! Æ hadd itj meir taug igjænn, sæ æ løssna og tok tå mæ beiltet mett og baindtj halen fast i takbjælken, men da mesta æ boksa… Og i såmmå augblekket som boksa ramla nirrri gølve', så komm kjærringa mi in…
— Ja, som sagt: Ænkelte ting e itj så lett å ferklar, sukka bonen!

Hainnj Børre og paven

Det henne heindtj-sæ fer nån år sia:
Ein kamera- og databuttikk i Oslo villja ansætt ein ny ekspeditør og søkt i avisan ætti ein ny medarbeider. Også i lokalavisa «Verdalingen», sjølsagt. Ein datakar som heittj«"Børre», frå oppi dala i Verdaln søkt og ætti nån kjappe telefonsamtala snakka om ailt'n kuinnj, så fekk 'n jobben. På fredags mårrån reist' n ned te Oslo og drog te Københavngata på Rodeløkka der hainnj skuill bu midlertidig hos ein ainna verdaling - te ein felles kjeinning tå ås.

På måndan møtt'n opp i buttikken og snart va'n i fuill gang med arbeide' og sæll kamera, datamaskina og aill slags uinnerle datadingsa…

Børre visst sæ fort å vårrå styggflink som buttikksællar og sjøl om 'n snakka litte breidtj, så likt sjæfen 'n godt.

Ætti nån måna mærska sjæfen at dæm flæstan som komm-inom butikken spurdd ætti Børre, og villja heilst hainnel bærre med hainnj. Ein dag det va heiller role i butikken, snakka sjæfen med Børre om det henne og sa: «Du er flink buttikkmedarbeider du, og du kjenner mye folk du Børre, både kjentfolk og vanlige folk»"

«Joda!», hainnj Børre mått jo bærre innrømm det — hvertfaill at'n kjeint my følk: «Vi hi jo Internætt og våre kanala, veit du», sa Børre, litte stoilt. Buttikksjæfen villja vårrå litte morsom og sa «Ja, da kjenner du vel paven i Roma, og du, han Pave Johannes Paul?»


Pave Johannes Paul

«Joda». Børre sa at'n kjeint 'n ganske så godt.

«Det er greit sa buttikksjæfen, dersom du kan bevise at du kjenner Pave Johannes Paul, skal jeg spandere en ukestur til Roma på deg, men dersom du ikke kan bevise det, så må du betale hele turen selv — også for meg!»

Denne va nu heilt greit fer Børre - og nån dåggå ætterpå, så reist dæm faktisk te Roma.

… Ætti dæm hadd installert sæ på eit hotæll heilt sentralt i Roma, bars det ut på gata der dæm praia ein taxi te Petersplassen… Da dæm kom ut på Petersplassen va det va stimla-sammen styggmang tusen pærsona der - og om langt og læng kom Pave Johannes Paul ut på balkongen og venka te hærskaren tå ein jublanes følkmasse.

«Nu må du veint litte», sa Børre te sjæfen sin, og vart bort i følkmængden.

Ei lita stuinn seinar dukke Børre opp på balkongen sammen med Pave Johannes Paul. Dæm omfavna kvareinner, som god vænna gjær når dæm møtes. Børre sjer utover følkmængden og får auge på sjæfen som hadd ramla og låg langflat på asfailten. Børre tok så hastig avskjed med paven og forta sæ ned igjænn og gjekk utover Paulusplassen. Men da hainnj kjæmm-framm te buttikksjæfen, hadd følk heildigvis fått stabla'n opp på fotom igjænn.

«Sei mæ, e du sjuk?», spør Børre.
«Nei, nei!» svårrå buttikksjæfen. «Men du skjønner at mens du sto på balkongen sammen med Pave Johannes Paul, så kom en amerikaner bort til meg og pirka meg på skuldra og spurte: «Can You, please, tell me. Who is the person on the balcony to le left to my friend, Børre?»
«Og det var da jeg svimte av!»

«Det va da inmari domt!», sei Børre. «Kæm va det da?»
«Jo, det skal jeg si deg! Det var tidligere president i USA, Bill Clinton, det!»


(Trøkk på bildet for å sjå originalbildet, tatt av fotografen Erik Olsen, dato ukjent.)

Polturen
Ein kar fra Verdalen måtte inn til Trondheim. Han skulle på Vinmonopolet og kjøpe drikkevarer til sønnens bryllup. Men han hadde aldri vært på polet før, så han måtte spørre seg fram.Han stoppet en mann nederst i Søndre gate og spurte hvor polet var, hvorpå denne sa:
— Gå over brua og bortover Fjordgata, og sa tar du til venstre opp Munkegata og der vil du etter hvert se en lang kø. Der er det.

Mannen tusla bortover den nevnte gata, men i enden av gata ved Ravnkloa hadde ei sekt tilfeldigvis dåp den dagen. Der var det også lang kø av folk som skulle døpes, og Verdalingen stilte seg opp i køen, i den tro at han var kommet fram til polet.

Tiden gikk og lenge og vel etter ble det hans tur, og to kraftige karer dukket ham under vann, dro ham opp igjen og spurte høyt:
— Så du Jesus?
— Næ! svarte verdalingen.
De dukket ham under igjen, dro ham opp og spurte
— Så du Jesus, nå da?
— Næ! svarte han igjen.
Under med ham igjen, opp igjen.
— Så du Jesus?!
— NÆÆÆ!!!!!" ropte mannen fortvilet.
Etter at dette hadde gjentatt seg mange ganger ble mannen lei og ropte:
— NÆÆÆ!!! E' dåkk sekker på at de' va' hen hainnj drokna da?

DUE?
Veit du kolles du ska få en trønder te' å høres ut som ei due?
- Nææ...
- Du peke ut i romme' å sei: - Sjer du dein karskflaska den? Og da svare trønder'n:
- Kor? Kor? Kor?

Og ein tør ein!
— Veit du kæm som hi Clint Eastwood utover gølvet?
— Kanskje det va dirty Harry?

Ein 'olagsom' situasjon' - skildret i på adressa.no


Trykk på bildet fer å lesa meir om tildragelsen. Lure du på ka det betyr, kainnn du trøkk hen.

Livet e ein tøff greie!
Husk at livet e ein tøff greie! Særle 'dæm føsst huinner åran!

Falsk 50-lapp!Gut'n: I dag fainn æ ein falsk 50-lapp, pappa!
Pappa:
Kolles veit du at'n va falsk?
Gut'n: Det va ein ækstra null pån!
Pappa:
Kor hi du gjort tå pængen?
Gut'n: Æ hi kastan ijjni varmin i omna...

Nån «bløte» påskevitsa

— Kelner, kelner, kæm e det som skrik på kjøkenet?
— Å det! Det e bærre kokken som piske ægga!

Så va det høna som hadd fått feber - og bærre la hardkokt ægg.

Lærerinnja: — Veit du ka som skjedd med Jesus i påska, Tore?
Tore: — Nææ, frøken, vi va på fjellet i påska, vi.

Det var ein gong to grisa som hadd bingen sin like ved hønsehuset.
Den eine grisen va bestaindig i godt humør, mens deinn ainnern støtt va enormt grinåt og sur tå sæ.
— Koffer e du ailltid så negativ? spurdd glad-grisen ein dag.
— Jo, svårrå deinn ainnern med ein heiller sur mine, — Kvar gong æ hørrre dæm ækle hønan kakkel, kjæm æ te å tænk på ægg og bacon.

Koffer lægg hønan ægg?
Vess dæm kasta dæm, villja dæm knustes!

Diverse trønderske ord og vendinger
BILDER:


På bar i trønderhovedstaden

Livet e ein tøff greie!
Husk at livet e ein tøff greie! Særle f'dæm føsst huinner åran!

Diverse trønderske ord og vendinger

...................................................................................................................

<<< Start | Diverse | Sanger, dikt og forbanna løgn | Fotosketch | YouTube >>>

<< Hummer og kanari | Manipulerte bilder | Oslobilder | Trøndersk >>
.....................................................................................

Diverse trønderske ord og vendinger